Na vrchu Molpír skúmajú sídlisko z doby železnej

Sídlisko zo staršej doby železnej (8. až 7. storočie pred Kristom) skúmajú archeológovia na vrchu Molpír nad Smolenicami v okrese Trnava. Našli tu ručne opracované kosti so špirálovitou výzdobou, bronzové predmety, množstvo praslenov, tkáčske závažia, keramiku a ďalšie nálezy. Národnú kultúrnu pamiatku Molpír skúmal Archeologický ústav SAV v Nitre už v rokoch 1963 až 1971, odvtedy sa tu nekopalo. Výskum preukázal, že to bolo významné hradisko v Malých Karpatoch, intenzívne osídlené vo viacerých obdobiach praveku.

Ako agentúru SITA informovala vedúca výskumu Susanne Stegmann-Rajtárová, obnovený výskum doložil okrem osídlenia v staršej dobe železnej aj keltské a včasnostredoveké osídlenie. Cieľom tohtoročného výskumu je preto detailnejšie rozpoznať jednotlivé obdobia osídlenia a presne dokumentovať sídliskové štruktúry, ktoré umožňujú vytvoriť si celkový obraz o živote obyvateľov na hradisku. Obnovenie výskumu tento rok umožnila vládna dotácia. Archeologický ústav SAV ho robí v spolupráci s nemeckými univerzitami v Berlíne a Bonne a za morálnej podpory obce Smolenice. Pracovný tím dopĺňajú aj študenti archeológie z univerzít v Bratislave a v Nitre.

V staršej dobe železnej bol Molpír na križovatke obchodných ciest a plnil funkciu centrálneho hradiska s rozvinutým hospodárskym a nábožensko-kultovým životom. Vznikol na strategicky veľmi výhodnom mieste, kadiaľ viedla obchodná cesta spájajúca juhovýchodnú a severnú Európu. Blízkosť Jablonického priesmyku umožňovala aj bezprostredné prepojenie a kultúrny kontakt medzi Považím a Pomoravím. „Bohaté nálezy z Molpíra dokladajú rôznorodé kultúrne kontakty s blízkymi a vzdialenými oblasťami Európy, ktoré sú doložené v nálezovom materiáli z hliny, bronzu, železa, kostí a parohoviny, ale aj skla a jantáru,“ uviedla Rajtárová. Kľúčový význam majú niektoré unikátne predmety, ktoré majú paralely v juhovýchodnej Európe a v Sedmohradsku, ako aj na hornom Dunaji. Práve v období formovania staršej doby železnej dochádza k prvému kultúrnemu zjednoteniu stredoeurópskej oblasti, ktorého súčasťou bolo aj územie západného Slovenska.

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články