Obec Východná a festival Východná – 50. ročník

Obnova.sk Fotografia

Obec (775 m) v Liptovskej kotline 14 km na východ od Liptovského Hrádku so zachovalou ľudovou architektúrou zrubových domov, senníkov a dejisko národopisných slávnosti s panorámou Kriváňa. Písomne doložená z r. 1269, znovu dosídlená bola počas valašskej kolonizácie v 15. st. V obci je ešte živý folklór – kroj, výšivky, tkaniny. Každoročne sa tu prvý júlový víkend uskutočňuje svetoznáma prehliadka folklórných súborov a ľudových tradícií. Podujatie sa organizuje vo veľkom prírodnom amfiteátri nad obcou. Je to najväčší slovenský folklórny festival, konaný pod záštitou medzinárodnej organizácie C.I.O.F.F. Počas festivalu, ktorého sa zúčastňujú najlepšie folklórne skupiny i jednotlivci z celého Slovenska a zahraničia celá obec dýcha neopakovateľnou atmosférou a usporadúvajú sa výstavy ľudových umeleckých výrobkov. Vstupnú aleju tvoria drevené plastiky súčasných ľudových umelcov. Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky kostol sv. Štefana z 15. st, novogotický evanjelický kostol a.v. a ľudové domy z 19. storočia. V katastri obce sa nacháza chranené územie Turková – chránia sa zachovalé porasty vápencovej bučiny a spoločenstvá reliktnej boriny s pestrou vápencovou flórou. Je tu možnosť posedenia v štýlovej reštaurácií Koliba. Značkovaná je turistická trasa cez dolinu Bieleho Váhu do doliny Čierneho Váhu.

Obnova.sk Fotografia

FOLKLÓRNY FESTIVAL VÝCHODNÁ
50. ročník
(02. 07. – 04. 07. 2004)

PIATOK – 02.07.2004
14.00 – Pozvánka do Východnej – Liptovský Mikuláš, námestie
16.00 – Vyhrávanie hudieb pod májkou
18.00 – Program folklórnych kolektívov Liptova – prehliadkové pódium
20.00 – Zahraj, pocifruj – amfiteáter
20.30 – Privítanka
21.00 – Pozdravy festivalov jubilujúcej Východnej – amfiteáter
21.45 – Železiar / Košice profilový program folklórneho súboru – amfiteáter
22.30 – Lúčnica /Bratislava–KARPATY– program umelec.súboru–amfiteáter 150,-Sk
24.00 – Drišľak – program hudobnej skupiny – amfiteáter
24.00 – Zábavy – areál amfiteátra

Obnova.sk Fotografia

SOBOTA – 03.07.2004
10.00 – Skladateľ a ľudová pieseň – evanjelický kostol
10.00 – Talenty – prehliadkové pódium
11.00 – Veruže mi zahraj akú si rozkážem – katolícky kostol
11.00 – Škola tanca – evanjelický dom Východná
12.30 – Školička tanca – evanjelický dom Východná
14.30 – Sprievod a otvorenie amfiteátra – obec Východná
16.00 – Program MFF Strážnice – amfiteáter
16.30 – Program detských folklórnych súborov – amfiteáter
17.30 – Čriepky z 50-ročnej Východnej –amfiteáter
19.00 – Program na prehliadkovom pódiu
20.00 – Hudobný program – amfiteáter
20.45 – Program zahraničných folklórnych kolektívov – amfiteáter
21.30 – Akí sme, akí sme boli – amfiteáter
23.00 – SĽUK – CIRKUS SVET – Program Slovenského ľudového umeleckého kolektívu – amfiteáter – 250,-Sk
24.00 – Jánska noc – areál amfiteátra
24.00 – Zábavy – areál amfiteátra

NEDEĽA – 04.07.2004
07.00 – Chodíme, chodíme – obec Východná
09.00 – Ej ráno, ráno – prehliadkové pódium
10.00 – Hudáčkovia a malý tanečníci – prehliadkové pódium
13.00 – Na počúvanie – amfiteáter
13.30 – Z najlepších – amfiteáter
14.30 – Hudobno-spevácky program – amfiteáter
16.00 – Galaprogram – amfiteáter
17.30 – Voľné pódiá – areál amfiteátra

Zmena programu vyhradená

Predpredaj vstupeniek: Liptovské osvetové stredisko , ul. Štefánikova 8, Lipt. Mikuláš
tel.: 044/552 29 81, 552 23 89

Foto: Archív Obnova.sk, texty: IC Liptov

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kostol ako urbanistický fenomén slovenského vidieka

Ivan Gojdič “… nežne krášli každý rozjasaný štít do výšok volajúcich chmúrnych turní, čo ticho strážia naše rodné valaly, umlčia všetok ľudský nárek vzpurný, i dávne hriechy, ktoré k nebu volali.”
Michal Chuda
Šťastím môžeme nazvať skutočnosť, že na Slovensku ešte máme toľko sídiel – dedín či osád s historickými, novšími alebo úplne novými kostolmi vsadenými do zástavby, ktorá ešte stále nesie nemalé urbanistické kvalitatívne znaky (napriek ich rýchlemu úbytku), a že na rozhraní tisícročí – v roku Veľkého jubilea môžeme konštatovať: je tu čo poznávať, je tu čo chrániť pre ďalšie storočia, ktoré budú tejto krajine dopriate.