Nový hotel v centre BŠ: Plus alebo mínus?

Takmer 100 rokov (od výstavby školského areálu pri Akademickej ulici) nebola v historickom centre Banskej Štiavnice postavená stavba porovnateľného objemu. Odhliadnuc od problematickej funkcie a pozadia celého zámeru, mierka tohto hotela sa nám zdá byť neprimeraná k mierke centra mesta, pôsobí ako Gulliver v krajine Liliput.
Spoločnosť Delta Company, s.r.o. zverejnila vo výklade jedného z obchodov na Trotuári model plánovanej novostavby „šesťhviezdičkového“ hotela s opisom: „Výsledný model polyfunkčného objektu s komplexným zázemím – kongresové centrum, banka, hotel pre 200 hostí (100 izieb, 8 apartmánov) s náväznou infraštruktúrou a jeho urbanistickým začlenením do komplexu pamiatkovej zóny spolu s jeho hmotovým a tvarovým riešením, ktoré je odsúhlasené odbornou komisiou Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.“

Na príslušnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Banská Štiavnica, už prebieha územné konanie o umiestnení tejto stavby. Ústne konanie v tejto veci sa bude konať 18. januára 2006. Účastníci konania môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská k návrhu na umiestnenie stavby „s patričným odôvodnením“ odovzdať na stavebnom úrade najneskôr na tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Do podkladov je možné nahliadnuť na stavebnom úrade takisto najneskôr na ústnom konaní.

V tejto súvislosti si dovoľujeme vysloviť niekoľko našich názorov:

1. Hotel vs. chránené archeologické nálezisko

Stavebný pozemok hotela je chránený ako národná kultúrna pamiatka, archeologické nálezisko zaniknutého dominikánskeho kláštora. Táto lokalita má pre Banskú Štiavnicu a našu spoločnosť obrovský význam, pre nedostatok miesta ho však bližšie neopisujeme.

Je to prakticky jediná ucelená plocha v centre mesta, ktorá bola od jeho vzniku tak málo poznamenaná stavebnou aktivitou v nasledujúcich storočiach. Jej informačný potenciál doteraz rozhodne nebol dostatočne využitý a cieľom jeho vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku nebolo umožniť výstavbu v tejto lokalite, ale odložiť rozhodnutie o osude archeologickej lokality „na neskôr“.

Novostavba hotela má byť pritom osadená do stavebnej jamy, hlbokej až okolo 11 metrov a podľa architektonickej štúdie, ktorá je podkladom k prebiehajúcemu územnému konaniu, sa má vybagrovať aj už odkrytá ruina bývalej kláštornej budovy. V takom prípade už nebude možné nikdy zistiť, čo na ploche okolo kláštora prípadne bolo v minulosti, a využiť kláštor ako magnet pre turistov.

2. Hotel vs. fungovanie centra mesta

Výber funkcie pre stavbu na prakticky jedinom voľnom veľkom pozemku v historickom centre mesta ponechala mestská samospráva na náhodu, na subjektívne želanie investora. Keďže neexistuje rozvojový plán, ani realistický územný plán mesta, súčasná samospráva mesta a aj my všetci môžeme len tipovať, či práve takýto hotel je a bude tým zariadením, ktoré pomôže rozvoju mesta a jeho centra. Podľa nášho názoru nie.

Za úplne škandalózne považujeme zámery investora vybudovať v hoteli veľké medzinárodné kasíno. Je to zámer úplne nevhodný mesta Svetového dedičstva UNESCO, spojený navyše s rizikom príchodu podsvetia, prostitúcie, zločinu a ľudského nešťastia do nášho mesta.

Medzi ďalšími zatiaľ neriešenými problémami je napríklad doprava: hotel a kongresové centrum s uvedenými kapacitami si budú vyžadovať nemalú prevádzku osobných a nákladných automobilov a autobusov 24 hodín denne.

3. Hotel vs. obraz mesta

Takmer 100 rokov (od výstavby školského areálu pri Akademickej ulici) nebola v historickom centre Banskej Štiavnice postavená stavba porovnateľného objemu. Odhliadnuc od problematickej funkcie a pozadia celého zámeru, mierka tohto hotela sa nám zdá byť neprimeraná k mierke centra mesta, pôsobí ako Gulliver v krajine Liliput. Podľa nášho názoru sa má akákoľvek novostavba v prostredí mestskej pamiatkovej rezervácie nenápadne priradiť k celku, akoby tam vždy patrila, má nechať vyznieť tradičné dominanty a nie vyzývavo pútať všetky pohľady na seba.

Nezdá sa nám dostatočné, ak vhodnosť pohľadovo exponovanej architektúry hotela, jej objemu, tvarovania a členenia, posudzuje len hŕstka úradníkov na Krajskom pamiatkovom úrade v Banskej Bystrici. Iste, neposúdia ju objektívnejšie ani poslanci Mestského zastupiteľstva, ani úradníci Mestského úradu, ani občania Banskej Štiavnice. Práve preto mal byť tento stavebný počin diskutovaný a posúdený aj širšou odbornou verejnosťou. A pretože v prípade Banskej Štiavnice ako celku ide o pamiatku nielen národného, ale svetového významu, má diskusia a posúdenie prebehnúť na podstatne vyššej úrovni.

Dôrazne preto upozorňujeme, že podľa článku 56 Vykonávacej vyhlášky, ktorou sa upresňujú postupy a obsah jednotlivých článkov Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, „Výbor svetového dedičstva žiada členské štáty Dohovoru, aby prostredníctvom sekretariátu UNESCO informovali o svojich úmysloch realizovať alebo schvaľovať v územiach, ktoré patria pod ochranu podľa tohto Dohovoru, väčšie projekty na obnovu, reštaurovanie alebo novú výstavbu, ktoré by mohli mať vplyv na hodnotu pamiatky zapísanej do Zoznamu. Čo najskôr je potrebné Výbor o takýchto zámeroch informovať (napríklad ešte pred vypracovaním projektovej dokumentácie) a to ešte pred vydaním akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré by boli nezvratné, aby tak Výbor mohol pomôcť pri hľadaní vhodných riešení, ktoré by zaistili úplné zachovanie hodnoty svetového dedičstva.“ Územné rozhodnutie o viac ako 500 miliónovej investícií v strede mesta je nepochybne prvým z radu takýchto nezvratných rozhodnutí, podľa našich informácií sa však žiadne konzultácie s výborom svetového dedičstva nekonali!

Predstavitelia mesta vždy deklarovali zaradenie Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva ako zásadnú rozvojovú šancu do budúcnosti. Realizácia neprimeraného investičného zámeru priamo v historickom srdci mesta by však mohla jeho zotrvanie v Zozname vážne spochybniť. Preto vyzývame predstaviteľov mesta a štátnej moci, aby zabezpečili adekvátne posúdenie a usmernenie tohto investičného zámeru z hľadiska verejného záujmu, ktorý by mal byť v tomto prípade v súlade s Ústavou SR jednoznačne nadradený záujmu individuálnemu. Nie je predsa možné partikulárnemu a možno efemérnemu zámeru obetovať celú minulosť a budúcnosť historického mesta, Štiavnica by sa nemala stať len peknou kulisou pre pohľad z okna alebo terasy jedného hotela.

4. Výstavba hotela vs. život v meste

Ohromný objem výkopových a potom stavebných prác a z toho vyplývajúca dennodennú záťaž okolia nákladnou dopravou. Kadiaľ budú stovky nákladných áut jazdiť, kadiaľ sa bude privážať a odvážať materiál do/z centra mesta?

Vzhľadom na naše pochybnosti okolo financovania zámeru považujeme za veľmi vážne riziko zastavenia stavby. Čo ak sa stavba zastaví? Aké má mesto záruky, že na stavenisku nezostane len obrovská jama alebo skelet, „budovateľský pomník“, podobný skeletu Plety či chaty na Sitne, len na oveľa nápadnejšom mieste, kde bude nielen estetickou závadou, ale môže aj ohroziť stabilitu okolitých verejných komunikácií a budov?

O pripravovanom hoteli máme aj ďalšie pochybnosti, ktoré by sme radi uviedli v ďalšej diskusii, ktorú dúfame týmto článkom vyvoláme.

Ing. arch. Pavel Fabian, Spolok Banskej Štiavnice ‘91
RNDr. Ján Roháč, združenie Jantárová cesta

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nový hotel v Banskej Štiavnici: Nech sa páči!

V prvom januárovom týždni roku 2006 investor – spoločnosť Delta Company, s.r.o. – sprístupnila verejnosti vo výklade jedného z banskoštiavnických obchodov model k architektonickej štúdii plánovanej novostavby 200-lôžkového päťhviezdičkového hotela v samom centre historického mesta. Na príslušnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Banská Štiavnica, už začalo územné konanie o umiestnení tejto stavby.

Kasíno, či hotel?

Výzvy na verejnú prezentáciu zámeru firmy Delta Company s.r.o. na vybudovanie nového hotela v centre Banskej Štiavnice neostali nevyslyšané. Prezentácia sa uskutočnila 14. októbra 2005 v priestoroch Fondu výtvarných umení za účasti vedenia mesta, poslancov Mestského zastupiteľstva, komisie obchodu, služieb a cestovného ruchu pri mestskom zastupiteľstve a lokálnych médií.

Nový hotel v centre Banskej Štiavnice?

Priestor parkoviska medzi Strednou priemyselnou školou S. Mikovíniho a farským kostolom na Akademickej ulici v B. Štiavnici by sa podľa plánov firmy Delta Company, s. r. o. Bratislava mal stať parcelou, na ktorej by mal vyrásť nový 4 až 5-poschodový polyfunkčný objekt s 5-hviezdičkovým hotelom. Autori návrhu výstavby hotela predpokladajú, že hotel by mal mať kapacitu okolo 240 miest, mal by disponovať kongresovým centrom, relaxačnými zariadeniami a poskytovať dokonca aj obchodné služby. Veľkorysý zámer investorov predpokladá náklady v celkovej výške asi 720 miliónov korún.

Kaníkovcom zastavili nadstavbu

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Nadstavbu hotela Grand Matej, ktorý patrí exministrovi Ľudovítovi Kaníkovi a jeho manželke, štiavnický stavebný úrad zastavil. Nadstavba je riešená inak, ako uvádza projekt. Podľa projektu malo byť pristavené jedno poschodie, zdvihnutím strechy však pribudli aj podkrovné priestory.

Všetci za jeden povraz!

Pred časom ste si na tomto mieste mohli prečítať výber z článkov, ktoré slovenskú verejnosť zoznámili s problémom predčasného výrubu stromov na pravdepodobnom budúcom stavenisku veľkého luxusného hotela v centre Banskej Štiavnice (http://www.obnova.sk/article.php?sid=1622).
Nasledujúci článok, prevzatý z miestneho týždenníka Štiavnické noviny, ktorý vydáva Mesto, resp. Mestský úrad Banská Štiavnica, približuje nielen viac či menej obhajujúce pohľady na túto vec, ale aj budúcnosť celého zámeru.

Odpovede

 1. Nový hotel v centre BŠ: Plus alebo mínus?

  Myslím si, ze problém je uz vyriesený tak, aby sa aj masozravec nazral, aj bylinozravec ostal cely…
  Podla mojho nazoru doslo na VUC B.Bystrica k tichej dohode, ktora tuto zapeklitu otazku vyriesi elegantne. Stredna Priemyselna skola S. Mikovinyho (byvala banicka a hutnicka SPS) sa presunie do priestorov zrusenej Chemickej skoly (Stankovianskeho) povyse cez ulicu, a razom tu mame nadbytocnu budovu vhodnu na hotel : 3 poschodia, furu tried vhodnych na prebudovanie na izby, telocvicnu akurat na restiku a fitness,, mozno aj bazenik, velku aulu vhodnu na konferencie, prizemie na bary, herne a pod. Skolsky dvor vhodny na parkovanie s pristupom priamo z hlavnej komunikacie. Mrzi ma, ze pridem o svoju Alma Mater, na druhej strane som si vedomy, ze Stiavnica potrebuje hotel s kapacitou vacsou ako jeden autobus – t.j. 45 miest na sedenie, 20 miest na statie. Klastor respektive torzo, ktore dnes vidiet, zostane pekne stat na mieste, a hotelovi hostia sa nan budu pozerat z chodieb. Mam z tejto vizie zmiesane pocity, ale zijeme v dobe komercie.
  Zrejme to dopadne s hotelom a banickou priemyslovkou do roka a do dna tak ako mi moj sedliacky rozum nasepkava a ako som uviedol. Alebo ze by som sa mylil?

 2. Re: Nový hotel v centre BŠ: Plus alebo mínus?
  Pokila viem stahovanie je uz odklepnute. Vyhodou tejto budovy je ze nie je zapisane v zozname kulturnych pamiatok. Ktovie preco. Ma na to vsetky predpoklady.

  Z toho vyplyva ze jej majitel ju moze kludne zburat a na jej mieste postavit inu budovu. Jediny odpor moze vzniknut zo strany obcanov a aktivistov.

 3. Re: Nový hotel v centre BŠ: Plus alebo mínus?
  :!: ak aj predmetná budova nie je vyhlásenou pamiatkou, zrejme stojí na území vyhlásenej pam. rezervácie, čiže podlieha podmienkam územnej ochrany podľa “pamiatkového zákona”. Na území pam.rezervácie, pam. zóny a v ochrannom pásme NKP, PR, PZ musí vlastník každej nehnuteľnosti (teda nielen budovy, ale aj pozemku) vyžiadať si pred jej úpravou záväzné stanovisko KPÚ. Čiže bez postihu a rizika by vlastník nemal žiadne zásadné zásahy vykonať v rozpore s podmienkami stanovenými KPÚ. To sa týka aj prípadného zbúrania objektu, prestavbe, nadstavbe, výkopom na pozemkoch (kvôli predpokladaným archeologickým nálezom a pod.)
  PS: sorry, harp, nepíšem tak podrobne kvôli Vám, ale ako info pre prípadného nezasväteného čiatateľa diskusie :wink:

 4. Re: Nový hotel v centre BŠ: Plus alebo mínus?
  Dakujem za trefnu pripomienku. Musim povedat ze sme uz davno chceli dat s kolegom podnet na zapisanie tejto budovy do zoznamu KP. Boli tu vsak rozne dalsie faktory pre ktore sme vahali. Teraz je otazne ci je vhodne komplikovat situaciu takymto zapisom. Musim vsak povedat ze za posledne roky sa v ramci budovy SPS S. Mikoviniho (byvale St. realne Gymnazium.) vela hodnotnych detailov znicilo. Napr kompletna vymena povodnych vstupnych dveri.

  Viac info na:
  http://www.skola.obnova.sk/
  http://www.mikovini.sk/

 5. Re: Nový hotel v centre BŠ: Plus alebo mínus?
  Tá budova terajšej SPŠ Mikovíniho, postavená okolo roku 1920, je podľa mňa urbanistický omyl: “zabila” niekoľko susedných domov na Akademickej ulici a k Novému zámku, významnému vyhliadkovému bodu, sa obrátila prevýšenou a nezaujímavou dvorovou fasádou.

  Ale pokiaľ ide o architektonické riešenie tejto budovy samej o sebe, nemožno jej uprieť množstvo zaujímavých, aj pamiatkovo hodnodnotných detailov.

  Pre úplnosť treba dodať, že stredná časť budovy pozdĺž Akademickej ulice bola na konci 2. svetovej vojny zničená – vyhodená do vzduchu a potom rekonštruovaná už v zjednodušenej podobe.

Comments are closed.