Podlahove vykurovanie Časť 2.

Materiály a ich vlastnosti Časť 2.

V princípe je najpoužívanejším materiálom pre podlahové vykurovanie je PE-X, prípadne PVC-C, ale ten sa nedoporučuje pretože v závislosti na čase omnoho rýchlejšie ztráca pevnosť, čo spolu s krehkejším charakterom lou predstavuje zvýšené riziko.V princípe je najpoužívanejším materiálom pre podlahové vykurovanie je PE-X, prípadne PVC-C, ale ten sa nedoporučuje pretože v závislosti na čase omnoho rýchlejšie ztráca pevnosť, čo spolu s krehkejším charakterom lou predstavuje zvýšené riziko.

Prehľad najdôležitejších vlastností materiálov (uvádzané hodnoty sú prevzaté z technických listov systému UNIVERSA) – uvádzam ich kvôli orientácii

1. dlhodobá odolnosť voči tlaku

Táto vlastnosť patri medzi najdôležitejšie u materiálov používaných pre potrubia. V tabuľke je uvedený diagram pôsobenia tlaku a tepla na poškodenie rúrky v závislosti na čase, kde sú porovnávanie vlastnosti dnes najčastejšie používaných materiálov. .

2. teplotná odolnosť

Nemenej dôležitým ukazovateľom je tepelná odolnosť materiálov.

3. Tlaková stabilita

Kombinácie vyššie uvedených vlastnosti premietnutých do normalizovaných skušobných tepelných hladín (viď’ tab) dáva komplexný prehľad o vhodnosti jednotlivých materiálov pre použitie na bezporuchové teplovodne vykurovanie s dlhou zaručovanou životnosťou.

4. Spoľahlivosť

Odolnosť voči tvorbe trhlín simulovaním prevádzky za prítomnosti roztoku ASTM D 1693

5. Závislosť od teploty a času

Porovnávacie napätie v závislosti od teploty a času.

6. odolnosť voči oteru

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje oteru za mokra získané skúsenosťami z rôznych prevádzok pri použití polybutylénových rúrok.


Pre porovnanie uvádzam aj techn. hodnoty PE-Xa trubiek:

Hustota (skúšané podľa DIN 53497) 0,93g/cm3

Modul pružnosti (skúšané podľa DIN 53497) 600N/mm2

Vrubová húževnatosť pri 20 °C bez zlomu, pri –20 ° C bez zlomu

Súčiniteľ dĺžkovej rozťažnosti pri 20°C 1,4×10-4 K-1, pri 100°C 2,0 x 10-4 K-1

Tepelná vodivosť 0,35 W/mK

Drsnosť trubky k 0,007 mm


prípadné otázky a námety o čom by malo byť pokračovanie adresujte na mňa prípadne do nášho diskusného fóra, kde sa aj táto otázka vyskytla

Tomáš Tomboy Chmelík

mailto:tomboy@obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Pergamen

Pergamen je prírodný materiál. Ide vlastne o špeciálne spracovanú zvieraciu kožu. Používal sa v minulosti ako materiál, na ktorý sa písalo prípadne sa využíval v knihárstve na výrobu knižnej väzby. Využívaný bol hlavne pre jeho výborné chemické a mechanické vlastnosti a aj pre veľkú odolnosť voči vonkajším degradačným vplyvom. Medzi najzákladnejšie vlastnosti patrí: dobrá štiepateľnosť, zmršťuje sa pri vyšších teplotách, aj vlhký pergamen má veľkú odolnosť voči mikroorganizmom a je pomerne pevnejší a stabilnejší ako useň.

Vykurovanie

Vykurovanie – stenové vykurovanie
Stenové vykurovanie predstavuje sálavý systém vykurovania, pri ktorom v dôsledku tepelného sálania aktívnych plôch (stien) dochádza k postupnému ohrevu aj neaktívnych plôch bez zabudovaných vykurovacích rúrok. Tieto potom tiež vydávajú do miestnosti teplo, takže ich vnímate ako “aktívne”.