Muzeológia – teória a prax v súčasnosti

Katedra ekomuzeológie FPV UMB, Akademická 13, Banská Štiavnica a Spoločnosť pre pamiatky usporiada muzeologickú konferenciu so zahraničnou účasťou Muzeológia – teória a prax v súčasnosti v dňoch 20. – 21. septembra 2006 v Banskej Štiavnici.

Prosíme o zaslanie vyplnenej prihlášky obratom, najneskôr však do konca apríla 2006 poštou na adresu katedry, prípadne e-mailom na adresu kriskova.zdena@post.sk, alebo ekomuz@fpv.umb.sk, tel. 045/6920435.


Informácie: www.spolocnost.obnova.sk


Konferenčný poplatok pre účastníka je 450,- Sk, ubytovanie cca 220–500,- Sk.


Zdroj: www.obnova.sk  

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Nový hotel v Banskej Štiavnici: Nech sa páči!

V prvom januárovom týždni roku 2006 investor – spoločnosť Delta Company, s.r.o. – sprístupnila verejnosti vo výklade jedného z banskoštiavnických obchodov model k architektonickej štúdii plánovanej novostavby 200-lôžkového päťhviezdičkového hotela v samom centre historického mesta. Na príslušnom stavebnom úrade, ktorým je Mesto Banská Štiavnica, už začalo územné konanie o umiestnení tejto stavby.

Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici získala v rámci Grantovej schémy rovnosti príležitostí a podpory sociálnej inklúzie – Phare 2003 grant, ktorý je určený na zlepšenie zamestnateľnosti nezamestnaných absolventov stredných priemyselných škôl umeleckého zamerania v učebných odboroch: reštaurátorstvo, konzervátorstvo, štukatérstvo, kamenárstvo, keramika, mozaika, dekoratívna maľba a iné. Grant je určený na realizáciu projektu s názvom „Pracovný inkubátor pre nezamestnaných absolventov“, ktorý sa bude realizovať 10 mesiacov od decembra 2005 do septembra 2006.