Nanosvet

Obnova.sk Fotografia

Slovenské národné múzeum v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a ob?ianskym združením RIO 21 pripravili výstavu Nanosvet, ktorá ponúkne verejnosti a najmä mládeži poh?ad na svet ve?mi malých rozmerov. Nanosvet je prvou z troch výstav projektu Dotyky poznania, ktorý grantom podporila Agentúra pre podporu výskumu a vývoja SR. Verejnos? bude ma? možnos? objavi? nanosvet od utorka 3. apríla 2007 v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábr. v Bratislave.

Obnova.sk Fotografia

Vystavené exponáty (spolu asi 12 kusov, z toho asi 6 interaktívnych) postupne uvedú návštevníka do problematiky nanosveta pomocou škály rozmerov vecí a predmetov. Bude to od vesmírnych asi 1017 metra, cez ?naše? ?udské merítka asi 100 metra (teda jeden meter) až po 10-9 metra (1 miliardtina metra). Na ceste do sveta ?trpaslíkov? budú návštevníkov sprevádza? lupy, mikroskopy, ale aj ?alekoh?ady.

Na interaktívnej výstave bude pozornos? upriamená aj na praktickú aplikáciu poznatkov výskumu v každodennom živote. Návštevníci získajú predstavu o tom, aký má význam a ?o vlastne je ?atómovo? presný návrh sú?iastok, presná medicínska diagnóza, stavba citlivých senzorov, podpora vývoja palivových ?lánkov pre motory automobilov, úsporné svietidlá, spo?ahlivejšie po?íta?e a ich pamäte, špeciálne textílie a množstvo ?alších výsledkov aplikácií nanoškálového výskumu a vývoja.

Názov výstavy: Nanosvet. Spoznajte svet atómových rozmerov!
Miesto konania: Slovenské národné múzeum, Vajanského 2, Bratislava
Trvanie výstavy: 4. apríla ? 1. júl 2007, otvorené: utorok ? nede?a od 9.00 do 17.00h
Organizátor: Slovenské národné múzeum, Slovenská akadémia vied
Kurátor: Július Rosa

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obľúbená výstava a súťaž hubárov v SNM

BRATISLAVA 11. októbra (SITA) – Na hubársku sezónu, ktorú každoročne so sebou prináša jeseň, tradične myslí aj Slovenské národné múzeum (SNM) v Bratislave. Prírodovedné múzeum SNM spolu so Slovenskou mykologickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied (SAV) pripravili od 19. do 21. októbra výstavu HUBY 2004. Špeciálna 24. bratislavská výstava húb sa uskutoční v sídle SNM na Vajanského nábreží 2 denne od 9:00 do 18:00. Súčasťou výstavy bude aj obľúbená hubárska súťaž.

Noc múzeí a galérií

Najvýznamnejšie bratislavské múzeá a galérie Slovenské národné múzeum, Mestské múzeum v Bratislave, Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy, Slovenská národná galéria a Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto – pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Ing. Petra Čiernika spolu s partnerom podujatia Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí jedinečné podujatie…
Obnova.sk Fotografia

Odpovede

  1. Nanosvet

    2276 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2007-04-02 20:37:32 jupiter, Dnes som sa zúčastnil tejto vernisáže a v skratke poviem že príhovor bol veľmi pekný a apeloval hlavne na prítomnosť využitie a používanie nanotechnológií a nanočastíc v bežnom živote a v prírode. Na úvod si myslím že treba pripomenúť že nano je latinská predpona a znamená 10E-9 . Teda 1 nm je jedna miliardina z metra. Pre predstavu ľudský vlas má priemer približne 100 mikro metrov teda 100000 nanometrov. Takže si viete predstaviť o akých rozmeroch je reč. Aj napriek tomu že sa hovorilo prevažne o technologicky zložitých a pre niekoho možno abstraktných veciach tak to bolo vysvetľované na praktických príkladoch a aj mladý človek resp. neodborník na túto oblasť mohol ľahko pochopiť o čom je reč. Veľmi dobrým príkladom použitia nanotechnológií boli napr. ponožky pretkané nanovláknami striebra ktoré majú antibakteriálny účinok čo v praxi znamená že nohy v nich nesmrdia. :)) Alebo kachličky v kúpeľni potiahnuté filmom oxidu titaničitého ktorý zložitým fotochemickým mechanizmom vytvára z kyslíka kyslíkový radikál ktorý má taktiež antibakteriálne účinky … takýchto príkladov tam bolo spomenutých viac… A mohli sme ich aj vidieť na vlastne oči. Pre tých najmenších nechýbali hračky ktoré predstavovali atómy a z ktorých sa dali modelovať rôzne molekuly… Mňa osobne najviac zaujal model AFM mikroskopu (Atomic Force Microskopy) slúžiaceho na analýzu (nerovnosti) povrchu na molekulovej a atómovej úrovni vytvoreného zo stavebnice LEGO. No aby som len toľko neospevoval tuto výstavu tak mi pri každom vystavenom exponáte chýbal popis a nejaký komentár. (Možno to do zajtrajšej výstavy doplnia.. snáď). Výstava sa nachádza na 3. poschodí a kto chce aspoň trošku poodhaliť tajomstvo nanosveta môže sa prísť pozrieť.

Comments are closed.