Workshop pre expertov na Podšípe

Obrázok k článku od zora.

Občianske združenie OZ Podšíp, zorganizovalo v lete 2018 ( 30.07.- 03.08.2018) v pamiatkovej
zóne Stankovany – Podšíp workshop pre expertov – Výučba tradičných a zanikajúcich techník
spracovania dreva v ľudovej architektúre.Lektormi workshopu boli Boris Hochel a Július Lišaník.

 

Cieľom workshopu bola najmä výmena informácií, zručností a skúseností odborníkov v práci
s drevom – tradičným materiálom v ľudovom staviteľstve na Slovensku. Na stavbe plevníka, podľa
dochovaných fotografií pôvodnej stavby, si účastníci mali možnosť vyskúšať celý priebeh stavby
ľudovej drevenice historickými remeselnými technikami, čo zahŕňalo: znovuosadenie základových
kameňov na nárožiach budúcej stavby; výber a prípravu materiálu – odkôrňovanie, okresávanie;
samotnú stavbu pomocou klasických tesárskych spojov používaných v ľudovej architektúre. Ďalšou
časťou workshopu bola rekonštrukcia vrát holohumnice. Aj tu bolo treba vybrať vhodný materiál,
odkôrniť ho a  okresať do požadovanej formy. Samotnej výrobe vrát predchádzala výmena spodného
trámu a osadenie prahového trámu a stĺpikov ostenia. Vráta boli vyrobené ako rámová konštrukcia
s drevenou vzperou do tvaru písmena Z, obitá doskami zo strany interiéru. Drevený vrchný aj spodný
pánt bol ukotvený na trámy stavby pomocou drevených klinov. Šindľovanie časti strechy začalo
zhadzovaním šindľa a zhodnotením stavu latovania.

Obrázok k článku od zora.

Účastníci si mohli vyskúšať výrobu kosákov na okrútky, pobíjanie šindľa ale aj výrobu štiepaného šindľa. Doplnkovou aktivitou bolo korytárstvo – výber správneho materiálu, jeho príprava, osekávanie sekerou a dlabanie korytárskou motyčkou .


Zámerom projektu bolo šírenie dobrej praktiky ochrany a zachovania tradičnej ľudovej architektúry
na Slovensku. Pridanou hodnotou workshopu bolo jeho situovanie v oblasti pamiatkovej zóny Podšíp
s možnosťou konfrontácie s originálnymi prvkami ľudovej architektúry.

Obrázok k článku od zora.
Pamiatková zóna Stankovany – Podšíp sa nachádza na hranici NPR Šíp, pod skalným masívom
Zadného Šípu s výhľadom na Rozsutec a Stoh. Vrchárska osada sa spomína už v roku 1808.
Táto, civilizačnými vplyvmi nenarušená lokalita, je nositeľom architektonických, urbanistických,
remeselných a krajinných hodnôt. Postupnému zániku osady zamedzili v 70-tych rokoch minulého
storočia dobrovoľní ochrancovia prírody a krajiny. Obnova a údržba kontinuálne prebieha až po dnes.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Obrázok k článku od zora.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nitrianska katedrála

Za?iatok kres?anstva na Slovensku môžeme vystopova? k mestu Nitra ku kostolíku, ktorý bol postavený knieža?om Pribinom a pomenovaný po sv. Emeramovi biskupovi z Regensburgu, odkia? pochádza aj sú?asný pápež.