Pozvánka na výstavu vo Dvorane MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Národné osvetové centrum, Mesto Piešťany a Agentúra 3 COM Art Vás srdečne pozývajú na výstavu a stretnutie s umelcami v rámci projektu MOSTY.

Miesto konania: DVORANA MK SR, Nám. SNP 33, Bratislava
Otvorené denne od 10,00 hod. do 18,00 hod. okrem pondelka
Stretnutie s umelcami sa uskutoční 14. januára 2010 o 17,00 hod.
Výstava je otvorená od 28.12.2009, potrvá do 30.1.2010
Koncepcia a autor projektu: Zora Petrášová


V dňoch od 28.decembra 2009 do 30.januára 2010 je vo Dvorane MK SR inštalovaná výstava Mosty 2003-2009, ktorá predstavuje tvorbu štyridsiatich výtvarných umelcov siedmich krajín Európy a Slovenska.
Priateľské a pracovné kontakty medzi slovenskými a zahraničnými umelcami, prenášajúce sa ponad hranice v projekte Mosty, prinášajú svoje ovocie už od roku 2003, keď projekt vznikol. Do projektu odvtedy vstúpili umelci z Cypru, Belgicka, Francúzska, Nórska, Fínska, Grécka, Talianska a Slovenska. Súčasťou projektu je spoločná prezentácia tvorby slovenských a pozvaných zahraničných umelcov na výstave na Slovensku a v krajine, ktorá do projektu vstúpila. Týždenný výmenný pobyt umelcov je spojený s návštevami galérií, ateliérov umelcov, spoznávaním histórie a kultúry.


Autorom a hlavným organizátorom projektu je Mgr. Zora Petrášová, agentúra 3 COM Art Piešťany. Piešťany sú aj miestom organizovania podujatia na Slovensku, ako vstupnej aktivity v rámci každoročného otvorenia letnej kúpeĺnej sezóny.
Projekt zastrešuje primátor mesta Piešťany, veľvyslanci Slovenskej republiky v konkrétnej krajine, ako aj veľvyslanci pozývanej krajiny na Slovensku.


Vystavujúci autori zvyčajne nemajú nijaký spoločný umelecký alebo tvorivý názor, spája ich však záujem a nadšenie pre umelecký dialóg. Kolekcie ponúkajú vzorku rôznych obsahových i výrazových tendencií, bohatstva autorských programov, rozmanitosti technologických prístupov v klasických výtvarných technikách i v polohách, ktoré tieto princípy prekračujú. Výstavy nemôžu a ani nemajú za cieľ konfrontovať široké spektrum tvorivého diapazómu, ktorý ponúka výtvarná scéna každej zo zúčastnených krajín. Sú len malým zlomkom z tvorivého bohatstva ateliérov aktívnych umelcov, ktorí tvoria súčasť prítomnej umeleckej prezentácie.
Výstava však potvrdzuje bezhraničný kultúrny a spoločenský priestor medzi zúčastnenými krajinami a ponúka možnosť vnímať umenie v širšom európskom kultúrnom kontexte.
  
   1. Mosty 2003 Cyprus – Slovensko
   Piešťany – Dom umenia, 6.jún 2003
   Výstavu otvorili veľvyslanec Cyperskej republiky pre SR so sídlom vo Viedni Stavros A.Epaminondas
   primátor mesta Piešťany Remo Cicutto
   Larnaka- Gallery Kypriaki Gonia 45, 16.október 2003
   Výstavu otvorili veľvyslanec SR na Cypre Ján Varšo
   primátor mesta Larnaka Andrea Moiseos
   honorárny konzul SR Vassos G.Hadjitheodossiou
   výstava bol inštalovaná najstaršej galérii Kypriaki Gonia v Larnace
   v kultúrnom programe obidvoch vernisáží vystúpil Igor Cvacho, gitara
   Vystavujúci umelci:
   Costas Gerasimou /1969/ maľba
   Christos Chapeshis / 1971/ maľba
   Matheos Matheou / 1969/ maľba
   Nicos Filippiu / 1971/ maľba
   Věruna Melčáková-Juneková /1945/ grafika
   Igor Cvacho / 1961/ maľba
   Dušan Polakovič /1950/ grafika


   2. Mosty 2004 Belgicko-Slovensko
   Piešťany – Kultúrno-spoločenské centrum Fontána , 4.jún 2004
   Výstavu otvoril veľvyslanec Belgického kráľovstva na Slovensku Oliver Belle
   primátor mesta Piešťany Remo Cicutto
   V programe vystúpila herečka Katarína Kolníková
   Antverpy- De Epreuve d´Artiste grafiekgalerie, Oude Kerkstraat 64, 1.október 2004
   Výstavu otvoril riaditeľ Múzea súčasného umenia Ernest van Buynder
   honorárny konzul Gunnar Riebs -Konzulárny úrad provincie Východné Flámsko
   Pokračovanie výstavy 11.jún 2006 KBC Antverpy
   za účasti 22 slovenských a belgických umelcov
   pod záštitou prezidenta SR I.Gašparoviča
   výstavu otváral Veľvyslanec SR v Belgicku Peter Sopko
   a kancelár belgického kráľa
   výstava bola realizovaná v spolupráci s Konzulárnym úradom provincie Východné Flámsko honorárnym konzulom Gunnarom Riebsom
   Vystavujúci umelci:
   Chris Verheyen /1955/ grafika
   Frieda van Dun /1951/ maľba
   Lydia Liekens /1955/ papier macheé
   Věruna Melčáková-Juneková /1945/ grafika
   Marian Komáček /1959/ grafika
   Igor Piačka /1962/ grafika   3. Mosty 2005 Nórsko-Slovensko
   Piešťany – KSC Fontána, 3.jún 2005
   Výstavu otvorila veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku Brit Lovseth
   primátor mesta Piešťany Remo Cicutto
   V kultúrnom programe vystúpila Mária Magulová, klavír
   Oslo 5. november 2005, Galleri BOA
   slovenská výstava bola prezentovaná v galérii Spolku grafikov Nórska v centre historickej časti Oslo za účasti veľvyslanca SR v Nórsku Dušana Rozboru. Výstavu otvorila viceprezidentka Medzinárodnej organizácie umelcov IAA Grete Marstein a predsedníčka Spolku grafikov Nórska Elisabeth Schjoensby. Súčasťou vernisáže bola aj prezentácia mesta Piešťany a Slovenských liečebných kúpeľov a.s. Piešťany.
   Vystavujúci umelci:
   Anne Marie Komissar /1937/ grafika
   Grete Marstein /1952/ viceprezidentka Medzinárodnej organizácie umelcov IAA grafika
   Adora Kari Hauge maľba
   Elisabeht Schjonsby /1971/ predsedníčka Spolku grafikov Nórska grafika
   Věruna Melčáková-Juneková /1945/ grafika
   Jitka Bezúrová /1958/ grafika
   Lýdia Jergušová- Vydarená /1940/ grafika


   4. Mosty 2006 Francúzsko – Slovensko
   Piešťany – KSC Fontána, 2.jún 2006
   Výstavu v Piešťanoch otvoril veľvyslanec Francúzska na Slovensku Jacques Faure
   primátor mesta Piešťany Remo Cicutto
   V programe vystúpili Ľubomír Feldek úvodné slovo, Katarína Feldeková- šansóny
   básnici Erik Ondrejička, Miroslav Mališ, Ľubo Dobrovoda
   január 2007 -výstava bola reinštalovaná na Francúzskom inštitúte v Bratislave za účasti veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Henryho Cuny
   Paríž – Galéria Marie Demenge 12 rue Beautreiilis 74004 Paríž, 7.február 2007
   Výstavu v Paríži otvorila veľvyslankyňa SR Mária Krásnohorsk a primátor mesta Piešťany Remo Cicutto
   Vystavujúci umelci:
   Sylvie Abélanet / 1962/ grafika
   Chrystel Savornin / 1969/ grafika
   André Goezu / 1939/ grafika
   Torben Bo Halbirk grafika
   Santamouris
   Ivica Krošláková /1943/ grafika
   Dušan Búřil /1946/ pastel
   Fero Guldan /1953/ patinovaná asambláž


   5. 2007 Slovensko-Fínsko
   Piešťany – KSC Fontána, 1.jún 2007
   Výstavu v Piešťanoch otvoril Marko Laine, radca veľvyslanectva Fínskej republiky na Slovensku
   primátor mesta Piešťany Remo Cicutto
   Kultúrny program: Ladislav Fančovič – klavír, František Černý – husle
   Heinola Fínsko,Ihana Centrum, 28.september
   výstavu otvorila veľvyslankyňa SR vo Fínsku Viera Štupáková
   Pokračovanie výstavy – 7.január – 6. februára mesto Jyväskylä, výstavu otvoril 1.tajomník veľvyslanectva SR vo Fínsku Tibor Králik
   Vystavujúci autori:
   Martin Augustín – kresba, kombinovaná technika
   Robert Jančovič ml.- grafika
   Eva Kyselicová – kombinovaná maľba s textilom
   Pavol Muška – art protis
   Satu Montanari- textilná výtvarníčka
   Sari Tenni – maliarka figurativnych kompozícií, držiteľka ocenenia mladý tvorca
   Juha Holopainen – grafik, pop art, tvorca posterov
   Marika Aalto –-designerka- šperkárka,


   6. 2008 Slovensko – Grécko
   Piešťany – KSC Fontána, 1.jún 2008
   Výstavu v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch otvoril Spyridon Mokas, zástupca veľvyslanca Helénskej republiky na Slovensku a primátor mesta Piešťany Remo Cicutto
   Grécko –17. Jún 2009 Alatza Imaret, Thessaloniki, Grécko
   Výstavu otvoril Visilios Gakis, viceprimátor mesta Thessaloniki a Martin Bezák, prvý sekretár a vedúci misie Veľvyslanectva SR v Helénskej republike
   Vystavujúci umelci:
   Igor Cvacho – maľba
   Martin Ševčovič – grafika
   Andrej Augustín – grafika
   Christiana Iliopoulou – monotypia
   Nikolas Bliatkas – kresba
   Christos Santamouris grafika
   Vasilis Avramidis – kresba


   7. Mosty 2009 Slovensko-Taliansko
   Piešťany – KSC Fontána, 26.máj 2009
   Výstavu v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána v Piešťanoch otvoril Andrea Valentini, prezident umeleckého centra Ascoli Picena, Taliansko a primátor mesta Piešťany Remo Cicutto, zástupca MZV –sekcie diplomacie Iveta Hermysová a generálna riaditeľka odboru bilaterálnej spolupráce MK SR Silvia Salanská
   Vystavujúci autori:
   Daniel Brunovský – maľba
   Klaudia Kosziba –maľba
   Alexej Kraščenič –maľba
   Andrea Tarli – kombinovaná technika
   Fabio Zazzetti – maľba
   Piero Tevini – scénografické návrhy, maľba


Agentúra 3 COM art Mgr. Zora P e t r á š o v á, Bratislavská 80, 921 01 Piešťany Slovenská republika


E-mail: zorapetrasova@hotmail.com
Viac informácií na: http://www.nocka.skPR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články