Obnovu kláštorného kostola už na budúci rok ukončia

Obrázok k článku

Už na budúci rok by mohli návštevníci kláštora v obci Červený Kláštor uvidieť kláštorný kostol sv. Antona Pustovníka v plnej kráse. Reštaurátori z Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči pokračujú tento rok v obnove hlavného oltára, ktorú začali vlani. „V súčasnosti je komplexne zreštaurovaná architektúra a sochárska výzdoba hornej časti oltára. V tomto roku budú pokračovať práce na oltárnej architektúre a v zime na sochárskej výzdobe,“ informoval vedúci reštaurátorského ateliéru Ivan Tkáč. Časť obnoveného oltára môžu obdivovať návštevníci už teraz. Kompletne zreštaurovaný barokový oltár by mohla verejnosť vidieť už počas otvorenia letnej sezóny na budúci rok. Niektoré sochy mohli návštevníci doteraz vidieť v expozícii kláštorného múzea. Momentálne sa nachádzajú v ateliéroch v Levoči. Kompletne zrekonštruovaný interiér gotického kostola s barokovým oltárom sv. Antona Pustovníka uvidí verejnosť po viac ako 50 rokoch.

Levočskí reštaurátori pracujú aj na kópii sochy sv. Trojice, ktorá bola umiestnená v parku Pod lipami pred kláštorom. Kópiu umiestnia reštaurátori v parku, originál zostane umiestnený v kostole, kde bude chránený pred nepriaznivými vplyvmi počasia, aby nedošlo k ďalšej degradácii sochy. Kostol sv. Antona Pustovníka predstavuje podľa Ivana Tkáča asi najvzácnejšiu časť celého kláštorného komplexu. V havarijnom stave sú ešte dve bočné kaplnky sv. Anny a sv. Kataríny v kláštornom kostole. Ich obnova by mala plynule pokračovať po skončení prác v hlavnej lodi kostola.

Kostol sv. Antona Pustovníka je len malá časť kláštora, ktorá si ešte vyžaduje obnovu. Nezisková organizácia Cyprián, ktorá kláštor spravuje, už začala s postupnou obnovou kláštorného komplexu. Medzi prvými ukončili vlani rekonštrukciu jednej budovy, kde okrem ubytovacích a spoločenských priestorov pribudli aj nové sociálne zariadenia pre návštevníkov kláštorného múzea. Tento rok chce Cyprián, n.o. pokračovať v rekonštrukcii dvoch narušených objektov, kde by malo vzniknúť ubytovacie zariadenie a hospodársko-administratívne stredisko celého múzea. Zároveň pripravuje múzeum projekt komplexnej obnovy kláštora, na ktorý chce získať peniaze z regionálneho operačného programu. Celkový rozpočet projektu predstavuje vyše 2,5 mil. eur. Z vlastných prostriedkov chce Cyprián, n.o. začať s obnovou zvyškov mníšskych domčekov v areáli kláštora.

Obnova kláštorného komplexu v Červenom Kláštore sa začala ešte v 60-tych rokoch minulého storočia. Kostola sa však reštaurátorské práce vtedy dotkli len minimálne. S obnovou interiéru kostola sa začalo až v roku 1998. Naplno sa práce rozbehli až v posledných troch – štyroch rokoch, keď reštaurátori obnovili interiér a v roku 2010 začali aj s reštaurovaním hlavného oltára, ktorý sa ako jediný zachoval až do súčasnosti. Viaceré bočné oltáre z kláštorného kostola boli v minulosti predané.

Kláštorný komplex v Červenom Kláštore získal v marci tohto roku štatút múzea. Doteraz bol Červený Kláštor súčasťou Východoslovenského múzea a neskôr Ľubovnianskeho múzea.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova chrámu sv. Jakuba v Levoči

Obnova gotického chrámu sv. Jakuba v Levoči bola v minulom roku najväčšou investičnou akciou Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. V minulom roku ukončili reštaurátori obnovu sakristie a začali pracovať na exteriéri a interiéri svätyne kostola. V roku 2010 vykonali reštaurátori na chráme sv. Jakuba práce v hodnote takmer milión eur. Obnova svätyne chrámu sv. Jakuba potrvá podľa vedúceho Oblastného reštaurátorského ateliéru Ivana Tkáča do roku 2012. Náklady na obnovu tejto časti kostola odhaduje Tkáč na 1,2 milióna eur. Po dokončení obnovy svätyne zostane reštaurátorom obnoviť už len južnú stranu a časť veže kostola. Ešte do Veľkej noci by sa mali do interiéru kostola vrátiť aj zreštaurované náhrobné epitafy z krstnej kaplnky.

Kláštor kartuziánov čaká komplexná rekonštrukcia

Najneskôr do troch rokov by mal Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore prejsť komplexnou generálnou opravou. Nezisková organizácia Cyprián, ktorá kláštor spravuje, pripravuje veľký projekt zásadnej rekonštrukcie objektu po viac ako 60 rokoch. „Chceme sa uchádzať o maximálny objem finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu vo výške takmer 2,5 milióna eur,“ povedal pre SITA riaditeľ n.o. Cyprián Milan Gacík. Rekonštrukčné práce v Kláštore kartuziánov by sa mali robiť v rokoch 2011 a 2012.