Mesto Zvolen chce pokračovať v obnove Pustého hradu

Obrázok k článku od zora.

Mesto Zvolen má pripravené projekty, na základe ktorých chce pokračovať v obnove areálu Pustého hradu. Žiadať o vyššie prostriedky z fondov mu umožní aj to, že na prelome rokov ho zaradilo Ministerstvo kultúry SR do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (NKP) s prioritou ochrany a obnovy. Ako agentúru SITA informovala referentka pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Zvolene Eva Ježovičová, Pustý hrad sa tak zaradil medzi také pamiatky ako Červený Kameň, Betliar alebo Lietava.

 

Zvolenská samospráva má v súčasnosti pripravené projekty, ktoré vychádzajú z komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie areálu schválenej Krajským pamiatkovým úradom. Niektoré projektové dokumentácie bude potrebné ešte dopracovať. „V najbližšom období by sme chceli realizovať projekt sanácie, reštaurovania a prezentácie palácového traktu Horného Pustého hradu, ktorý počíta aj so zastrešením paláca. Vznikol by tak jedinečný priestor pre výstavy a rôzne prednášky, ktorý na Pustom hrade chýba,“ uviedol archeológ Ján Beljak.

 

Vedenie mesta aj archeológ veria, že budú v žiadostiach úspešní. „Hrad si vyžaduje nepretržité stavebno-konzervačné práce, aby bol bezpečný a atraktívny pre návštevníkov,“ povedal archeológ. Mesto Zvolen každoročne úspešne žiada financie na obnovu hradu z rôznych grantov, zaradenie do zoznamu mu umožní žiadať o vyššie čiastky. „Udelený status nám umožní zapájať sa do grantových schém, do ktorých sme doteraz nemali prístup, napríklad do podprogramu Ministerstva kultúry SR, nórskych fondov a podobných,“ vysvetlil Beljak a dodal, že na hrade sa budú môcť v budúcnosti realizovať aj práce, ktoré sú vysoko špecializované a teda aj finančne náročnejšie.

 

Podľa archeológa bol zvolenský Pustý hrad zaradený do zoznamu NKP s prioritou ochrany a obnovy zaradený oprávnene. „Pustý hrad patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie objekty hradnej architektúry na Slovensku. Nachádza sa tu najväčšia cisterna na vodu z hradov na Slovensku a veža na Dolnom hrade patrí medzi najväčšie rezidenčné stavby v regióne,“ objasnil Beljak. Na výskume a obnove Pustého hradu sa Zvolen aj vďaka podpore rôznych fondov podieľa už desiatky rokov. „Sústavný výskum na Pustom hrade je od roku 1992. Mesto ho podporuje od začiatku,“ doplnila primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.

 

Aktualizácia zoznamu NKP s prioritou ochrany a obnovy bola schválená v rámci Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022, ktorú vláda schvaľovala v decembri minulého roka. Pustý hrad sa na zoznam dostal ako jediný z regiónu, zo susedného pribudol Fiľakovský hrad. Vďaka rozsiahlym rekonštrukciám v posledných rokoch zo zoznamu vypadli Haličský a Vígľašský zámok i lučenecká synagóga. V kategórii kaštieľov a kúrií pribudol kaštieľ v Malých Zlievcach, z verejných stavieb Župný dom v Rimavskej Sobote, z pamiatok histórie sa do zoznamu zaradili fara a pamätná tabuľa Boženy Slančíkovej Timravy v Polichne. Medzi technické pamiatky pribudla železnica v Tisovci, v kategórii architektúry 20. storočia sa na zoznam dostala vila s areálom v Lučenci.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články