Múzeum hľadá peniaze na uchovanie vzácnych nálezov

PREŠOV 8. augusta (SITA) – Krajské múzeum v Prešove sa usiluje získať peniaze na realizáciu projektu zachovania vzácnych archeologických nálezov z 13. – 15. storočia, ktoré objavili pri regulácii potoka v údolí Šarišského hradu. V opačnom prípade hrozí, že fragmenty augustiánskeho kláštora a zvyšky historického pohrebiska skončia zasypané vrstvou hliny. Naši potomkovia sa potom o svojej histórii mohli dozvedieť iba z fotografií. Podľa riaditeľky prešovského múzea a archeologičky Boženy Tomášovej, na zakonzervovanie časti hradieb by potrebovali okolo 250 tis. Sk. Múzeum chce túto sumu získať aj z mimovládnych zdrojov, preto jeho pracovníci reagovali na výzvu Pivovaru Šariš, ktorý prostredníctvom fondu Občianska voľba podporí regionálne projekty celkovou sumou 1 mil. Sk. Uzávierka súťaže bola posledný júlový týždeň, či uspeje aj Krajské múzeum Prešov, o tom rozhodne nominovaná komisia.

Archeologický výskum sa realizoval v tesnej blízkosti miestneho futbalového ihriska. Viedol ho Archeologický ústav SAV, výskumné pracovisko Košice a Krajské múzeum Prešov. Výskum potvrdil, že skutočne ide o dlho hľadanú monumentálnu architektúru patriacu kláštoru augustiánov z 13. str. K vzácnym nálezom patrí aj tzv. osárium, miesto, kde boli hromadne pochovávaní ľudia po morových a iných epidémiách Pod touto vrstvou boli odkryté náhrobné kamene z červeného pieskovca so symbolmi cirkevných hodnostárov – štvorlístok, opátska berla a páv. Raritou je nález lebky preťatej sečnou zbraňou, čo svedčí o násilnej smrti pravdepodobne opáta kláštora. Do dnešných dní sa zachovala neďaleko situovaná neskorogotická stavba kaplnky sv. Kunhuty, kde by prešovskí múzejníci chceli inštalovať nájdené predmety, časti krížov, pätky stĺpov a dlažobných kociek zo 14. str. doplnené bohatou fotodokumentáciou. Mesto Veľký Šariš túto iniciatívu podporuje a v projekte vystupuje ako partner.

(SITA, pu;km), 0038

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články