ĽUTINA: V miniskanzene pribudne ďalších 20 exponátov

Obrázok k článku

Treťou etapou výstavby pokračuje v októbri budovanie Miniskanzenu drevených chrámov na pútnickom mieste v obci Ľutina v sabinovskom okrese. K doterajším 27 miniatúram drevených chrámov tak v najbližšom čase pribudne ďalších 20 exponátov. Agentúru SITA o tom informoval finančný koordinátor projektu Daniel Dzurovčin z Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove.

 

Výstavba miniskanzenu je hlavnou aktivitou medzinárodného projektu pod názvom Záchrana a prezentácia spoločného dedičstva. Ide o exponáty v mierke jedna k desiatim. „Desať drevených chrámov bude zo Slovenska a desať z Ukrajiny,“ spresnil D. Dzurovčin. Ako dodal, projekt pokračuje v úsilí o zachovanie vzácneho kultúrneho a duchovného dedičstva pre budúce generácie. V rámci aktivít zameraných na zachovanie kultúrneho dedičstva sú naplánované aj bežné opravy riadnych drevených chrámov v bardejovskom a svidníckom okrese. Konkrétne v obciach Frička, Tročany, Príkra a Vyšný Komárnik . Zachovanie duchovného dedičstva má prezentovať ďalšia aktivita, ktorou je natočenie dokumentárneho filmu o blahoslavenom biskupovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi. V rámci projektu budú vydané aj propagačné materiály.

 

Rozpočet projektu je vyše 196-tisíc eur. Podporený je z Nórskeho finančného mechanizmu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK08. Aktivity bude realizovať celkovo jedenásť partnerov zo Slovenska a Ukrajiny. Prispieť majú aj k aktívnemu rozvíjaniu slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.