Mesto Poprad získalo vyše 830-tisíc eur na rekonštrukciu historického objektu

Obrázok k článku od zora.

V Poprade – Veľkej vybudujú Múzeum cestovného ruchu a v Zakopanom Múzeum horolezectva. Cieľom spoločného projektu oboch krajín je ochrana kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia a jeho popularizácia spolu s modernizáciou objektov kultúrneho dedičstva v Poľsku a na Slovensku. Na tento zámer získali obe mestá sumu vo výške 1,6 milióna eur, z toho Poprad viac ako 830-tisíc eur.

 

Múzeum cestovného ruchu bude sídliť v objekte bývalého Tatranského múzea v Poprade-Veľkej. Objekt postavený okolo roku 1880 samospráva odkúpila v minulom roku od súkromných osôb. O rok na to získalo mesto vďaka projektu cezhraničnej spolupráce na realizáciu svojho zámeru sumu viac ako 830-tisíc eur. „Sme veľmi radi, že sme v tejto výzve uspeli a získali prostriedky nielen na záchranu historickej budovy, ale rovnako aj na to, aby sme jej vrátili život a dali plnohodnotné využitie,“ uviedol primátor Popradu Jozef Švagerko. Od výstavby múzea si sľubujú aj zvýšenie návštevnosti turistov.

 

Po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bude nasledovať proces verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukčných prác a samotná rekonštrukcia. Zámerom mesta je v rámci rekonštrukcie zveľadiť nielen samotný historický objekt, ale aj jeho okolie. Kým v Poprade bude hlavnou témou turistika a život ľudí v Tatrách, v Zakopanom budú prezentované konkrétne formy využitia hôr – horolezectvo a lyžiarstvo. Obe múzeá by mali inšpirovať nielen k poznávaniu kultúrneho dedičstva, ale zároveň aj k vzájomným návštevám turistov na opačnej strane Tatier.

 

Mesto Poprad získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu Interrerg v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Človek v Tatrách – Tatry v človeku – História poznávania Tatier ako spoločného kultúrneho dedičstva Poľska a Slovenska.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…