V Levoči začala obnova hlavného oltára v kostole sv. Jakuba

Hlavný oltár Majstra Pavla v kostole svätého Jakuba v Levoči. foto: wiki

Levočskí reštaurátori začali s obnovou najvzácnejšej pamiatky v kostole sv. Jakuba, najvyššieho gotického oltára na svete od Majstra Pavla. „Začali sme prípravné práce pred začatím komplexného reštaurátorského prieskumu. Na hlavnom oltári odstraňujeme prachové nečistoty, ktoré za viac ako 60 rokov priniesol čas,“ uviedol na dnešnej tlačovej besede v Levoči vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči Ivan Tkáč. Po očistení oltára bude nasledovať reštaurátorský prieskum, ktorý by mal určiť postup obnovy oltára. Prieskum by chceli reštaurátori ukončiť do apríla budúceho roku.

Všetky doterajšie práce financuje rímskokatolícky farský úrad ako vlastník oltára. Hneď prvou investíciou bolo postavenie približne 18 metrov vysokého lešenia okolo celého oltára, aby sa k nemu dalo dostať z každej strany. Podľa predbežnej obhliadky posledné reštaurátorské práce, ktoré tu v rokoch 1952 až 1954 urobili bratia Koterbovci, boli na veľmi vysokej úrovni tej doby. Hlavne vďaka nim majú podľa historičky umenia Evy Spalekovej, súčasní reštaurátori čo opravovať. Oltár bol vtedy vo veľmi zlom stave, napadnutý drevokazným hmyzom. Ich práca bola vtedy kvalitná, keďže zatiaľ sa nepotvrdilo, že by bol oltár napadnutý hmyzom. Súčasní reštaurátori tak budú mať oveľa menej práce.

Presný rozsah prác, ako aj rozpočet celého projektu určí prieskum. Súčasťou prieskumu je aj presná fotodokumentácia a zameranie oltára, keďže doteraz sa nepodarilo nájsť zameranie oltára, ktoré sa robili počas posledného veľkého reštaurovania oltára na začiatku 50-tych rokov. Ivan Tkáč tak nevylúčil, že presná výška oltára, ktorá sa dnes uvádza 18,61 metra sa môže trochu zmeniť, keďže pred 60 rokmi reštaurátori celý oltár rozobrali a merali jednotlivé časti oltára, ktorých súčtom vyšla celková výška. Pri takomto spôsobe mohlo dôjsť k miernym odchýlkam.

Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči by chcel všetky práce ukončiť najneskôr do Vianoc 2014. Podmienkou však je získanie finančných prostriedkov na obnovu oltára. Farský úrad v Levoči sa chce uchádzať o financie na obnovu oltára nielen z domácich, ale aj zahraničných zdrojov. Keďže zatiaľ nie je urobený prieskum a projekt celej obnovy, je podľa Tkáča ešte predčasné hovoriť o konkrétnej sume. Ivan Tkáč predpokladá, že vďaka práci súčasných levočských reštaurátorov by mohla ich práca vydržať aj 100 rokov, keďže dnes máme k dispozícii oveľa kvalitnejšie technologické postupy a materiály, aké mali na začiatku 50-tych rokov.

Podľa dekana rímskokatolíckej farnosti v Levoči Františka Dlugoša je oltár poslednou časťou, ktorú treba dať do poriadku v sanktuáriu kostola. Reštaurátori tu postupne obnovili kamenné prvky, maľby, pastofórium a vitrážové okná. Návštevníci kostola sv. Jakuba neprídu úplne o pohľad na oltár zahalený v lešení. Farský úrad dal vyrobiť plachtu s fotografiou oltára v takmer pôvodnej veľkosti, ktorou prekryli lešenie. Dekan Dlugoš, ako aj reštaurátori veria, že lešenie bude v kostole len nevyhnutný čas potrebný na obnovu oltára.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova chrámu sv. Jakuba v Levoči

Obnova gotického chrámu sv. Jakuba v Levoči bola v minulom roku najväčšou investičnou akciou Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. V minulom roku ukončili reštaurátori obnovu sakristie a začali pracovať na exteriéri a interiéri svätyne kostola. V roku 2010 vykonali reštaurátori na chráme sv. Jakuba práce v hodnote takmer milión eur. Obnova svätyne chrámu sv. Jakuba potrvá podľa vedúceho Oblastného reštaurátorského ateliéru Ivana Tkáča do roku 2012. Náklady na obnovu tejto časti kostola odhaduje Tkáč na 1,2 milióna eur. Po dokončení obnovy svätyne zostane reštaurátorom obnoviť už len južnú stranu a časť veže kostola. Ešte do Veľkej noci by sa mali do interiéru kostola vrátiť aj zreštaurované náhrobné epitafy z krstnej kaplnky.

Obnova veže kostola sv. Jakuba si vyžiada desiatky miliónov

LEVOČA 24. mája 2001 (SITA) – “Už niet čo zachraňovať, treba meniť celé kamenné nárožia,“ zhodnotil stav veže levočského kostola sv. Jakuba po reštaurátorskom prieskume vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči Ivan Tkáč. Do konca júna bude reštaurátorský prieskum na veži kostola ukončený. Do konca roka chcú reštaurátori urobiť prípravu pre kamenárske práce na nej. Náklady na obnovu veže odhadujú reštaurátori na desiatky miliónov korún, lebo treba vymeniť celé kamenné prvky. Obnovu veže, okrem chýbajúcich finančných prostriedkov, ohrozuje podľa I. Tkáča aj situácia u dodávateľa kamennej hmoty z lomu Králiky, ktorým je firma Mramor Krupina. “Dodávateľ nie je schopný garantovať dodávky kamennej hmoty“, uviedol vedúci ORA. Lom v Králikoch je podľa neho vydrancovaný a bude potrebné do neho veľa investovať, aby sa tam mohlo opäť ťažiť. Záujem o ťažbu kameňa nie je podľa Tkáča ani zo strany majiteľa lomu. Prípadný dovoz vyhovujúceho kameňa z najbližších lomov z Hoříc a Buřan v Česku by zvýšil náklady na reštaurovanie kostola sv. Jakuba. Tohto roku bude ORA Levoča pokračovať v reštaurátorských prácach na južnom nároží a priľahlej kamennej balustráde.

Madona známa zo stokorunáčky dostala novú tvár

LEVOČA 13. decembra 2004 (SITA) – Madona, všetkým Slovákom známa zo stokorunovej bankovky, od Majstra Pavla z Levoče dostala novú tvár. Spolu s ostatnými sochami a celým bočným oltárom Narodenia Pána v Chráme sv. Jakuba v Levoči sa po dvoch rokoch reštaurátorských prác opäť predstavila verejnosti. Reštaurátori Oblastného reštaurátorského ateliéru z Levoče ukončili v novembri po dvoch rokoch komplexnú obnovu oltára Narodenia.