Začala sa digitalizácia kultúrneho dedičstva

Obrázok k článku

Začal sa historicky najväčší a najdôležitejší projekt v oblasti kultúry – digitalizácia kultúrneho dedičstva, avizoval vo štvrtok 23. júna na tlačovej besede minister kultúry Daniel Krajcer (SaS). “Celkovo hovoríme o sume 217 miliónov eur (217 158 357,00 eur). Skutočne toľko do kultúry v jednom balíku nikdy nešlo,” zdôraznil Krajcer a dodal, že projekt sa podarilo súčasnému vedeniu Ministerstva kultúry SR prerobiť a zachrániť za jeden rok, “postaviť ho z hlavy na nohy”. To, že digitalizácia kultúrneho dedičstva sa “postavila z hlavy na nohy” doslovne na tlačovej besede potvrdili aj generálni riaditelia Slovenskej národnej galérie a Slovenskej národnej knižnice – Alexandra Kusá a Dušan Katuščák.

Spolu je deväť výziev pre inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, z ktorých päť už bolo zverejnených a štyri sa na zverejnenie pripravujú. Medzi inštitúcie v rezorte kultúry, ktoré sa zapoja do digitalizácie kultúrneho dedičstva na úrovni národných digitalizačných a infraštruktúrnych projektov, patria – Slovenská národná knižnica, Slovenská národná galéria, Múzeum SNP, Pamiatkový úrad SR, Slovenský filmový ústav, Národné osvetové centrum, Univerzitná knižnica v Bratislave a Štátna vedecká knižnica v Prešove. Špeciálna, desiata dopytová výzva je určená najmä pre inštitúcie mimo zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, ako sú múzeá, galérie, akademické či vedecké inštitúcie, zriaďované napríklad mestami či krajmi. Na túto dopytovo orientovanú výzvu sa podarilo zvýšiť financie zo 6 mil. na 21 mil. eur. “Rozšíril sa počet žiadateľov, ktorí sa môžu v rámci tejto našej prioritnej osi uchádzať o finančné prostriedky a realizovať takisto zámery a ciele digitalizácie,” dodala na tlačovej besede k téme dopytovej výzvy generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a projektového riadenia MK SR Viera Šoltýsová. Spolu na všetky výzvy pôjde vyše 217 mil. eur a projekty, ktoré sa z nich zaplatia, by sa mali uskutočniť do polovice roka 2015.

“Projekt sme zdedili v kritickom stave, nebola zverejnená ani jedna jediná písomná výzva. A navyše projekt bol nastavený tak, že s pravdepodobnosť hraničiacou s istotou by sa finančné prostriedky museli vracať späť do Bruselu, a to z dôvodu, že by išlo o neoprávnené výdavky, keďže tak, ako bol projekt nastavený, nesledoval základný cieľ OPIS-u prioritná OS 2, ktorým je dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií,” konštatoval Krajcer. Ako dodal, “do roka a do dňa od nášho nástupu môžeme dnes skonštatovať, že projekt digitalizácie sa dnes začal”.

Ministerstvo kultúry v priebehu prvej polovice júna vyhlásilo prvé písomné vyzvania v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS), prioritná OS 2. Digitalizácia kultúrneho dedičstva je pre Slovenskú republiku jedinečná a historická príležitosť na uchovanie jej kultúrneho bohatstva pre budúce generácie. Cieľom digitalizácie je zároveň zjednodušiť a zefektívniť prístup ku kultúrnym objektom a sprostredkovať ich laickej a odbornej verejnosti. Ako na tlačovej konferencii konkretizoval generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR Branislav Rezník, “dokopy bude zdigitalizovaných viac ako 3,1 milióna kultúrnych objektov”. Kultúrnych objektov na Slovensku, ktoré spravujú všetky inštitúcie, je pritom podľa Rezníka prirodzene oveľa viac, digitalizovať sa však budú najhodnotnejšie súčasti kultúrneho dedičstva. Táto digitalizácia nie je nejaký samoúčelný akt, ale hlavný cieľ digitalizácie je zmena klasických kultúrnych inštitúcií na digitálne a kultúrne dedičstvo sa ňou stane oveľa prístupnejším, dodal.

Ministerstvo považuje za najdôležitejšie, že sa mu podarilo zvýšiť financie o 24,7 mil. eur na celkových 217 mil. eur. “Bez tohto navýšenia princípom pro rata (pomerne, proporcionálne, pozn. redakcie) by nebolo možné zapojiť do procesu digitalizácie erbové kultúrne inštitúcie sídliace v Bratislavskom kraji, spravujúce najhodnotnejšie súčasti kultúrneho dedičstva Slovenska, a tým by nebolo možné splniť základný cieľ prioritnej osi,” zdôrazňuje ministerstvo kultúry.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Odpovede

  1. sice idem asi s krizikom po

    sice idem asi s krizikom po funuse, ale ja sa nedivim ze maju malo pracovnikov na digitalizaciu, kedze mam vystudovanu muzeologiu a historiu a zaujima ma, 3d grafika je moj konicek a ovladam ju vcelku slusne AVSAK v muzeu pre mna nie je miesto… ponukli mi ze mozem robit cez leto predvadzaca na hrade. tak dik na to si myslim staci stredoskolak zo zaujmom o dejiny :(

  2. Je toto mozne? no ale ved

    Je toto mozne? no ale ved klasika Slovakia… nic za to nedas, kludne napis ministrovi, co ti na to odpovie. Ja som raz v inej veci a odpisali mi hned. Skus to, bez porazeneckeho postoja dopredu.

Comments are closed.