Podtatranské múzeum predstaví obdobie spišského zálohu

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Podtatranské múzeum v Poprade pripravuje výstavu Šestnásť spišských miest v rokoch 1412 – 1876, s podtitulom V spišskom zálohu v rokoch 1412 – 1772 a v Provincii XVI spišských miest v rokoch 1774 – 1876. Vernisáž sa uskutoční v utorok v Podtatranskom múzeu v Poprade. Výstava sa do Popradu presúva po veľkom úspechu z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, informovala Dana Benková z Podtatranského múzea. Súčasťou výstavy zameranej na školopovinných návštevníkov budú tvorivé dielne, ktoré hravou formou túto tému priblížia žiakom základných škôl.

V roku 1412 sa vtedajší uhorský kráľ Žigmund Luxemburský ocitol v neľahkej situácii. Čelil hneď niekoľkým vojnám, ktoré mimoriadne zaťažovali štátnu pokladnicu, a tak sa rozhodol požičať si od poľského kráľa Vladislava II. Jagelovského 37 000 kôp českých grošov. Ako ručenie za pôžičku poskytol Žigmund poľskému vládcovi do zálohu 16 spišských miest. Výstava umožní návštevníkom spoznať život a spoločenské dianie v zálohovaných mestách a dedinách, a to od samotného počiatku zálohu v roku 1412 až po jeho ukončenie v roku 1772, keď vtedajšia habsburská cisárovná Mária Terézia vymohla od oslabeného poľského kráľovstva všetky mestá a dediny. Krátko po opätovnom pričlenení zálohovaného územia vznikla Provincia XVI spišských miest (1774 – 1876).

Predmety, ktoré sú prezentované na výstave, požičali Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, Múzeum v Kežmarku, Rímskokatolícky farský úrad Podolínec, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Múzeum mincí a medailí v Kremnici, Lyceálna knižnica Kežmarok, popradská pobočka Štátneho archívu v Levoči a Podtatranské múzeum v Poprade. Výstavu otvoria 12. februára o 16:00 vo výstavných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského ulici a potrvá do 14. apríla.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články