Novým dekanom architektúry na STU je profesor Pavel Gregor

Obrázok k článku od zora.

Novým dekanom Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave bude profesor Pavel Gregor, do funkcie nastúpi v októbri. Na túto pozíciu ho v pondelok 17. septembra vymenoval rektor STU Robert Redhammer, čím vystriedal doterajšiu dekanku fakulty Ľubicu Vitkovú. 

 

Profesor Pavel Gregor sa zameriava na ochranu a obnovu architektonického dedičstva, vrátane novej architektonickej tvorby v historickom prostredí. Od roku 2012 viedol na Fakulte architektúry STU Detašované pracovisko fakulty a Centra ARCHA v Banskej Štiavnici, v ktorej organizujú letné školy, workshopy a ateliéry študentov. Cieľom nového dekana je posilniť aktívnu účasť známych a významných osobností na vzdelávacom procese, zefektívniť výučbu v ateliéroch, využívať inovatívne metódy výučby, posilniť medzinárodnú spoluprácu, spoluprácu medzi fakultami a rozvíjať prepojenie s praxou. „V oblasti spolupráce s výrobnými firmami a tiež s mestami a obcami máme na čo nadväzovať. Možnosti ďalšieho prepojenia fakulty na prax však vidím v oblasti kreatívneho priemyslu, ktorý sa dostáva do popredia aj v medzinárodných grantových schémach a rovnako v oblasti digitálnych technológií. Využitie digitálnych technológií a multimédií v tvorbe potrebujeme dostať do študijných programov v oveľa väčšej miere ako dnes,“ hovorí Gregor.

 

Fakulta architektúry je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo výučbe sa zameriava nielen na architektúru občianskych a obytných budov, ale aj na oblasť ekologickej a experimentálnej architektúry, urbanizmus a územné plánovanie, priemyselný i interiérový dizajn či obnovu pamiatok. Ročne na nej študuje asi tisícka študentov a študentiek.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články