Na počesť cisára Lotrinského sprístupnia štôlňu Glanzenberg

BANSKÁ ŠTIAVNICA – Presne pred 250 rokmi navštívil stredoslovenské banské mestá cisár František Lotrinský. Zlatú a striebornú cestu cisára si od stredy pripomenú v Banskej Štiavnici, Kremnici a na ďalších miestach s veľkou pompéznosťou.Súčasťou osláv bude aj sprístupnenie obnovenej štôlne Glanzenberg zo 16. storočia, na ktorom sa zúčastní aj prezident Schuster. Pokusne už do štôlne sfáral ako prvý minister životného prostredia László Miklós, ktorý s priebehom prác vyjadril spokojnosť. V štôlni si poklepal aj po vlastnej pamätnej tabuli. Podobná sláva čaká už túto stredu aj na prezidenta Schustera.Ako nás informovala Mária Čelková z Galérie J. Kollára v Banskej Štiavnici, koncepcia osláv sa odvíja od európskej výstavy v rakúskom zámku Schallaburg. Na seminári o cisárskej návšteve sa počíta s účasťou asi 50 odborníkov zo Slovenska a z Rakúska. Záštitu nad podujatím prevzali minister životného prostredia László Miklós a rakúska veľvyslankyňa G. Matznerová-Holzerová.Vedecky a umelecky založený cisár navštívil banské mestá v roku 1751, o 13 rokov neskôr sem zavítali jeho dvaja synovia a zať. Kremnica a Štiavnica v tom čase prežívali zlatú éru a cisár bol nadšený úrovňou banskej techniky. Práve jeho návšteva má podstatný podiel na tom, že v roku 1762 založila Mária Terézia v Štiavnici Banskú akadémiu. Na jednu z plánovaných výstav zapožičala rakúska strana 15 digitálnych kópií. Organizátori zo Slovenska im dali prednosť pred originálmi, pretože za tie požadovali Rakúšania príliš vysokú cenu. Napríklad za osobný kompas cisára okolo milióna šilingov.
KVETA FAJČÍKOVÁ


Zdroj: www.sme.sk /04-06-2001/

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…