Mesto Lučenec chce obnoviť secesnú vilu na Jókaiho ulici

Obrázok k článku od zora.

Lučenecká samospráva pripravuje potrebnú dokumentáciu k obnove secesnej vily na Jókaiho ulici 13. Mesto Lučenec tento objekt vlastní od roku 2013 a na jeho rekonštrukciu spolu s areálom chce získať mimorozpočtové finančné prostriedky z aktuálne vyhlásených výziev. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa primátorky Mária Bérešová, celkový rozpočet na tento projekt je vyčíslený na viac ako 170-tisíc eur.

 

Technické dokumentácie potrebné k obnove pamiatkového chráneného objektu sa podarilo mestu spracovať s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci štyroch úspešných projektov. „Ide o tieto projekty: Komplexný reštaurátorský prieskum secesnej vily s areálom, Technická dokumentácia (kompletné zameranie skutkového stavu objektu), Umeleckohistorický výskum vily s areálom, Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a statický posudok vily s areálom,“ konkretizovala hovorkyňa.

 

V záujme šetrenia rozpočtových zdrojov plánuje mesto Lučenec financovať zo žiadosti o dotáciu obnovu pamiatkových objektov aj rekonštrukciu záhradného altánku, ktorý je dlhodobo v havarijnom stave, reštaurovanie múru parcely a zábradlia so štyrmi stĺpmi. Finančná udržateľnosť projektu bude zabezpečená zo zdrojov Ministerstva kultúry SR. Celkový rozpočet je vyčíslený na 172 746 eur, pričom mesto sa bude podieľať na celkových oprávnených nákladoch piatimi percentami. „Podaním žiadosti o dotáciu sa mesto Lučenec postupnými krokmi snaží dostať k cieľu, a to k zrekonštruovaniu a tým zachovaniu národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bude slúžiť pre občanov a návštevníkov mesta Lučenec,“ uviedla Bérešová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Odpovede