Výstava fotografií z Noci kostolov

Radoslav Miklánek, III. miesto v kategórii Najkrajší kostol

Jedinečnú atmosféru prvýkrát uskutočnenej Noci kostolov pripomína výstava víťazných fotografií fotosúťaže Noc kostolov mojimi očami v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Výstava potrvá od 20. augusta 2011 do 20. septembra 2011. Môžete ju navštíviť počas pracovných dní od 10.00 hod. do 12.00 hod. a od 14.00 hod. do 17.00 hod. V nedeľu si môžete výstavu pozrieť od 14.00 hod. do 17.00 hod.

O výsledkoch fotosúťaže Trnavská arcidiecéza informovala na stránke www.abu.sk. V kategórii Seriál zachytávajúci priebeh Noci kostolov si môžete pozrieť fotografie Petra Velického z Ružindolu, ktorý sa umiestnil na I. mieste, na II. mieste sa umiestnil Martin Kučma z Trnavy, na III. mieste Peter Bajo z Trnavy. Čestné uznanie v tejto kategórii získala Zuzana Molčanová z Lipian. V kategórii Najkrajší kostol získal I. miesto Ľubomír Belica z Trnavy, II. miesto Mária Danišová z Trnavy, III. miesto Radoslav Miklánek z Nového Mesta nad Váhom, čestné uznanie získal Rudolf Viršík z Nitry.

Noc kostolov sa na Slovensku konala po prvý raz v piatok 27. mája 2011 od 18.00 do 24.00 h. V ten istý deň a pod rovnakým vizuálnym štýlom sa uskutočnila i v Česku a Rakúsku. Na Slovensku sa zapojilo vyše 90 kostolov, väčšinou z Trnavskej arcidiecézy, ale aj z Nitry a obcí iných diecéz. Noc kostolov prebehla prvýkrát v Rakúsku v roku 2005, od roku 2009 prebieha aj v Českej republike, kde sa v roku 2011 zapojilo už viac ako 900 kostolov a modlitební.

Jedným z cieľov Noci kostolov je priblížiť širokej verejnosti kresťanstvo prostredníctvom hudby, umenia, stretnutí a zážitkov. Zo širokej ponuky aktivít tohtoročnej Noci kostolov môžeme spomenúť hudobné vystúpenia, komentované prehliadky, sprístupnené bežne nedostupné miesta, ako sú veže alebo krypty kostolov, divadelné predstavenia, prednášky na zaujímavé témy, program pre deti.

Celý projekt je založený na dobrovoľnej spolupráci farností, reholí a spoločenstiev, ktoré spoluvytvárajú program. Všetky ponúkané programy sú pre návštevníkov zdarma. V Trnavskej arcidiecéze sa okrem Rímskokatolíckej cirkvi zapojili do projektu Cirkev bratská, Reformovaná kresťanská cirkev a Evanjelická cirkev a.v. Viac informácií o priebehu tohtoročnej prvej Noci kostolov na Slovensku v jednotlivých farnostiach a kostoloch nájdete na www.nockostolov.sk.

Na Noc kostolov nadviazala i fotografická súťaž Noc kostolov mojimi očami, ktorej víťazné fotografie máte možnosť od 20. augusta 2011 do 20. septembra 2011 uvidieť na tejto výstave. O jej víťazoch rozhodli fotografi Michal Fulier a Andrej Lojan.

TK KBS informovala Lucia Drábiková

Fotogaléria víťazných snímok… http://www.abu.sk/index.php?mod=articles&_adetail=852

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články