Národnostné menšiny majú odborné terminologické e-slovníky

Obrázok k článku

Odborné termíny z úradného styku a ďalších oblastí verejného života v jazykoch národnostných menšín prinášajú po prvýkrát v histórii národnostnej politiky na Slovensku vydania elektronických verzií odborných terminologických slovníkov v jazykoch národnostných menšín. Cez webstránku Úradu vlády SR alebo priamo na webadrese splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny – http://www.narodnostnemensiny.gov.sk sú už pondelka dostupné elektronické verzie odborných terminologických slovníkov v slovensko-maďarskej verzii a slovensko-rusínskej verzii. Vo štvrtok k nimi pribudne slovensko-rómska verzia.
Slovníky sú zamerané na oblasti verejného života, verejnej a štátnej správy. Sú v nich slová a výrazy z verejného života. “Často sa stretávame najmä v úradnom styku s tým, že sami nevieme dobre povedať vo vlastnom materinskom jazyku, kam ideme, čo vybavujeme, čo chceme ani na druhej strane úrady nevedia nám vystaviť požadované dokumenty v materinskom jazyku, lebo nepoznajú výrazy,” povedal splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Nagy na dnešnej tlačovej besede. Za prítomnosti Nagya a autorov na nej predstavili vydanie elektronických verzií odborných terminologických slovníkov v jazykoch národnostných menšín.
Maďarská verzia obsahuje 5 295 výrazov, 142 názvov a právnych predpisov a rusínska 4 996 výrazov, 443 skratiek a 142 právnych predpisov. Slovníky sú otvorené a v práci na nich, dopĺňaní ďalších termínov sa pokračuje, avizoval Nagy. Ďalšou národnostnou menšinou, ktorá slovník dostane, ako predpokladá splnomocnenec, bude menšina ukrajinská. Postup zverejňovania slovníkov totiž podriadili početnosti národnostnej menšiny.
Podľa Lászlóa Nagya je zverejnenie slovníkov v prvom rade odborným činom. No, nedá sa odhliadnuť ani od politickej a spoločenskej stránky tohto činu. Vydanie slovníkov má svoje právne pozadie, opiera sa o Ústavu SR a medzinárodné dokumenty platné na Slovensku a tiež o zákon o používaní jazykov národnostných menšín. Dôvodom zverejnenia slovníkov je práve zákon o používaní jazykov národnostných menšín, podľa ktorého sa musia orgány povinné podľa tohto zákona pripraviť na výkon svojich kompetencií k 1. júlu 2012, upozornil splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny. Nagy vymenoval niektoré oblasti, v ktorých je možné alebo aj povinné vydávať dokumenty v jazykoch národnostných menšín. Napríklad sú to podľa neho rozhodnutia orgánov verejnej správy, ako rodný list, sobášny list, úmrtný list, povolenia, potvrdenia a formuláre, alebo označenia obcí, budov či verejných priestranstiev v obciach, v ktorých sa môže v úradnom styku používať jazyk národnostnej menšiny.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Služba menšinám jako povinnost

Mnohé z diskusí o činnosti současných českých muzeí obsahují zajímavé nedopatření. Lidé z profese vědí, že je již delší dobu připravován zákon o veřejných službách, který má obsáhnout také kulturní instituce. Nebyl by českým specifikem, bereme si pouze příklad z rozvinutých zemí.