Podlahové vykurovanie Časť 1.

Podlahové vykurovanie Časť 1.

Moderná architektúra kladie v súčasnosti vysoké požiadavky na prirodzený a hospodárny spôsob vykurovania objektov.

Časť 1• VŠEOBECNE

Moderná architektúra kladie v súčasnosti vysoké požiadavky na prirodzený a hospodárny spôsob vykurovania objektov. Jej spoločným znakom je veľké presklenie, svetlosť a čisté línie interiéru, ako aj požiadavka úsporného získania tepelnej pohody. Pre vykurovanie moderných stavieb si čoraz. väčšiu obľubu získava nízkotepelné teplovodné podlahové vykurovanie, ktoré sa dnes vo svete pokladá za jeden z najprogresívnejších spôsobov vykurovania.

Podlahové vykurovanie nie je žiadna novinka a ako centrálne vykurovanie bolo známe už pred 3000 rokmi. Približne v roku 1200 pred n. l. sa úspešne používalo v gréckej provincii Anatólia. Od roku 80 pred n. l. centrálny vykurovací systém opäť objavili a zdokonalili Rimania. Najskôr takto vykurovali kúpele, neskôr celé obydlia. Toto teplovzdušné vykurovanie v podlahových kanáloch využívalo spaliny z centrálneho ohniska a nazvalo sa hypokaustenické vykurovanie. V20. storočí sa ľudia opäť ‘začali zaoberať myšlienkou podlahového vykurovania. Inštalovali do podlahy klasické materiály (oceľ, med’, antikor) alebo elektricky odporový drôt. Tieto materiály sa používajú aj dnes. Materiál moderného teplovodného podlahového vykurovania sa však sklad 7. plastových rúrkových rozvodov. .


• VÝHODY TEPLOVODNÉHO PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA

• vytvorenie príjemného a zdravého prostredia.

• nízka energetická náročnosť .

• možnosť prestaviť ‘zariadenie na výhodnejší’zdroj energie napr. tepelné čerpadlo, solárny kolektor, geotermálna alebo veterná energia, odpadové teplo… .

• zníženie prevádzkových nákladov.

• optické rozšírenie priestoru a vyraz čistých línií interiéru.

• prirodzený obsah vlhkosti vzduchu.

• nepatrné vírenie prachu.

• umožnenie slobodnej voľby nášľapnej krytiny.

• hospodárne zahriatie najmä vysokých priestorov.

• optimálna pohoda a možnosť regulácie jednotlivých miestností podľa interných pocitov.

• vysoká životnosť vykurovacieho systému (minimálna korózia komponentov vykurovacej sústavy) .

• priaznivé obstarávacie náklady.

.

• TEPELNÉ PROFILY.

Profesor Kollmar skúmal ako prvý tepelné profily rôznych vykurovacích sústav a zistil, že podlahové vykurovanie sa približuje ideálnemu systému vykurovania. Presnejšie definované, podlahové vykurovanie dodáva teplo tam, kde ho potrebujeme.
.
Teplotný profil ukazuje, že od dolných končatín až do výšky hlavy je rovnomerná teplota. Tepelné vnímanie ľudí je týmto pozitívne ovplyvnené, čo umožňuje znížiť teplotu interiéru bez negatívnych pocitov. Každý 1° C, o ktorý sa zníži teplota, predstavuje 6 % ušetrenej energie. .


Zatiaľ čo u lokálneho vykurovania je teplota vo výške 0,1m (dolné končatiny) je približne 18 °C a následne k výške hlavy 1,7m metra stúpa na 22, pri strope potom dosahuje teploty blížiace sa 25 stupňom. Pri radiátoroch tento nárast neni až tak prudký a teplota postupuje od 18 stupňov pri 0,1m, pri výške 1,7 m má potom vzduch teplotu 21 stupňov. Hlavným rozdielom a najme to prečo podlahové vykurovanie vytvára kvalitné prostredie, čo do teploty a tep. pohody je teplotná škála, ktorá začína u 20 – 22 stupňov – 0,1 m a postupne klesá na 19 v úrovni hlavy, kde telo už nepotrebuje až takú vysokú teplotu a postupne k stropu klesá až k 16 stupňom.

Ako sa vraví to chce kľud a nohy v teple a to sa vám u podlahového vykurovania nemôže stať, pretože teplo začína dole…

· Povrchová teplota podlahy


Špecificky tepelný výkon podlahového vykurovania je medzi iným závislý od teploty podlahy.

q= (tf- t,)a
q = špecifický tepelný
výkon [W/m2

tf = teplota podlahy [°C]

t, = teplota interiéru [°C]

a = koeficient prestupu tepla [W/m2.K]

Podlahovým vykurovaním mô6e byť pokrytá každá teoretická potreba tepla. Koeficient prestupu tepla je takmer konštantn7 a=1,11 W/m2.K a tepeln7 v7kon je závisl7 len od teploty podlahy a priestoru. Z tepelno-fyziologick7ch dôvodov nesmie prekročiť teplota podlahy hygienicky predpis a z toho dôvodu sú navrhnuté tepelné výkony podlahového vykurovania. Príslušné smernice udávajú pre individuálne a jednotlivé prípady nasledovné podlahové teploty:

29° C pre trvalo pobytové zóny

35° C pre kúpelne a plavárne

35° C pre krátkodobo pobytové zóny

Tepelná potreba miestnosti je závislá od rôznych faktorov, hlavne však od vonkajšej teploty. Maximálna potreba tepla a tým tiež maximálna teplota podlahovej plochy prichádza do úvahy len pri docielení výpočtovej teploty.


• ROZSAH POUŽITIA

Podlahové vykurovanie je určené pre inštaláciu:

• obytných budov (rodinné domy, výstavba objektov pre viac nájomníkov, sídliskové stavby …)

• komunálnych stavieb (kostoly, školy, detské škôlky, športové haly, plavárne…)

• zvláštne stavby (hotely, tenisové haly, výrobné haly, výstavné plochy, nemocnice…)

• plochy na voľnom priestranstve (športové plochy, mosty, parkoviská…)Medzi ďalšie výhody týchto systémov patrí:

opticky atraktívne miestnosti bez vykurovacích telies

systém je vhodný pre alergikov, vďaka tomu že cirkulácia prachu a jeho eliminácia už dávno patria do minulosti

vhodné pre životné prostredie – na základe vysokého vykur. Výkonu pri nižších teplotách na prívode sú ideálne kombinovatelné s plynovými kotlami, tep. čerpadlami alebo slnečnými kolektormi

energeticky úsporné – z dôvodov vysokého podielu energetického sálania trubkových systémov sa pocit komfortu v prípade vykurovania dostavuje už pri výrazne nižších teplotách v miestnosti. Tu je preto možné o jeden – dva stupne znížiť. To umožňuje ročnú úsporu energie o 3 až 6 %.

v prípadne potreby sa niektoré systémy (REHAU) dajú použiť aj na chladenie nielen na vykurovanie, čo je určite zaujímavá vlastnosť

V ďalšom pokračovaní sa budeme venovať požadovaným vlastnostiam materiálu pre podlahové vykurovanie

v niektorom pokračovaní uvedieme aj niekoľko nevýhod aby to nevyzeralo, že systém podlahového vykurovania je bezchybný Jprípadné otázky a námety o čom by malo byť pokračovanie adresujte na mňa prípadne do nášho diskusného fóra, kde sa aj táto otázka vyskytla

Tomáš Tomboy Chmelík

mailto:tomboy@obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Podlahove vykurovanie Časť 2.

Materiály a ich vlastnosti Časť 2.

V princípe je najpoužívanejším materiálom pre podlahové vykurovanie je PE-X, prípadne PVC-C, ale ten sa nedoporučuje pretože v závislosti na čase omnoho rýchlejšie ztráca pevnosť, čo spolu s krehkejším charakterom lou predstavuje zvýšené riziko.

Vykurovanie

Vykurovanie – stenové vykurovanie
Stenové vykurovanie predstavuje sálavý systém vykurovania, pri ktorom v dôsledku tepelného sálania aktívnych plôch (stien) dochádza k postupnému ohrevu aj neaktívnych plôch bez zabudovaných vykurovacích rúrok. Tieto potom tiež vydávajú do miestnosti teplo, takže ich vnímate ako “aktívne”.

Chránené objekty vo Vysokých Tatrách končia ako ruiny

Nedostatok peňazí, nezáujem o kúpu a v prípade pamiatkovo chránených objektov aj vysoké náklady na rekonštrukciu sú príčinami, že viaceré objekty vo Vysokých Tatrách chátrajú. Vedúci oddelenia výstavby Mestského úradu vo Vysokých Tatrách Peter Novák potvrdil, že pre niektorých majiteľov pamiatkovo chránených objektov je jednoduchšie nechať budovu rozpadnúť. Po zániku predmetu ochrany je potom pre majiteľa jednoduchšie postaviť na jej mieste repliku, prípadne úplne novú budovu. Mesto v súčasnosti eviduje niekoľko objektov, ktoré vzhľadom alebo stavom ohrozujú okolité objekty alebo ľudí. Patrí medzi ne aj Kúpeľný dom, hotel Lomnica, či hotel Európa.

Architektúra Slovenska v 20. storočí

Matúš Dulla, Henrieta Moravčíková
Rozsiahla monografia poskytuje komplexný pohľad na vývoj slovenskej architektúry v stredoeurópskom priestore 20. storočia. Prvá časť publikácie ponúka analýzu koncepcií, udalostí, vplyvov, stavieb, informácie o významných i menej známych architektoch, ale aj bohatý ilustračný materiál.