Na župnom dome vynovili čelnú fasádu

V Rimavskej Sobote ukončili v týchto dňoch opravu priečelia jedného z najstarších domov v meste, župného domu na Námestí M. Tompu. Mesto získalo na nový šat budovy grant z Ministerstva kultúry (MK) SR – program Obnovme si svoj dom vo výške 5 miliónov Sk.

Podľa informácií z Mestského úradu v Rimavskej Sobote ďalšími financiami vo výške 1,33 milióna Sk prispela na nové nátery aj samospráva. Na MK SR už mesto smerovalo ďalšiu žiadosť o grant vo výške takmer 7 miliónov Sk na rekonštrukciu fasády krídla budovy.

Župný dom v Rimavskej Sobote bol postavený v 18. storočí v klasicistickom štýle. Objekt je kultúrnou pamiatkou.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Dokumentácia kultúrnych pamiatok – laserové skenovanie a digitálna fotogrametria

Článok pojednáva o nových technológiách v geodézii, ktoré majú svoje široké uplatnenie v pamiatkovej architektúre. Na konkrétnych príkladoch historických pamiatok sú predstavené výsledky zamerania a spracovania nameraných údajov technológiami terestrického laserového skenovania a blízkej digitálnej fotogrametrie. Obe technológie sa vyznačujú pomerne krátkou dobou zberu údajov, spracovaním, tvorbou ich 3D modelov a zisťovaní geometrických súvislostí na modelovaných objektoch.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.