Ponúknu virtuálnu prehliadku histórie Košíc a Budapešti

Obrázok k článku

Virtuálny sprievodca históriou bude výsledkom spolupráce partnerov z Košíc a Budapešti a prispeje k rozvoju a propagácii kultúrneho dedičstva na oboch stranách hranice. Informovala o tom hovorkyňa Košíc Linda Šnajdárová.

 

V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko bude vytvorený spoločný archívny informačný systém – spoločná centralizovaná evidencia zdigitalizovaného archívneho dedičstva a po prvýkrát budú verejnosti sprístupnené cenné archívne materiály online, a to prostredníctvom nového produktu s názvom Virtuálny sprievodca históriou.

 

Zámerom spolupráce mesta Košice, Národného archívu v Budapešti a košického arcibiskupstva Rímskokatolíckej cirkvi je prezentovanie kultúrno-historických hodnôt s využitím archívnych prameňov a zbierok, čo prispeje k zvýšeniu turistickej atraktivity východoslovenského a severomaďarského regiónu. V súčasnosti je bohatá zbierka hodnotných archívnych fondov prístupná len úzkej skupine historikov a bádateľov.

 

„Vôbec po prvýkrát sa bude môcť verejnosť dostať k cenným materiálom pomocou interaktívnych internetových služieb. Prostredníctvom mobilnej aplikácie Virtuálny sprievodca históriou budú mať turisti aj obyvatelia miest možnosť porovnať históriu a architektúru vybraných pamiatok v historickom centre. Záujemcovia si pozrú mesto a pôvodnú architektúru a online sa tak dostanú do minulosti,“ informovala Šnajdárová.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.