Ochrana prírody a kultúrneho dedičstva v karikatúre – Banská Štiavnica 2004

(12.11. 2004 – 30.3. 2005)
SBM, Berggericht – Mineralogická expozícia,
otvorené pondelok – nedeľa 8.00 – 16.00
V tomto roku sa v Banskej Štiavnici uskutoční už XVI. ročník slovenskej a III. ročník medzinárodnej výstavy pod názvom Ochrana prírody a kultúrneho dedičstva v karikatúre.O tom, že podujatie sa stalo obľúbeným nielen na Slovensku svedčí aj fakt, že sa do neho v tomto roku zapojilo 88 autorov, ktorí zaslali 222 prác do jednej z dvoch kategórií. Okrem účastníkov zo Slovenska nechýbajú kresby zo všetkých obývaných kontinentov sveta (autori pochádzajú z nasledujúcich krajín: Austrália, Anglicko, Grécko, Turecko, Rusko, Ukrajina, Kanada, Brazília, Taliansko, Čína, Izrael, Irán, Bosna a Hercegovina, Srbsko-Čierna Hora, Poľsko, USA, Juhoslávia, Uzbekistan, Česko, Rumunsko, Holandsko, Nemecko).
O významnosti podujatia svedčí aj fakt, že záštitu nad ním prevzali minister kultúry SR Rudolf Chmel a minister životného prostredia Lásló Miklós. Vernisáž výstavy sa uskutoční 12.11. o 14,00 hod.v budove Berggerichtu – Mineralogickej expozície na Nám. sv. Trojice. Banská Štiavnica

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…