Miloš Balgavý – Umenie slovenských sklárov uznávajú po celom svete

Slovenské výtvarné umenie sa v oblasti sklárskej tvorby presadilo doslova vo svetovom kontexte. Naši poprední umeleckí sklári sú dnes skôr známi v zahraničí ako doma. Galéria NOVA na Baštovej 2 v Bratislave, ktorá už tradične prezentuje to najlepšie z diel súčasných slovenských výtvarných umelcov, tentoraz vystavuje najnovšie diela sklára Miloša Balgavého. Miloš Balgavý (1955) patrí k špičke súčasnej slovenskej sklárskej tvorby. Študoval na Oddelení skla v architektúre na VŠVU, ktorého zakladateľom bol vynikajúci sklár doc. V. Cígler. Práve on doslova otvoril pre slovenské sklo smer k jasnej geometrickej forme a vnútornému meditatívnemu priestoru ako nositeľovi myšlienky. Na takomto základe sa formovala sklárska osobnosť Miloša Balgavého.

Balgavý si volí zámerne náročné technológie. Prácu so sklom chápe ako výzvu dať tejto tvrdej a zároveň krehkej matérii nielen formu, ale i duchovný rozmer. Ako materiál používa takmer výhradne optické sklo, ktoré ďalej spracováva optickým brúsením, leštením, tavením i lepením. V súčasnosti sa sústreďuje na prácu s guľou. Tento zdanlivo jednoduchý tvar je pre sklára veľmi náročný, ak chce v jeho útrobách vytvoriť alternatívne priestory, do ktorých sa premieta okolitý svet. S tvarom gule ďalej pracuje, delí ju na menšie diely, polovice, štvrtiny či osminy a vytvára nové kompozície na plochých diskoch. Ich sugestívnu pôsobivosť umocňujú farby, z ktorých dominuje krvavočervená – farba života.
Sklené objekty Miloša Balgavého sa dnes nachádzajú v zbierkach takých významných inštitúcií, akými sú Múzeá dekoratívnych umení v Lausanne, Paríži a Tokiu, Glass Museum v Ebeltofte, Nationale Nederlanden, Rotterdam, The Corning Glass Museum N.Y., UMPRUM Praha a inde. Významné diela tohto umelca má vo svojej zbierka aj galéria NOVA. Jeho jedinečná výstava v bratislavskej galérii NOVA potrvá od 4. októbra do 30. októbra 2004.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Renesančné trulice VI

2. TRUHLICE CUDZEJ PROVENIENCIE

Truhlice pochádzajúce z oblastí ležiacich mimo nášho územia sa na Slovensko dostali predovšetkým vďaka zberateľskej vášni niektorých predstaviteľov významných šľachtických rodov. Medzi nimi sú touto záľubou známi najmä Pálffyovci, ktorí svojimi zberateľskými aktivitami obohatili o taliansky renesančný nábytok napríklad hrad Červený Kameň, či Bojnický zámok, alebo Andrássyovci, ktorých zberateľstvu podobne vďačí múzeum vytvorené v priestoroch kaštieľa v Betliari.