Mesto chce pokračovať v obnove Fiľakovského hradu

Obrázok k článku od zora.

Samospráva Fiľakova plánuje pokračovať v obnove Fiľakovského hradu a podáva nový projekt na Ministerstvo kultúry SR. Zámerom je zrekonštruovať stredný a horný hrad za viac ako 400-tisíc eur, pričom mesto bude projekt spolufinancovať piatimi percentami. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa primátora Klaudia Kovácsová, v prípade úspešnosti projektu by mali práce prebiehať v rokoch 2020 a 2021. Na najvyššom sprístupnenom bode hradu má byť v rámci tohto zámeru vytvorená vyhliadková veža.

 

V decembri 2017 sa Fiľakovský hrad zaradil do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (NKP) s prioritou ochrany a obnovy. Vďaka tomu sa môže mesto, ako vlastník hradu, uchádzať o dotáciu na jeho komplexnú obnovu prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom. „V obnove hradu, ktorý je našou pýchou, chceme neustále napredovať. Vďaka jeho zaradeniu medzi pamiatky s prioritou obnovy sa teraz môžeme uchádzať o väčšie balíky peňazí, než doposiaľ. Preto by mohla rekonštrukcia hradu postupovať rýchlejšie,“ objasnil primátor Fiľakova Attila Agócs. Projekt, ktorý samospráva podá v najbližších týždňoch, bude zameraný na obnovu stredného a horného hradu a sprístupnenie doteraz uzavretých častí pamiatky. „Doposiaľ máme projekt na revitalizáciu podhradia, ktorý zahŕňa aj obnovu a zastrešenie malej delovej bašty. Nový projekt bude na tieto práce nadväzovať,“ doplnil primátor.

 

Na strednom hrade budú práce zamerané na odstránenie vlhkosti pivnice v takzvanom „zwingri“. K tomu je však podľa predpokladov potrebné odvodniť vyššie položené delové strieľne nazývané aj kazematy. Tie by mesto chcelo po ich obnove a úprave terénu verejnosti sprístupniť. Nové škárovanie by v rámci projektu mali zrealizovať na južnej hradbe hradu (medzi Perényiho a Bebekovou baštou), ktorá dlhodobo podlieha erózii spôsobenej vlhkosťou. Spolu s prácami na odvodňovacom systéme by to znamenalo záchranu hradby, o ktorú sa mesto usiluje dlhé roky. V strednej časti hradu ďalej plánujú obnoviť drevené pódium a na piatom poschodí Bebekovej bašty chcú vytvoriť nové skladové priestory pre dočasné výstavy.

 

Horný hrad má byť renovovaný v dvoch lokalitách. Prvou sú pozostatky múrov najstaršej časti hradu. V rámci Slovenska sú unikátne tým, že sú vybudované z opracovaných románskych kvádrov. Zásahy vyžaduje aj Hajdúcka veža – obranná veža zo 16. storočia s bývalou vstupnou bránou románskeho hradu. Podľa vedúcej referátu stratégie a rozvoja mesta Eriky Anderkovej je potrebné zakonzervovať múry veže, nakoľko z nich, najmä počas zimy, odpadávajú veľké kusy skál. Druhou lokalitou bude polkruhová (Hodinová) veža, ktorú chcú po prvýkrát sprístupniť verejnosti. Vzniknúť by k nej mal moderný prístup z kovových schodísk a roštov. „Bude to najvyšší sprístupnený bod na hrade a vznikne tu unikátna nezastrešená vyhliadková veža. Ako zábradlie chceme pri nej využiť už existujúci hradný múr,“ doplnila vedúca.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede