LEVO?A: Reštaurátori ukon?ili obnovu veže kostola sv. Jakuba

Levo?skí reštaurátori ukon?ili v minulom roku dve významné akcie. Prvou je ukon?enie rekonštrukcie veže kostola sv. Jakuba v Levo?i. Hornú ?as? veže opravovali reštaurátori od roku 2000. Levo?skí reštaurátori vy?íslili náklady na opravu tejto dominanty mesta 27 mil. Sk. ?alšie prostriedky investovalo mesto Levo?a do stavebných prác v interiéroch veže. Po viac ako šiestich rokoch tak môžu obyvatelia, ale i návštevníci obdivova? vežu v plnej kráse, bez stavbárskeho lešenia. Pod?a veže si môžu zárove? urobi? obraz o tom, ako by mal kostol vyzera? po komplexnej obnove. Reštaurátori zárove? za?ali s opravami severnej steny kostola až ku Henckelovej knižnici, informoval na tla?ovej besede vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levo?i Ivan Tká?.

Okrem veže pokra?ovali reštaurátori aj v obnove interiéru kostola. Minulý rok ukon?ili obnovu krstnej kaplnky, oltára sv. Alžbety. Do konca apríla chcú reštaurátori ukon?i? aj opravu sochy sv. Juraja z rovnomennej kaplnky v kostole sv. Jakuba.

Druhou významnou akciou, ktorú v minulom roku levo?skí reštaurátori ukon?ili, je obnova interiéru kláštorného kostola v ?ervenom Kláštore. Levo?skí reštaurátori tak ukon?ili práce, ktoré za?ali ešte v roku 1998. “Po 50-tich rokoch by mal by? kostol otvorený a sprístupnený širokej verejnosti,” doplnil I. Tká?. Kostol si budú môc? návštevníci pozrie? už po?as tohtoro?nej letnej sezóny. Reštaurátorské práce sa mohli pod?a Tká?a urobi? aj skôr, celý ?as však reštaurátori zápasili s nedostatkom pe?azí. Až v minulom roku dostal Pamiatkový úrad 5 mil. Sk na dokon?enie obnovy interiéru kostola. Na obnovu stále ?aká hlavný oltár ?i ?alšie vybavenie kláštorného kostola. Napriek tomu Tká? verí, že otvorením kláštorného kostola bude ?ervený Kláštor ešte atraktívnejší pre návštevníkov.

V roku 2006 vykonal Oblastný reštaurátorský ateliér v Levo?i reštaurátorské práce za vyše 9,79 mil. Sk, v ?om nie sú zapo?ítané náklady na obnovu kostola v ?ervenom Kláštore.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova chrámu sv. Jakuba v Levoči

Obnova gotického chrámu sv. Jakuba v Levoči bola v minulom roku najväčšou investičnou akciou Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. V minulom roku ukončili reštaurátori obnovu sakristie a začali pracovať na exteriéri a interiéri svätyne kostola. V roku 2010 vykonali reštaurátori na chráme sv. Jakuba práce v hodnote takmer milión eur. Obnova svätyne chrámu sv. Jakuba potrvá podľa vedúceho Oblastného reštaurátorského ateliéru Ivana Tkáča do roku 2012. Náklady na obnovu tejto časti kostola odhaduje Tkáč na 1,2 milióna eur. Po dokončení obnovy svätyne zostane reštaurátorom obnoviť už len južnú stranu a časť veže kostola. Ešte do Veľkej noci by sa mali do interiéru kostola vrátiť aj zreštaurované náhrobné epitafy z krstnej kaplnky.

Veža kostola sv. Jakuba na budúci rok už bez lešenia

25. februára 2005 (SITA) – V tomto roku začnú reštaurátori Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči s druhou etapou obnovy veže kostola sv. Jakuba v Levoči. Už v januári začali vyrábať kamenné prvky na vežu. “Hneď ako to dovolí počasie, začneme s výmenou poškodených kamenných prvkov na veži,” uviedol pre SITA riaditeľ ORA Ivan Tkáč.

Obnova veže kostola sv. Jakuba si vyžiada desiatky miliónov

LEVOČA 24. mája 2001 (SITA) – “Už niet čo zachraňovať, treba meniť celé kamenné nárožia,“ zhodnotil stav veže levočského kostola sv. Jakuba po reštaurátorskom prieskume vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči Ivan Tkáč. Do konca júna bude reštaurátorský prieskum na veži kostola ukončený. Do konca roka chcú reštaurátori urobiť prípravu pre kamenárske práce na nej. Náklady na obnovu veže odhadujú reštaurátori na desiatky miliónov korún, lebo treba vymeniť celé kamenné prvky. Obnovu veže, okrem chýbajúcich finančných prostriedkov, ohrozuje podľa I. Tkáča aj situácia u dodávateľa kamennej hmoty z lomu Králiky, ktorým je firma Mramor Krupina. “Dodávateľ nie je schopný garantovať dodávky kamennej hmoty“, uviedol vedúci ORA. Lom v Králikoch je podľa neho vydrancovaný a bude potrebné do neho veľa investovať, aby sa tam mohlo opäť ťažiť. Záujem o ťažbu kameňa nie je podľa Tkáča ani zo strany majiteľa lomu. Prípadný dovoz vyhovujúceho kameňa z najbližších lomov z Hoříc a Buřan v Česku by zvýšil náklady na reštaurovanie kostola sv. Jakuba. Tohto roku bude ORA Levoča pokračovať v reštaurátorských prácach na južnom nároží a priľahlej kamennej balustráde.

Oprava veže sv. Jakuba si vyžiada desiatky miliónov

LEVOČA 18. decembra 2001 (SITA) – Pracovníci Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči tohto roku ukončili kompletný reštaurátorský prieskum, zameranie a zakreslenie veže kostola sv. Jakuba, čím ukončili prvú etapu reštaurátorských prác. „Stav kamenných prvkov na veži je viac ako havarijný“, uviedol riaditeľ ORA Levoča Ivan Tkáč. Podľa neho možno hovoriť o šťastí, že sa dodnes okoloidúcim nič nestalo.

Odpovede

  1. LEVO?A: Reštaurátori ukon?ili obnovu veže kostola sv. Jakuba

    2182 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2007-01-23 14:08:43 Palo-ba videli ste niekto tú realizáciu veže sv. Jakuba zblízka? mám nejaké avíza že to nevyzerá veľmi dobre…Konkrétne sa má jednať o príliš velký kontrast medzi omietkovou plochou a chlpatými pieskovcovými nárožiami ktoré sú ešte viac zvýraznené (ztmavnuté) hydrofobizačným náterom (podobne ako napríklad na obnove fasády gotickej stavby Gymnaziálneho kostola v Levoči).Po metodickej stránke tam bol problém s tým že sa nevedelo aké bolo pôvodné novogotické architektonické riešenie v projekte pretože ten sa nepodarilo zohnať a fotky ani po zväčšení nevedeli dať presnú odpoveď ako veža (hlavne mám na mysli podiel a styk kameňa a omietky) vyzerala… V realite na veži už neboli zachované žiadne pôvodné nálezové situácie. Veža prešla dôkladnou cementovou úpravou. Jedná sa ale o velké investičné prostriedky preto by bolo zaujímavé pôvodný projekt objaviť.

    2182 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2007-01-24 15:22:29 palo Levočskú vežu som v poslednom čase nevidel ale asi niečo podobné sa stalo pred viac ako 10 rokmi pri obnove/reštaurovaní neogotickej úpravy časti priečelí kláštorného kostola v Hronskom Beňadiku. Ferenc Storno v 19. storočí odkryl kamenné (tufové) kvádre zabudované v líci obvodového muriva a tam kde neboli vyrobil ich omietkovú imitáciu. Použil však asi priveľa cementu a tak po 100 rokoch už bola/je jeho omietka dosť opadaná. Ako si v 19. storočí získaval obľubu cement v 90. rokoch 20. storočia sa do obľuby dostali sanačné omietky. Veže sú teda spolu so západným priečelím od odkvapu po zem potiahnuté svetlou sanačnou omietkou s jemnou plastickou imitáciou kvádrovania a na nej sa vynímajú stmavnuté kamenné prvky s tmavými plombami. Ďalší postup obnovy/reštaurovania zastal na peniazoch a preto pokiaľ viem nie sú priečelia dodnes dokončené. Ale som zvedavý ako by sa teraz pokračovalo.

Comments are closed.