Obnovu kláštorného kostola už na budúci rok ukončia

Obrázok k článku

Už na budúci rok by mohli návštevníci kláštora v obci Červený Kláštor uvidieť kláštorný kostol sv. Antona Pustovníka v plnej kráse. Reštaurátori z Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči pokračujú tento rok v obnove hlavného oltára, ktorú začali vlani. „V súčasnosti je komplexne zreštaurovaná architektúra a sochárska výzdoba hornej časti oltára. V tomto roku budú pokračovať práce na oltárnej architektúre a v zime na sochárskej výzdobe,“ informoval vedúci reštaurátorského ateliéru Ivan Tkáč. Časť obnoveného oltára môžu obdivovať návštevníci už teraz. Kompletne zreštaurovaný barokový oltár by mohla verejnosť vidieť už počas otvorenia letnej sezóny na budúci rok. Niektoré sochy mohli návštevníci doteraz vidieť v expozícii kláštorného múzea. Momentálne sa nachádzajú v ateliéroch v Levoči. Kompletne zrekonštruovaný interiér gotického kostola s barokovým oltárom sv. Antona Pustovníka uvidí verejnosť po viac ako 50 rokoch.

Levočskí reštaurátori pracujú aj na kópii sochy sv. Trojice, ktorá bola umiestnená v parku Pod lipami pred kláštorom. Kópiu umiestnia reštaurátori v parku, originál zostane umiestnený v kostole, kde bude chránený pred nepriaznivými vplyvmi počasia, aby nedošlo k ďalšej degradácii sochy. Kostol sv. Antona Pustovníka predstavuje podľa Ivana Tkáča asi najvzácnejšiu časť celého kláštorného komplexu. V havarijnom stave sú ešte dve bočné kaplnky sv. Anny a sv. Kataríny v kláštornom kostole. Ich obnova by mala plynule pokračovať po skončení prác v hlavnej lodi kostola.

Kostol sv. Antona Pustovníka je len malá časť kláštora, ktorá si ešte vyžaduje obnovu. Nezisková organizácia Cyprián, ktorá kláštor spravuje, už začala s postupnou obnovou kláštorného komplexu. Medzi prvými ukončili vlani rekonštrukciu jednej budovy, kde okrem ubytovacích a spoločenských priestorov pribudli aj nové sociálne zariadenia pre návštevníkov kláštorného múzea. Tento rok chce Cyprián, n.o. pokračovať v rekonštrukcii dvoch narušených objektov, kde by malo vzniknúť ubytovacie zariadenie a hospodársko-administratívne stredisko celého múzea. Zároveň pripravuje múzeum projekt komplexnej obnovy kláštora, na ktorý chce získať peniaze z regionálneho operačného programu. Celkový rozpočet projektu predstavuje vyše 2,5 mil. eur. Z vlastných prostriedkov chce Cyprián, n.o. začať s obnovou zvyškov mníšskych domčekov v areáli kláštora.

Obnova kláštorného komplexu v Červenom Kláštore sa začala ešte v 60-tych rokoch minulého storočia. Kostola sa však reštaurátorské práce vtedy dotkli len minimálne. S obnovou interiéru kostola sa začalo až v roku 1998. Naplno sa práce rozbehli až v posledných troch – štyroch rokoch, keď reštaurátori obnovili interiér a v roku 2010 začali aj s reštaurovaním hlavného oltára, ktorý sa ako jediný zachoval až do súčasnosti. Viaceré bočné oltáre z kláštorného kostola boli v minulosti predané.

Kláštorný komplex v Červenom Kláštore získal v marci tohto roku štatút múzea. Doteraz bol Červený Kláštor súčasťou Východoslovenského múzea a neskôr Ľubovnianskeho múzea.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Renesančné trulice VI

2. TRUHLICE CUDZEJ PROVENIENCIE

Truhlice pochádzajúce z oblastí ležiacich mimo nášho územia sa na Slovensko dostali predovšetkým vďaka zberateľskej vášni niektorých predstaviteľov významných šľachtických rodov. Medzi nimi sú touto záľubou známi najmä Pálffyovci, ktorí svojimi zberateľskými aktivitami obohatili o taliansky renesančný nábytok napríklad hrad Červený Kameň, či Bojnický zámok, alebo Andrássyovci, ktorých zberateľstvu podobne vďačí múzeum vytvorené v priestoroch kaštieľa v Betliari.

Renesančné trulice II.

SLOVENSKÉ RENESANČNÉ TRUHLICE

Na Slovensku bola truhlica, podobne ako v iných krajinách, pre svoje univerzálne využitie niekoľko storočí najrozšírenejším typom nábytku. Práve truhlica je zrejme aj najstarším zachovaným slovenským nábytkom. Spočiatku bola vytváraná z jedného kusa vydlabaného pňa bez nôh, s vekom a železným kovaním s držadlami uľahčujúcimi jej uchopenie, keďže tieto truhlice boli prenosné. Najstaršie zachované typy prenosných truhlíc pochádzajú zo 14. storočia.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…