Nezisková organizácia Národný Trust pripravila už tretiu sériu praktického workshopu s názvom „Ako zhotoviť a obnoviť slamenú strechu”.

Obrázok k článku

Nezisková organizácia Národný Trust aj tento rok pripravila už tretiu sériu praktického workshopu s názvom „Ako zhotoviť a obnoviť slamenú strechu: teoretické i praktické základy tradičnej stavebnej technológie budovania slamených striech na Slovensku III.“

 

Pre viaceré regióny Slovenska bolo v minulosti typické využívanie lacného stavebného materiálu –
slamy na stavbu slamených striech. Do dnešných dní sa zachovalo len veľmi málo ukážok takýchto
tradičných ľudových domov so slamenými strechami. So slamenými strechami sa v našej krajine
rýchlo vytrácajú aj odborné znalosti a zručnosti o spôsobe pestovania stavebného materiálu – slamy,
jej spracovania a následného použitia na opravu či budovanie slamených striech.

 

Cieľom tretej časti workshopu je prostredníctvom praktického viacdňového tréningu naučiť
vybratých záujemcov nielen teoretické ale i praktické základy tradičnej stavebnej technológie
budovania slamených striech. Ako v predchádzajúcich dvoch rokoch aj tento rok budú účastníci
workshopu mať možnosť  vyskúšať si naučené poznatky na konkrétnej lokalite a zároveň pomôcť pri obnove slamenej strechy NKP roľníckeho domu Jána Baláža v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici.
V rámci workshopu bude vytvorený priestor na výmenu praktických poznatkov a skúseností
z údržby a obnovy slamených striech v rámci rôznych regiónov Slovenska.

 

Workshop je určený všetkým záujemcom o túto tradičnú stavebnú technológiu – odborníkom,
správcom a vlastníkom objektov so slamenými strechami, študentom i komerčným subjektom
fungujúcim v sektore stavebníctva a tradičnej architektúry. Workshop sa uskutoční v mesiacoch august-september 2016 v Kľačanoch (Trnavá Hora) a v mesiacoch september – október v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici. Lektorom workshopu bude Peter Brada, Hrušov – lazník a spoluautor publikácie Tradičné staviteľstvo v Hrušove, odborník na stavbu a údržbu slamených striech.

 

Pracovný workshop je súčasťou projektu: Ako zhotoviť a obnoviť slamenú strechu – teoretické
i praktické základy budovania slamených striech na Slovensku III., ktorý bol podporený v roku 2016
z finančných prostriedkov programu Obnovme si svoj dom MK SR.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Na zhotovenie slamených striech nemáme odborníkov

16. septembra 2008 – Oprava piatich šindľových striech vo svidníckom skanzene vyjde jeho zriaďovateľa – Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku – na dva milióny korún (66 388 €). Investičné náklady postačia na rekonštrukciu striech dvoch obytných domov presťahovaných z Rešova a Sulína, školy z Kurova a dvojsýpky z Becherova.

Prešov: Medzinárodný workshop o ochrane drevených chrámov

Dňa 22.10.2003 sa v Prešove v budove Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča začal trojdňový Medzinárodný workshop o ochrane drevených chrámov „Wooden Churches Conservation International Workshop“, ktorý organizujú World Monuments Fund, the Samuel H. Kress Foundation, United States Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad v spolupráci s Gréckokatolíckym biskupstvom v Prešove a Gréckokatolíckou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove.