Portál do sveta kultúrneho dedičstva

pammuz_obnova

Hovorí sa, že ľudia na Slovensku sa nezaujímajú o históriu a kultúrne dedičstvo. Vývoj internetového portálu Obnova.sk svedší o tom, že situácia sa mení k lepšiemu.

Obnova.sk je križovatkou informácií o kultúrnom dedičstve. Od roku 2001 je tento neziskový projekt otvorený nielen odborníkom, ale všetkým záujemcom o staré remeslá, umenie a architektúru a ich súčasné osudy, milovníkom starožitností, zberateľom, záujemcom o archeológiu, návštevníkom pamiatok, múzeí a galérií, cestovateľom. Nejde pritom o jednosmerný tok informácií. Od počiatku bolo ambíciou tohto portálu vytvoriť otvorenú platformu pre diskusiu o stave kultúrneho dedičstva, o smerovaní jeho ochrany a o problémoch, ktoré s tým súvisia. Obnova.sk preto poskytuje priestor pre otázky, postrehy a názory svojich čitateľov, umožňuje im aktívne podieľať sa na jej fungovaní.

Do šiesteho roku svojej riadnej prevádzky vstúpila Obnova.sk s prísľubom inovácie dizajnu a množstva nových služieb, prostredníctvom ktorých bude obsažnejšia, aktuálnejšia a viac sa otvorí širokej verejnosti. Nová verzia bola zverejnená vo februári 2006. Po vizuálnej stránke je portál graficky jednoducho spracovaný. Dôležitý je hlavne obsah, kde aj pravidelný návštevník nájde vždy niečo nové. Najnavštevovanejšou rubrikou sú nové, užívateľsky príťažlivejšie a tematicky pestrejšie diskusie. Postupne spúšťame rôzne databázové služby: výkladový slovník pojmov používaných v kultúrnom dedičstve, databázu lokalít UNESCO, databázu akcií v múzeách a galériách. Súčasťou portálu sa postupne stane databáza remeselníkov, reštaurátorov, múzeí, pamiatok, inštitúcií a ďalšie.

V roku 2006 Obnova.sk zaznamenala trojnásobné zvýšenie návštevnosti oproti predchádzajúcemu roku. Rozširuje sa okruh pravidelných a aktívnych užívateľov, ktorí spoluvytvárajú jej podobu.

Za popularizáciu kultúrneho dedičstva bol internetový portál Obnova.sk ocenený výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2005 v kategórii  – Film – video – audio – multimediálne dielo. Na slávnostnom otvorení slovenských Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2006 ju v Skalici prevzal Mgr. Michal Hrčka, ktorý tento internetový portál založil a prevádzkuje.

Redaktorov portálu Obnova.sk združuje Spoločnosť pre pamiatky. Podstatná časť redakčného kruhu sa však po prvýkrát fyzicky stretla až koncom uplynulého roku, aby diskutovali o ďalšom smerovaní Obnovy. Pre rok 2007 sa uvažuje s čiastočnou profesionalizáciou redakčnej práce a s vydávaním tlačeného periodika, ktoré by bolo sumárom internetového portálu.

Ing. arch. Pavel Fabian
Zdroj: www.obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Tretí rok Obnovy

Slovenský internetový portál o pamiatkach, zbierkach a starožitnostiach www.obnova.sk vstupuje do tretieho roka riadnej prevádzky. Portál vznikol z iniciatívy mladého aktivistu Michala Hrčku, ktorý stránku nielen vymyslel, ale ju aj zrealizoval a po takmer roku práce „zavesil“ na web.

Obnova.sk – pamiatky, zbierky a starožitnosti

Obnova.sk na úvod:
Portál Obnova.sk je neziskovým projektom voľného zoskupenia ľudí, ktorých okruh nie je zďaleka uzavretý. Vznikol ako križovatka informácií v oblasti pamiatok, zbierok a starožitností. Už od prvého dňa poskytoval svojim návštevníkom vždy zaujímavé a nové informácie a služby. Portál Obnova.sk (www.obnova.sk), je tvorený najnovšími technológiami, ktoré umožňujú interaktívne zapájanie sa návštevníka do procesu publikovania a reagovania na publikované. Portál je graficky jednoducho spracovaný, dôležitá je totiž jeho obsahová stránka. O ňu sa stará dobrovoľná skupinka ľudí z oblasti pamiatok, múzeí a iných spoločenských odborov. Snažíme sa portál aktualizovať každý deň.

Vznikol centrálny portál pre neziskový sektor

Neziskový sektor má od stredy 6. októbra 2010 centrálny internetový portál. Vytvorila ho Centrálna nezisková spoločnosť a 1. Slovenské neziskové centrum. Podľa tvorcov portálu jeho vytvorením na Slovensku vznikol priestor, kde bude “maximum dobrých myšlienok”, ktoré môže neziskový sektor zužitkovať.