Chytili zlodeja kníh z diecéznej knižnice

Martinskí policajti zadržali 33-ročného muža z južného Slovenska, ktorý z knižničného skladu Diecéznej historickej knižnice v Kláštore pod Znievom ukradol osem historických kníh zo 16. až 19. storočia a predal ich v zahraničí.
Ukradnuté knihy, z ktorých bolo šesť v latinčine a dve v nemčine, sú podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva PZ v Žiline Jany Balogovej historickými knižnými dokumentmi s osobitnou kultúrnou a historickou hodnotou. Zadržaný zlodej ich ukradol v decembri minulého roka, keď sa telefonicky dohodol s riaditeľom diecéznej knižnice na termíne návštevy. Jej dôvodom mala byť konzultácia o historických knihách.


Ilustračný obrázok

Počas voľného pohybu po priestoroch knižnice, ktorá je sprístupnená aj pre verejnosť, využil 33-ročný muž príležitosť a nepozorovane ukradol dve knihy, ktoré si ukryl pod odev a vyniesol z knižnice. “Pred Vianocami sa do knižnice ešte raz vrátil. Tentokrát si odniesol ďalších 6 kníh, ktoré si pripravil počas predchádzajúcej návštevy. S úlovkom ešte koncom roka 2007 vycestoval do zahraničia, kde knihy, ktorých hodnota bola zatiaľ predbežne odhadnutá na 55,5 tisíc korún, v antikvariáte odpredal. Získané peniaze použil pre vlastnú potrebu,” informovala Balogová.

Policajti zadržali 33-ročného muža v stredu 9. januára, keď si chcel pod zámienkou dohody s riaditeľom knižnice o odkúpení niektorých kníh odniesť dva knižné tituly z 18. storočia. Knihy v hodnote asi 40 tisíc korún vrátili späť do knižnice. Vyšetrovateľ obvinil zadržaného zlodeja kníh z krádeže a hrozí mu trest odňatia slobody tri až desať rokov.

Diecézna historická knižnica biskupa Štefana Moysesa v Kláštore pod Znievom sústreďuje exempláre starých farských knižníc z územia Banskobystrického biskupstva. Zámerom je záchrana, ochrana, spracovanie a sprístupňovanie vzácnych historických dokumentov, ktoré reprezentujú duchovné dedičstvo slovenského národa a cirkvi.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…

Zaujímavosti zo zákulisia Vatikánu a pápežov

„V čom drží súčastný pápež primát?“
Ján Pavol II. je prvým pápežom, ktorý číta bez okuliarov /používa kontaktné šošovky/. Je prvým pápežom, ktorý nosí náramkové hodinky, lyžuje a zdoláva hory. Na konkláve /voľba pápeža/ prišiel s pár drobnými- 15000 lír, iba toľko mu dovolili vyviesť z Poľska. Je prvým pápežom, ktorý nosí oblečenie šité na mieru francúzskym návrhárom, prvým pápežom hospitalizovaným na verejnej klinike. Ján Pavol II drží i primát v počte nalietaných kilometrov.

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.