V Levoči začala obnova hlavného oltára v kostole sv. Jakuba

Hlavný oltár Majstra Pavla v kostole svätého Jakuba v Levoči. foto: wiki

Levočskí reštaurátori začali s obnovou najvzácnejšej pamiatky v kostole sv. Jakuba, najvyššieho gotického oltára na svete od Majstra Pavla. „Začali sme prípravné práce pred začatím komplexného reštaurátorského prieskumu. Na hlavnom oltári odstraňujeme prachové nečistoty, ktoré za viac ako 60 rokov priniesol čas,“ uviedol na dnešnej tlačovej besede v Levoči vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči Ivan Tkáč. Po očistení oltára bude nasledovať reštaurátorský prieskum, ktorý by mal určiť postup obnovy oltára. Prieskum by chceli reštaurátori ukončiť do apríla budúceho roku.

Všetky doterajšie práce financuje rímskokatolícky farský úrad ako vlastník oltára. Hneď prvou investíciou bolo postavenie približne 18 metrov vysokého lešenia okolo celého oltára, aby sa k nemu dalo dostať z každej strany. Podľa predbežnej obhliadky posledné reštaurátorské práce, ktoré tu v rokoch 1952 až 1954 urobili bratia Koterbovci, boli na veľmi vysokej úrovni tej doby. Hlavne vďaka nim majú podľa historičky umenia Evy Spalekovej, súčasní reštaurátori čo opravovať. Oltár bol vtedy vo veľmi zlom stave, napadnutý drevokazným hmyzom. Ich práca bola vtedy kvalitná, keďže zatiaľ sa nepotvrdilo, že by bol oltár napadnutý hmyzom. Súčasní reštaurátori tak budú mať oveľa menej práce.

Presný rozsah prác, ako aj rozpočet celého projektu určí prieskum. Súčasťou prieskumu je aj presná fotodokumentácia a zameranie oltára, keďže doteraz sa nepodarilo nájsť zameranie oltára, ktoré sa robili počas posledného veľkého reštaurovania oltára na začiatku 50-tych rokov. Ivan Tkáč tak nevylúčil, že presná výška oltára, ktorá sa dnes uvádza 18,61 metra sa môže trochu zmeniť, keďže pred 60 rokmi reštaurátori celý oltár rozobrali a merali jednotlivé časti oltára, ktorých súčtom vyšla celková výška. Pri takomto spôsobe mohlo dôjsť k miernym odchýlkam.

Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči by chcel všetky práce ukončiť najneskôr do Vianoc 2014. Podmienkou však je získanie finančných prostriedkov na obnovu oltára. Farský úrad v Levoči sa chce uchádzať o financie na obnovu oltára nielen z domácich, ale aj zahraničných zdrojov. Keďže zatiaľ nie je urobený prieskum a projekt celej obnovy, je podľa Tkáča ešte predčasné hovoriť o konkrétnej sume. Ivan Tkáč predpokladá, že vďaka práci súčasných levočských reštaurátorov by mohla ich práca vydržať aj 100 rokov, keďže dnes máme k dispozícii oveľa kvalitnejšie technologické postupy a materiály, aké mali na začiatku 50-tych rokov.

Podľa dekana rímskokatolíckej farnosti v Levoči Františka Dlugoša je oltár poslednou časťou, ktorú treba dať do poriadku v sanktuáriu kostola. Reštaurátori tu postupne obnovili kamenné prvky, maľby, pastofórium a vitrážové okná. Návštevníci kostola sv. Jakuba neprídu úplne o pohľad na oltár zahalený v lešení. Farský úrad dal vyrobiť plachtu s fotografiou oltára v takmer pôvodnej veľkosti, ktorou prekryli lešenie. Dekan Dlugoš, ako aj reštaurátori veria, že lešenie bude v kostole len nevyhnutný čas potrebný na obnovu oltára.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.