Kežmarský hrad trápi vlhkosť

Obrázok k článku

Múzeum v Kežmarku má naplánované pred letnou sezónou dve významnejšie akcie. „Je to príprava novej expozície archeológie, ktorá by mala byť v hradnom paláci na prízemí. Na prípravu tejto expozície nadväzuje ďalší projekt, a to je odvlhčenie prízemia hradného paláca,“ informovala riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová. Prízemie hradného paláca je podľa riaditeľky v havarijnom stave. Prispela k tomu aj minuloročná povodeň, kedy v tejto časti hradu praskol hydrant. Voda z neho zaplavila celý trakt hradu. „Najskôr potrebujeme vyriešiť odvlhčenie prízemia hradu, ktoré je plesnivé,“ dodala Cintulová. V rámci tejto rekonštrukcie plánuje múzeum zrenovovať aj vstupné priestory v hradnom paláci.

S vlhkosťou sa však trápia v celom Kežmarskom hrade. „Odvlhčenie potrebuje celý hrad. Hrad je v dosť zlom stave, hlavne čo sa týka vlhkosti. Máme tu vlhké steny a omietky až do výšky 1,5 metra,“ uviedla Cintulová. Už tretí rok má múzeum pripravený projekt na odvlhčenie Kežmarského hradu. Múzeum čaká na aktuálne výzvy z eurofondov. Celkové náklady na odvlhčenie vyčíslila riaditeľka približne na tri milióny eur. Celý projekt je pripravený tak, aby bolo možné robiť práce aj na etapy, v závislosti od dostatku finančných prostriedkov.

Nádej na začatie prác na odvlhčení hradu v tomto roku nedáva múzeu predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. „Keď to budeme riešiť, tak až na budúci rok,“ povedal Peter Chudík. Dôvodom je šetrenie verejných financií. Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ kežmarského múzea plánuje využiť aj prostriedky z eurofondov, v prípade, že vyjde vhodná výzva. Chudík však predpokladá, že najskôr to bude v programovacom období 2014 až 2020. „Ak bude takáto možnosť, tak to využijeme,“ dodal Chudík.

S vlhkosťou sa na Kežmarskom hrade trápia už 30 rokov, od skončenia veľkej rekonštrukcie hradu v 80-tych rokoch minulého storočia. Hoci táto rekonštrukcia znamenala záchranu hradu, nie všetky problémy sa podarilo vtedy vyriešiť. Tu majú podľa Cintuilovej výhodu hrady, ktoré sú na vyvýšených miestach, ako napríklad Ľubovniansky hrad, kde takýto problém s vlhkosťou nemajú. Podľa Cintulovej pri komplexnej obnove hradu v minulom storočí boli použité nesprávne technologické postupy a ani stavebné materiály neboli na takej úrovni ako dnes.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice II.

SLOVENSKÉ RENESANČNÉ TRUHLICE

Na Slovensku bola truhlica, podobne ako v iných krajinách, pre svoje univerzálne využitie niekoľko storočí najrozšírenejším typom nábytku. Práve truhlica je zrejme aj najstarším zachovaným slovenským nábytkom. Spočiatku bola vytváraná z jedného kusa vydlabaného pňa bez nôh, s vekom a železným kovaním s držadlami uľahčujúcimi jej uchopenie, keďže tieto truhlice boli prenosné. Najstaršie zachované typy prenosných truhlíc pochádzajú zo 14. storočia.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…