Fiľakovský hrad zaradili medzi národné kultúrne pamiatky

Obrázok k článku

Fiľakovský hrad zaradilo Ministerstvo kultúry SR medzi národné kultúrne pamiatky s prioritou ochrany a obnovy. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa mesta Fiľakovo Klaudia Kovácsová, mestu a Hradnému múzeu to otvorí nové možnosti získavania dotácií na obnovu hradu.

 

O zaradenie Fiľakovského hradu do spomínaného zoznamu sa samospráva snažila celé roky. Podľa primátora Attilu Agócsa Fiľakovský hrad do zoznamu jednoznačne patrí, nakoľko je hradom nadregionálneho významu. „V niektorých aspektoch patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky svojho druhu aj v širšom stredoeurópskom kontexte. Napríklad, jeho jadro tvorí románsky hrad vybudovaný ešte pred mongolským vpádom v 13. storočí. Takýchto pamiatok je u nás málo. Rovnako aj ojedinelá technika použitá pri jeho výstavbe dokazuje veľký význam hradu vo svojej dobe,“ povedal primátor a bývalý riaditeľ Hradného múzea. Okrem spomenutého je výnimočný geologickou skladbou hradného vrchu a originálnym zakomponovaním skalného podložia do jeho architektúry. „Hrad tiež svojím vývojom od 13. do 17. storočia predstavuje jeden z popredných príkladov premeny stredovekého šľachtického hradu na novovekú pevnosť,“ doplnil primátor.

 

Mestu a Hradnému múzeu zaradenie do zoznamu otvára nové možnosti pri podávaní projektov a zvyšuje šancu na získavanie väčších balíkov peňazí na jeho ďalšiu obnovu. „Táto novinka nás v múzeu veľmi teší. Dúfame, že sa vďaka zaradeniu do zoznamu na náš hrad ešte viac upriami pozornosť a pomôže nám to napredovať pri jeho ďalšej obnove,“ vyjadrila sa riaditeľka Hradného múzea Viktória Tittonová.

 

Aktualizáciu zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy schválili v rámci Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022, ktorú vláda schvaľovala v decembri minulého roka. Fiľakovský hrad sa na zoznam dostal ako jediný z regiónu, zo susedného pribudol zvolenský Pustý hrad. Vďaka rozsiahlym rekonštrukciám v posledných rokoch zo zoznamu vypadli Haličský a Vígľašský zámok i lučenecká synagóga. V kategórii kaštieľov a kúrií pribudol kaštieľ v Malých Zlievcach, z verejných stavieb Župný dom v Rimavskej Sobote, z pamiatok histórie sa do zoznamu zaradili fara a pamätná tabuľa B.S. Timravy v Polichne. Medzi technické pamiatky pribudla železnica v Tisovci, v kategórii architektúry 20. storočia sa na zoznam dostala vila s areálom v Lučenci.

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Česká vláda schválila 38 národných kultúrnych pamiatok

Ministerstvo kultúry Českej republiky schválilo ďalších 38 národných kultúrnych pamiatok. Tie budú na zoznam zaradené od 1. júla. Najvyššej pamiatkovej ochrane sa tak bude tešiť 33 nehnuteľných a päť hnuteľných kultúrnych pamiatok. “Všetky zaradené nehnuteľné aj hnuteľné kultúrne pamiatky prešli odborným hodnotením s výsledkom, že ide o najvýznamnejšie súčasti nášho kultúrneho dedičstva,” vysvetlil hovorca ministerstva kultúry ČR Jan Cieslar.