Oprava hradu bude na jar pokračovať

Rekonštrukcia renesančného paláca na hrade Ľubovňa bude na jar pokračovať. Vláda na svojom stredajšom zasadnutí v Poprade rozhodla o pridelení 500-tisíc eur na rekonštrukciu paláca. „Sme spokojní, že práce budú pokračovať,“ povedala pre SITA riaditeľka Ľubovnianskeho múzea Monika Pavelčíková. Náklady na druhú a čiastočne aj tretiu etapu rekonštrukčných prác renesančného paláca predstavujú takmer 1,3 milióna eur. Zvyšnú časť peňazí poskytne múzeu Prešovský samosprávny kraj ako jeho zriaďovateľ.

V rámci druhej etapy opravy renesančného paláca by mali na budúci rok pokračovať práce na statickom zabezpečení objektu. Opraviť by sa malo cimburie a celý palác by mal dostať úplne novú strechu, ktorá v paláci chýba už niekoľko storočí. V tejto etape sa má upraviť aj prístup k palácu. „V roku 2011 by sme chceli renesančný palác sprístupniť verejnosti,“ povedal kastelán hradu Dalibor Mikulík. Rekonštrukčné práce, hlavne z vonkajšej strany paláca, však budú pokračovať naďalej.


Rekonštrukciu renesančného paláca, ktorý je ruinou od roku 1772, na hrade Ľubovňa začalo Ľubovnianske múzeum v októbri 2008. V tomto roku sa podarilo ukončiť prvú etapu rekonštrukcie v hodnote približne 700-tisíc eur. Financie na opravu poskytol Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ múzea. Súčasná rekonštrukcia renesančného paláca predstavuje finančne najväčšiu investíciu na hrade v doterajšej histórii.


Hrad Ľubovňa má podľa riaditeľa Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Petra Chudého významné miesto v ponuke atrakcií regiónu Tatier a Spiša. Dokazuje to aj jeho návštevnosť. Hrad spolu so skanzenom navštívilo minulý rok okolo 140 000 turistov. Investície do rekonštrukcie hradu prispejú podľa Chudého k zatraktívneniu tejto pamiatky pre návštevníkov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.