Návrh zákona o navrátení kultúrneho dedičstva SR

Obrázok k článku

Slovenská národná strana plánuje predložiť Národnej rade SR samostatný komplexný návrh zákona o riešení a navrátení kultúrneho dedičstva SR. Poslanec za SNS Rafael Rafaj sa ako podpredseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá zaoberá aj vládnou novelou o slovenskom pamiatkovom fonde, ktorú však kritizuje. “Síce v sebe má isté racio, no neprihliada na dôsledky – som presvedčený, že toto opatrenie navrhnuté vládou nám môže odstrihnúť jeden z nástrojov možnosti vrátenia kultúrnych diel a predmetov významnej umeleckej hodnoty, ktoré boli zo Slovenska vyvezené v roku 1896 do Maďarska a dodnes neboli vrátené,” uviedol Rafaj.

Koaličným aj opozičným poslancom sa preto posnaží vysvetliť, aby s riešením tejto situácie počkali na návrh SNS. “Pretože ide o taký významný krok o záchranu kusu histórie Slovenska, že by mal pri ňom byť čo najširší konsenzus,” nazdáva sa Rafaj. Tvrdí, že v Maďarsku je už vyše sto rokov zadržiavané významné kultúrne dedičstvo, okrem iného aj asi 500 artefaktov významnej kultúrnej hodnoty. Podľa Rafaja je vlastný návrh SNS potrebný, pretože vládna koalícia postupuje pri predkladaní zákonov v parlamente nesystémovo a rieši vždy len časť problému, nikdy nie celok.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Odpovede

  1. Nuc co uz, Rafaj sa zas

    Nuc co uz, Rafaj sa zas vyznamenal. Ze je to “medicinska diagnoza” o tom snad na Slovensku nikto nepochybuje a za aj jeho poradcovia (platení) sú z rovnakeho sudka je vlastne logicke. Keby som bol Madarsko s usmevom by som mu tych “asi 500 artefaktov významnej kultúrnej hodnoty” vratil, teeeda vratil to, co po skonceni milenarnej vystavy vratene nebolo a poziadal by som Slovenko o vratenie archivnych fondov tykajucich sa uhorskych cechov, ktore su u nas “zadrziavane”. Aaaale to len tak dristam.

    Pripomenulo mi to jedneho Sveda, ktory sa naramne rozculoval na hrade v Cechach, ze tam maju svedske dela a ze sa postara aby ich Cesi vratili Svedsku. Proste nemame de…. len na Slovensku.

Comments are closed.