Ochraňujeme dedičstvo včerajška pre zajtrašok

Reklamný článok: Konzervačné zariadenie C 900
Bückeburgská metóda je environmentálne priateľský postup hromadného konzervovania jednotlivých listov archívnych dokumentov.

Konzervačné zariadenie pre Bückeburgský konzervačný postup „BCP“
Zariadenie je skonštruované na mobilnú inštaláciu a vzhľadom na svoje malé rozmery (dĺžka približne 3 m, výška 1,5 m, šírka 1 m) je možné prevádzkovať ho v pracovných miestnostiach normálnych rozmerov. Potrebné sú len prípojky na elektrický prúd 380 V, vodu a samozrejme odpad.Na prevádzku zariadenia C 900 stačí len jedna osoba. Kapacita tohto zariadenia je približne 400 dokumentov veľkosti A4 za hodinu, tenšie papiere môžu byť spracované rýchlejšie, hrubšie o niečo pomalšie. Na zariadení sa môžu spracovávať aj väčšie formáty – C 900 má pracovnú šírku 900 mm a ponúka taktiež možnosť spracovania novín, plánov a máp.

Do zariadenia možno na jeden raz vložiť štyri listy rozmeru A4. Pracovný stôl je v pohodlnej polohe vo výške 1300 mm. Dokumenty sú transportované cez deacidifikačný kúpeľ medzi dvomi kovovými sitami a zostávajú tam približne po dobu 3,5 minúty. Počas tejto doby je neutralizovaná kyslosť papierových dokumentov, zároveň je v papieri vytvorená alkalická rezerva a glejacim procesom dôjde k jeho spevneniu a papier sa stáva znovu flexibilným. Vynikajúce fixačné činidlo chráni farby a atramenty pred rozpíjaním počas tohto vodného procesu.
Po dokončení kúpeľa je zvyšná tekutina odstránená a systém kotúčových kefiek prenáša vlhké dokumenty na pás, ktorý ich vedie do sušiaceho tunela.

Dokumenty prechádzajú na páse cez sušiaci tunel, ktorý pracuje pri teplote približne 50º C. Čas sušenia je 4 minúty a papier opúšťa tunel suchý a môže byť ihneď použitý.

Ovládanie zariadenia C 900 je veľmi jednoduché. Má samostatné ovládanie rýchlosti, samostatné nastavenia teploty v deacidifikačnom kúpeli i v sušiacom tuneli, ako aj ďalšie ovládacie možnosti. Po 8 minútach suché dokumenty opúšťajú zariadenie. 5 ventilátorov zabezpečuje rovnakú teplotu

Deacidifikačný kúpeľ
Nádrž zariadenia C 900 má kapacitu 440 litrov. 220 z nich je potrebných na samotný deacidifikačný kúpeľ. Tekutina je udržiavaná na stabilnej teplote 13ºC a neprestajne cirkuluje. Keď je práca so zariadením ukončená, tekutina je prepumpovaná z kúpeľa do nádrže, kde je ochladená a udržiavaná v cirkulácií. Na čistenie samotnej vane, v ktorej prebieha celý mokrý proces a kotúčového systému kefiek je potrebná len voda. Z času na čas by mali byť umyté aj trysky v kúpeli. Zvyšné magnézium je možné ľahko odstrániť vodou s prídavkom octu. Po tomto kroku odporúčame dobré opláchnutie vodou, aby nebola ovplyvnená pH hodnota deacidifikačného činidla.

Celý proces nie je náročný na spotrebu pracovnej kvapaliny. V priebehu 8-hodinovej prevádzky sa spotrebuje približne len 11 litrov kvapaliny. Táto spotreba sa môže mierne líšiť v závislosti od hrúbky papiera, jeho zaglejenia a pórovitosti. Naša skúsenosť je taká, že 100 litrov stačí na približne 16 500 dokumentov A4.

Účinnosť kúpeľa je garantovaná na dlhý čas. Pretože nové činidlo je dopĺňané priebežne, kúpeľ si udržiava rovnakú koncentráciu. Vzhľadom na množstvo ošetreného papiera odporúčame kompletne obnoviť kúpeľ dva až tri krát do roka.

Pôvodné zloženie roztoku BCP je stále základom pre jednokúpeľový systém používaný v zariadení C 900. V úzkej spolupráci s expertmi z oblasti ochrany archívnych dokumentov a po mnohých skúškach teraz ponúkame túto deacidifikačnú tekutinu, ktorá garantuje vynikajúce pH hodnoty a dostatočnú alkalickú rezervu a podľa druhu spracovaného papiera aj jeho dobré zaglejenie. Fixačný účinok je lepší než predtým, takže aj veľmi citlivé farby a atramenty sa nerozpíjajú.
– Garantovaný výsledok postupu BCP po spracovaní papierových dokumentov (bez ohľadu na predchádzajúcu kyslosť papiera) je hodnota pH 8,2 alebo mierne vyššia a alkalická rezerva až do 2% ekvivalentu CaCO3 podľa kvality ošetreného papiera.
– Zabudovaný doglejovací proces spevňuje papier a robí ho opäť flexibilným. Namerali sme nárast pevnosti ťahu podľa metódy Bansa/Hofer až o 70%, avšak treba podotknúť, že tento nárast je závislý na stave poškodenia papiera: ak je vlákno úplne v poriadku – nemôže byť zosilnený, ak je už roztrhnuté, mechanické zvýšenie pevnosti papiera bude oveľa nižšie.
– Séria mäkko rotujúcich kief jemne presúva dokumenty do sušiacej komory.
– Dve perforované sitá prenášajú dokumenty cez deacidifikačný kúpeľ.

Dôležité

Kópie na zinkoxidovom papieri nemôžu byť ošetrené, pretože náter by reagoval s alkalickou tekutinou, to isté sa vzťahuje na fotografie – tie musia byť odstránené z dokumentov pred spracovaním týmto procesom.
Papiere s vysokým obsahom lignínu môžu jemne stmavnúť (tak ako aj pri iných metódach).

Dokumenty, ktoré sú extrémne krehké alebo roztrhané by nemali byť spracované strojovo, ale môžu byť deacidifikované ručne za použitia kúpeľu BCP.

Vodný kúpeľ a teda aj náš deacidifikačný kúpeľ, ktorý pracuje na báze vody, spôsobuje napúčanie papierových vlákien a robí ich flexibilnými. Z tohoto dôvodu sme zaznamenali aj nárast objemu o 3-5% hrúbky. Na zníženie objemu a vyrovnávanie odporúčame použiť lis s vyhrievanými platňami (pozri „príslušenstvo“).

Dokumenty, kontaminované plesňami, by mali prejsť zvláštnym ošetrením predtým, ako sa vložia do zariadenia z dôvodu, aby sa vylúčila kontaminácia kúpeľa plesňami.

Deacidifikačná kvapalina je dodávaná v uzatvorených plastických sudoch, ktoré by mali byť otvárané až tesne pred miešaním a naplnením do zariadenia C 900, aby sa vylúčil únik CO2. Miešanie v mixéri (pozri „príslušenstvo“) by malo byť uskutočnené pri teplote nižšej ako 20º C. Po premiešaní okamžite nalejte tekutinu do C 900 a aktivujte chladenie. Ak chladenie nebolo určitý čas aktivované, napr. z dôvodu výpadku prúdu, použite CO2 na reaktiváciu tekutiny. Fľaše CO2 sú dostupné v špecializovaných predajniach.

Zariadenie a príslušenstvo:

– Zariadenie C 900 podľa predchádzajúceho opisu
– Mixér na rozmiešanie tekutiny zo suda pre zariadenie (odporúčané)
– Lis s vyhrievanými platňami podľa predchádzajúceho opisu
– Deacidifikačné činidlo BCP (kvapalina) 50 l sud
– Deacidifikačné činidlo BCP (kvapalina) 100 l sud
– Prvých 440 l je zahrnutých v cene zariadenia
– Celé zariadenie môže byť dodané na leasing za vynikajúcich podmienok. Na požiadanie poskytneme zvláštnu ponuku (nevzťahuje sa na krajiny mimo EU)

Príklad efektívnosti konzervovania zariadením C 900

Extenzívne testy s rôznymi druhmi papiera, spracovanými na zariadení C 900, boli vykonané v PTS Heidenau.

Výsledky testov papiera s obsahom lignínu z Bundesanzeiger (oficiálna vládna organizácia) – papier zo 14. februára, 1951 – sú nasledovné:

Pred ošetrením Po ošetrení
Hodnota pH 4,19 8,52
Alkalická rezerva
v mol/kg
0,00 0,36
Alkalická
rezerva CaCO3/kg
0,00 180,00

Rozloženie horčíka
Všetky spracované papiere vykazujú vysoké a pravidelné rozloženie magnézia tak na povrchu ako aj vo vnútri papiera. Na požiadanie Vám radi zašleme kópie analýzy rozloženia magnézia ako aj kompletnú správu.

Ine možnosti:

Ručná konzervácia (odkyslenie) papiera

Deacidifikačná kvapalina „Bűckeburgskej konzervačnej metódy – BCP“ je ponúkaná aj v menších množstvách pre reštaurátorov, konzervátorov archivárov, ktorí by chceli vykonávať túto prácu ručne, ale zároveň chcú využiť vynikajúce vlastnosti a výsledky BCP.

Skutočnosť je taká, že k dosiahnutiu výsledkov podobným strojovej deacidifikácií , nie je potrebné veľa náročného vybavenia.

Potrebné vybavenie:

§ Laboratórnu výlevku s vodovodom (ak nie, možno použiť aj laboratórne misy)

§ Stoly na umiestnenie dokumentov

§ Viac regálový stojanový sušič používaný aj pre sušenie serigrafií.

§ Sklennú tabuľu dostatočných rozmerov

§ Stieradlo (nie s valčekom ale s gumenou pásom)

§ Hodiny

§ Lievik

§ Savý kartón 787 M/A = 300 – 500g/m²

§ Pinzeta

§ Nože

§ NETEX netkaná textília PES, ktorá bude držať v kúpeli jednotlivé dokumenty a ich fragmenty

§ 5 litrová bandaska s Deacidifikačnou kvapalinou BCP – cena cca 1320..- Skk s Dph

10 litrov kvapaliny stači približne na 1650 dokumentov A4
5 litrov kvapaliny stači približne na 825 dokumentov A4

Elektrický sušič (lis alebo bubon) nie je v skutočnosti nevyhnutný. Dokumenty môžu schnúť aj medzi listami savého kartónu, čo ale samozrejme vyžaduje viac času. V prípade, že sa ich rozhodnete sušiť na kope, maximálna výška kopy by nemala presiahnuť 15 cm.

Nože sú nevyhnutné k odstráneniu zvyškov lepidla z dokumentov, alebo napríklad v prípade, že dokumenty sú navzájom zlepené. V kúpeli sa papiere oddelia, ale malé lepiace časti môžu zostať na dokumentoch. Pinzeta sa využíva na umiestnenie útržkov dokumentov na savý kartón.

Ako pracovať ručne:
Pracovné miesto
Naplňte umývadlo alebo nádobu deacidifikačnou kvapalinou vzhľadom na množstvo a veľkosť dokumentov, ktoré majú byť ošetrené, umiestnite dokumenty, savý kartón, netkanú textiliu NETEX, pinzetu, hodiny a nôž na svoje miesto. Vy budete potrebovať gumené rukavice, plastickú alebo umelohmotnú zásteru a uterák.

Deacidifikácia papiera
Vložte dokument do kvapaliny, tak aby bol celý ponorený (použite rukavice). Nastavte hodiny na tri minúty a nechajte dokument po túto dobu ponorený. Potom ich pozorne vyberte z kvapaliny a umiestnite ich na sklennú tabuľu.
V prípade, že máte potrhané dokumenty, umiestnite ich medzi dve NETEXOVÉ textílie , tak aby boli počas kúpeľu stabilné.

Keď je dokument na tabuli použite stieradlo na odstránenie kvapaliny z povrchu. V prípade, že na dokumente máte známky a farby, stierajte z druhej strany, aby ste sa vyhli spôsobeniu možných nedostatkov na vlhkých farbách.
Zdvihnite dokument oboma rukami zo sklenenej tabule a umiestnite ho medzi dve vrstvy savého kartónu, aby sa vysušil.
Zvláštne ošetrenie

5.1.V prípade, že je viacero dokumentov zlepených spolu pracujte takto: Držte pás dokumentov vo vašej ľavej ruke, umiestnite najspodnejší dokument do kúpeľa, ale mriežku umiestnite navrch, potom druhý najnižší, naň opäť mriežku a pokračujte až kým všetky dokumenty nie sú ponorené v kúpeli.
Vzhľadom na druh starého lepidla je možné, že čas kúpeľa prekročí tri minúty, kým bude možné dokumenty od seba oddeliť. Po zotrení kvapaliny možno použiť nôž na odstránenie starých častí lepidla.

5.2. Ak lepidlo nie je rozpustné v deacidifikačnej kvapaline, dokumenty musia byť ošetrené konzervačným špecialistom, pretože v takýchto prípadoch je nevyhnutné použiť zvláštne roztoky a prostriedky.
Sušenie

6.1. Kopa dokumentov zabalených do savého kartónu by nemala presiahnuť výšku 15 cm, aby sa predišlo zadržiavaniu vlhkosti, čo by mohlo viesť k vlhkým škvrnám na papieri, atď.
Vzhľadom na kvalitu papiera rôznych dokumentov, môže byť čas sušenia aj dlhší len ako počas noci. Vyberte dokumenty a umiestnite savý kartón do viac regálového sušiaka, aby sa vysušili.

7. Záverečné práce
Po niekoľkých ošetreniach by mala byť tekutina vymenená. V tomto prípade ju „zmäkčíme“ veľkým množstvom vody a použijeme bežný odpadový kanál. Tekutina nie je nebezpečná pre prostredie a neobsahuje žiaden toxický materiál. Pokúste sa pracovať pri nižších teplotách (pod 20° C), aby ste predišli úniku CO² z tekutiny. Ak uvidíte koagulované častice, pokúste sa oživiť tekutinu CO², ak to nie je možné, použite novú. Misy, umývadlo, sklenenú dosku a stierku umývajte octom, aby ste odstránili magnéziové častice. Po umytí všetko dobre opláchnite vodou.

Viac informácií na www.ceiba.cz

Gustáv Gembický
Ceiba s.r.o. – Štúrovo
0905259541

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články