Pompéznosť, ozdobnosť, duchovnosť

Slová v titulku sú hlavnými znakmi barokového oltára vo Frauenkirche. Pri pohľade naň sme si uvedomili, že ak Boh naozaj existuje, potom sa určite zdržiava aj na tomto mieste.

Sprievodkyňa chrámom pani Petra Neumannová nás stíšeným hlasom oboznamuje so zaujímavými faktmi. Pri inventarizácii trosiek zo zničeného chrámu sa s prekvapením zistilo, že veľká časť oltára sa zachovala. Približne dvetisíc jeho častí identifikovali, podrobili archeologickej rekonštrukcii a usporiadali. Zachovalo sa až 80 percent pôvodnej sochárskej práce. Výsledkom je táto nádhera pochádzajúca z roku 1738.Centrom oltára je socha modliaceho sa Ježiša v Getsemanskej záhrade. Ježiš kľačí na kolenách, na tvári má výraz hlbokej bolesti, utrpenia, pokory. Boží syn prosí svojho otca, aby mu dal silu prekonať zradu ľudí a bolesť na kríži. Sochár Johann Christian Feige mal okrem šikovných rúk iste aj citlivé srdce. Uvedomíte si to aj pri pohľade na ďalšie postavy oltára. Kristovi apoštoli zaspali a od mestskej brány z Jeruzalema sa blíži skupina ľudí na čele s Judášom, aby ho zajali. Hlavnou ideou sochára však nebolo dokonale stvárniť pašiovú scénu, ale poukázať na nesmierne utrpenie a bolesť Ježiša Krista. Ten však nie je sám. Nad jeho hlavou sa vznáša anjel, dáva mu silu pred blížiacim sa utrpením. Po oboch stranách centrálnej oltárnej scény sú umiestnené postavy Starého a Nového zákona. Vľavo je Mojžiš držiaci v rukách tabuľku s Desiatimi Božími prikázaniami, vpravo Áron ako symbol starozákonných kazateľov. Ak pozdvihnete oči vyššie, zazriete zlaté lúče glorioly prenikajúce vencom oblakov a uprostred Božie oko v rovnostrannom trojuholníku.Všetko pôsobí verne, živo, priam cítite atmosféru vanúcu z Getsemanskej záhrady.
Nad oltárom majestátne tróni organ. Pôvodný organ bol dielom saského majstra Gottfrieda Silbermanna a krátko po inštalovaní v chráme jeho píšťaly rozozvučali prsty samotného Johanna Sebastiana Bacha. Nový organ je v úzkom vzťahu s pôvodným nástrojom, no zodpovedá dnešným požiadavkám kvality. Disponuje štyrmi manuálmi, 67 registrami a má 4790 píšťal.Majestátne tóny nástroja dopĺňajú nielen Božie slovo počas bohoslužieb, ale znejú i počas koncertov v chráme. Spolu s pohľadom na sochu trpiaceho Krista spájajú veriacich s Bohom.


Zdroj: Petra Sabová, Dominik Wójcik, Petra Janeková, Ivana Práznovská, Barbora Salvová, Atila Králik, SME

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články