Noc kostolov spája národy aj cirkvi

Obrázok k článku

Už niekoľko dní o podujatí Noc kostolov informujú obyvateľov miest v celej Trnavskej arcidiecéze veľkoplošné pútače, citylighty a bilboardy. Grafika pre partnerské krajiny v tomto roku je rovnaká – Rakúsko, Česká republika i Slovensko sa zjednotili aj pod spoločným vizuálnym štýlom. Jeho autorkou je rakúska grafička Vera Rieder. Grafika odkazuje na biblický verš z Knihy žalmov (77,7): “Rozjímam vo svojom srdci noc čo noc, premýšľam a v duchu sa pýtam.” Pútače takisto pripomínajú okoloidúcim dátum Noci kostolov – 27. máj 2011 a odkaz na webovú stránku www.nockostolov.sk s kompletnými informáciami o projekte.

Spojenie troch krajín nie je náhodné, je jedným z hlavných cieľov Noci kostolov. Nedeje sa však len na úrovni štátov, ale aj na úrovní cirkví, ktoré pôsobia na území týchto krajín. V Trnavskej arcidiecéze sa zapojili do projektu cirkvi, ktoré sú súčasťou Ekumenickej rady cirkví – Cirkev bratská, Reformovaná kresťanská cirkev a Evanjelická cirkev a.v. Všetky privítali pozvanie trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka s radosťou. „Rímskokatolícka cirkev ako organizátor Noci kostolov pozýva ďalšie cirkvi do tohto projektu, lebo tu môžeme hovoriť o spoločnom cieli – hodnotnom medziľudskom spolunažívaní. Katolícka cirkev je a naďalej chce zostať šíriteľkou medzináboženského dialógu a tým ukazovať cestu pokojného spolunažívania medzi rôznymi cirkvami a v konečnom dôsledku medzi jednotlivými ľuďmi,“ približuje zámery generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Ladislav Kuna.

V každej cirkvi projekt vnímajú z rôznych uhlov, pre každú z nich je však dôležité, aby Noc kostolov nezostala iba v uzavretom priestore, ale šírila sa ďalej. Podľa zástupcu Reformovanej kresťanskej cirkvi Arpáda Molnára je to dobrá možnosť otvoriť brány cirkvi tým, ktorí by inak možno nemali záujem. „Táto služba miestneho zboru je motivujúca pre zbor samotný. Malo by sa to šíriť aj preto, že cirkev je vierohodnejšia, ak sa neuzatvára do seba a je ochotná spolupracovať nezávisle od denominácie.“

Juraj Kohút, kazateľ Cirkvi bratskej, poukazuje aj na ďalšiu stránku podujatia: „Vítame každý dobrý projekt, ktorý umožňuje aj ľuďom mimo cirkvi nahliadnuť do nej bez toho, aby boli na nich kladené nároky či náboženské očakávania. Noc kostolov je takým projektom.“

V Evanjelickej a.v. cirkvi väčšina farárov aj veriacich Noc kostolov prijala s radosťou i s vedomím, že to bude stáť veľa námahy. „Ježiš poveril učeníkov po prijatí Ducha Svätého ísť s evanjeliom do sveta preto, aby o radostnej zvesti záchrany človeka vedeli všetci ľudia. Evanjelium sa nemá prikazovať nasilu, ale máme vydávať svedectvo viery. Preto myslím, že tento projekt veľmi korešponduje s týmto poverením,“ hovorí Rastislav Hargaš.

V piatok 27. mája sa krátko pred 18. hodinou rozozvučia zvony na všetkých prihlásených chrámoch. Dlhší čas budú zvonením ohlasovať začiatok Noci kostolov, ktorá otvorí dvere 82 prihlásených chrámov v jednotlivých mestách patriacich do Trnavskej arcidiecézy. Na ekumenickom začiatku sa stretnú všetci zástupcovia zúčastnených cirkví a spoločne otvoria Noc kostolov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

 1. Noc kostolov v krajinách

  Noc kostolov v krajinách Strednej Európy

  Stredná Európa (23. mája, RV) – Dňa 27. mája sa do tzv. Noci kostolov zapojí viac ako 1600 kostolov v krajinách strednej Európy. Katolícke, evanjelické a pravoslávne kostoly budú sprístupnené k modlitbe či meditácii návštevníkom až do ranných hodín nasledujúceho dňa. Do tejto udalosti sa zapojí 700 kostolov v Rakúsku, 100 kostolov Nitrianskej diecézy a Trnavskej arcidiecézy na Slovensku a 800 kostolov v Českej republike.

  „Noc kostolov“ je iniciatíva, ktorej cieľom je vyjadrenie podpory dialógu medzi kresťanskými cirkvami. Počas tlačovej konferencie, na ktorej bola iniciatíva predstavená, vo Viedni dňa 17. mája, Mons. Karl Rühringer, biskupský vikár Viedenskej diecézy, povedal: „Po rokoch komunizmu a prenasledovania táto Noc kostolov vo východnej Európe predstavuje náboženskú jar, a stane sa stredoeurópskou udalosťou.“ Nicolae Dura, biskupský vikár Rumunskej pravoslávnej cirkvi a predseda Ekumenickej rady cirkví v Rakúsku, povedal, že táto udalosť je „silným signálom jednoty medzi kresťanmi a ekumenizmu v tejto krajine“. Všetkých 15 cirkví, ktoré sú súčasťou tejto rady, sa budú podieľať na pomoci „znovuobjavenia duchovného rozmeru ekumenizmu”. Zástupca Evanjelickej cirkvi Michael Wolf povedal: „Tým, že sa otvoria brány kostolov, Cirkvi ukážu sekulárnemu svetu v čo kresťania veria a akým spôsobom dnes žijú.“

 2. Trnavská arcidiecéza

  Trnavská arcidiecéza vyhlasuje fotografickú súťaž Noc kostolov mojimi očami

  V príhovore pri otvorení Galérie Trnavskej arcidiecézy koncom apríla 2011 sa trnavský arcibiskup Róbert Bezák vyjadril, že by bol rád, ak by výstava Trnavské kostoly nebola jedinou, ktorú galéria prinesie, ale aby tento priestor aj naďalej slúžil všetkým. Príležitosť na prezentáciu súčasných žijúcich chrámov prichádza s Nocou kostolov, kedy Trnavská arcidiecéza ako jej hlavný organizátor vyhlasuje fotografickú súťaž Noc kostolov mojimi očami. Odmenou pre víťazov bude práve výstava v novej galérii.

  Do fotografickej súťaže sa môže zapojiť každý bez obmedzenia veku, kto má k fotografii blízko a zároveň sa zúčastní Noci kostolov v piatok 27. mája od 18. do 24. hodiny. Fotografie v požadovanom formáte treba zaslať do piatku 3. júna na e-mailovú adresu fotosutaz@nockostolov.sk. Fotografie je možné doručiť aj poštou napálené na CD alebo DVD . Rozhodujúca je pečiatka pošty. Adresa na doručenie je Arcibiskupský úrad, Ul. Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, heslo je fotosúťaž.

  Súťažiaci sa môže prihlásiť do jednej z troch kategórií:
  1. Seriál zachytávajúci priebeh Noci kostolov. Autor odošle sériu fotografií v maximálnom počte 10 kusov, na ktorých zachytí priebeh Noci kostolov tak, ako ho vnímal. Fotografie môžu pochádzať z interiérov aj exteriérov, musí však z nich byť zjavné, že ide o podujatie Noc kostolov. Posudzovať sa bude celá séria fotografií ako jeden celok. Sériu fotografií 10 ks zašle autor v požadovanom formáte v spoločnom súbore označenom Priezvisko_Meno autora_číslo kategórie_mesto/obec

  Každá z fotografií v súbore bude mať takisto označenie Poradie_Priezvisko_Meno autora_číslo kategórie_mesto/obec.

  2. Ľudia Noci kostolov. Najlepší portrét zachytávajúci osobu alebo osoby aktívne zúčastnené na podujatí (v pohybe, v činnosti a podobne). Maximálny počet odoslaných fotografií je 3 ks. Fotografie by mali zachytávať účastníkov podujatia Noc kostolov a malo by z nich byť zrejmé, že ide o toto podujatie. Portréty môžu byť aj skupinové. Posudzovať sa budú jednotlivé fotografie. Fotografie v maximálnom počte 3 ks zašle autor v požadovanom formáte v spoločnom súbore označenom Priezvisko Meno autora_číslo kategórie_mesto/obec

  Každá z fotografií v súbore bude mať takisto označenie Poradie_Priezvisko_ Meno autora_číslo kategórie_mesto/obec.

  3. Najkrajší kostol. V tejto kategórii autor zachytí na sérii 6. fotografií jeden zo zúčastnených kostolov. Z fotografií by malo byť zrejmé, že ide o podujatie Noc kostolov. Všetky musia zachytávať jeden kostol a mali by vypovedať o tom, prečo autor považuje práve tento kostol za najkrajší. Posudzovať sa bude séria fotografií ako jeden celok.

  Sériu fotografií 6 ks zašle autor v požadovanom formáte v spoločnom súbore označenom Priezvisko Meno autora_číslo kategórie_mesto/obec

  Každá z fotografií v súbore bude mať takisto označenie Poradie_Priezvisko Meno autora_číslo kategórie_mesto/obec

   

  Parametre pre súťažné fotografie sú nasledovné: formát 20×30 cm / 300 dpi, 8bit RGB, JPG uncompressed. Do záverečného hodnotenia postúpia tie práce, ktoré spĺňajú uvedené kritériá. Spolu s fotografiami zašle súťažiaci vyplnený formulár, ktorý nájde na stránke http://www.nockostolov.sk, v ktorom uvedie svoje meno, presnú adresu, telefonický a e-mailový kontakt, vek a kategóriu, do ktorej sa prihlasuje.

  Každá kategória bude mať troch víťazov. Všetci ocenení dostanú možnosť vystaviť svoje fotografie na spoločnej výstave v Galérii Trnavskej arcidiecézy. Fotografie budú hodnotiť fotografi Michal Fulier a Andrej Lojan. Výsledky súťaže budú zverejnené vo štvrtok 9. júna 2011 na webových stránkach http://www.nockostolov.sk a http://www.abu.sk.

Comments are closed.