Kaštieľ v Snine čaká na uvoľnenie peňazí na rekonštrukciu

Obrázok k článku (gotocarpathia.sk)

Mesto Snina čaká na ukončenie kontroly verejného obstarávania pre projekt Obnova historickej pamiatky – Kaštieľ Snina, aby mohlo rozbehnúť rozsiahlu rekonštrukciu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Ako informovala hovorkyňa sninskej radnice Zuzana Krupa, výsledky tendra preveruje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Radnica dovtedy víťaza súťaže na dodávateľa stavebných prác nezverejní. Podľa hovorkyne, mesto požiadalo o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, Opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ešte v roku 2009. Projekt bol úspešný a zmluvu podpísali na sklonku vlaňajšieho roka. Výška projektu presahuje sumu 2,432 mil €. Mesto prispeje piatimi percentami oprávnených nákladov, čo predstavuje cez 120 tis. €.

Sninský kaštieľ patrí mestu a je v správe Mestského kultúrneho a osvetového strediska. Ide o národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je v dezolátnom stave. Pôvodní majitelia ho postavili v klasicistickom štýle pred 230 rokmi. Historický objekt čaká celková rekonštrukcia. Podľa Krupej, stavbári vymenia okná, dvere, opravia vonkajšie a vnútorné povrchy, vymenia 1 200 metrov štvorcových podláh. V budove sa bude robiť nová tepelná a hydro izolácia, vymenia sa vykurovacie telesá a všetky prípojky na inžinierske siete. V exteriéri nanovo spevnia chodníky, nainštalujú osvetlenie a celý objekt oplotia.

Kaštieľ zariadia nábytkom a technikou, ktoré budú zodpovedať potrebám na kultúrno-spoločenské aktivity. Mesto tu chce zriadiť galerijné a výstavné priestory, knižnicu a banketovú sálu. Podľa Krupej, mestu chýbajú reprezentatívne priestory. Bez získania finančnej podpory z eurofondov by samospráva neutiahla takúto vysokú investíciu z vlastných zdrojov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Dokumentácia kultúrnych pamiatok – laserové skenovanie a digitálna fotogrametria

Článok pojednáva o nových technológiách v geodézii, ktoré majú svoje široké uplatnenie v pamiatkovej architektúre. Na konkrétnych príkladoch historických pamiatok sú predstavené výsledky zamerania a spracovania nameraných údajov technológiami terestrického laserového skenovania a blízkej digitálnej fotogrametrie. Obe technológie sa vyznačujú pomerne krátkou dobou zberu údajov, spracovaním, tvorbou ich 3D modelov a zisťovaní geometrických súvislostí na modelovaných objektoch.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.