Gotická cesta

Obnova.sk Fotografia

„Na počiatku bola krajina. Múdra, prísna, do seba uzavretá. Sama v sebe a sama pre seba. Potom prišiel človek.“ – Milan Rúfus
A človek svojou tvorivou činnosťou a zmyslom pre krásu formoval od najstarších čias obraz krajiny, v ktorej žil. Vytváral svetskú a cirkevnú architektúru, diela vysokých estetických hodnôt. Zanechal po sebe dedičstvo, ktoré má nadčasové hodnoty.
Tak tomu bolo i v regiónoch Spiš a Gemer, kde kultúrne dedičstvo dosahuje európsky i svetový význam. Obraz oboch regiónov poznačilo najmä gotické umenie.

Obnova.sk Fotografia

Práve vzhľadom na tieto historické hodnoty začiatkom 90-tych rokov vytvorila pracovná skupina tvorená nadšencami a odborníkmi z oboch regiónov prvú turistickú cestu na Slovensku, ktorú nazvali GOTICKÁ CESTA. Gotická cesta je kľúčom k poznávaniu tajomstiev a k dešifrovaniu aj dosiaľ neznámych stránok kultúrneho dedičstva dávnych čias Spiša a Gemera. Pracovná skupina pôsobila v rámci projektu „ Dynamickejší rozvoj turizmu v regiónoch Spiš a Gemer,“ ktorý bol podporovaný Ministerstvom hospodárstva Nemeckej spolkovej republiky v rámci programov Transform. Autorom Gotickej cesty sa za podpory uvedených subjektov podarilo vytvoriť významný produkt, ktorý vhodnou formou prezentuje kultúrne bohatstvo Spiša a Gemera. Manuál je prvým uceleným zdrojom informácií o významných pamiatkach na jej trase a určite sa stane dobrým spoločníkom pri spoznávaní kultúrneho dedičstva Spiša a Gemera.

Informácie z manuálu postupne zverejníme na Obnova.sk v nasledujúcich mesiacoch.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nadácia SPP podporí projekty zamerané na miestne tradície

Nadácia SPP sa rozhodla v novom grantovom programe Dedičstvo regiónov rozdeliť 70 000 eur na podporu projektov, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií. V programe podporí rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v obci spojené so zvykmi, históriou, tradíciami, zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie, alebo iné kultúrne aktivity propagujúce tradičné miestne špecifiká atraktívnou a inovatívnou formou.

Slovensko: Gemer

Územie ležiace južne od Spiša je od neho oddelené masívom Volovských vrchov a má celkom iný charakter ako Spiš. Osobitný charakter mu dáva polohu uprostred Slovenského Rudohoria, ktoré je charakteristické strmými a vysokými vrchmi často presahujúcimi výšku 1000 m, bohato pokrytými ihličnatými, ale aj listnatými lesmi a hlbokými dolinami. Rudohorie a jeho nerastné bohatstvo bolo určujúcim faktorom pre vznik baníctva ako prevládajúceho zamestnania obyvateľstva. Ťažila sa medená a železná ruda, ale aj magnezit a azbest.