Matičné slávnosti v znamení Hronského a zahraničných Slovákov

Martinské matičné slávnosti, ktoré sa tento rok budú točiť okolo Jozefa Cígera Hronského a zahraničných Slovákov, sa začínajú v utorok 4. augusta 2009. Konajú sa totiž nielen pri príležitosti 146. výročia vzniku Matice slovenskej (MS) a 90. výročia jej oživotvorenia, ale aj vyhlásenia Roku J. C. Hronského. Ako na tlačovej besede povedal predseda Matice Jozef Markuš, Rok J. C. Hronského je atypický, pretože potrvá dva kalendárne roky pre dve päťdesiate výročia. Tento rok je to založenie Zahraničnej Matice slovenskej (ZMS), na ktorej čele stál Hronský, a budúci rok je to päťdesiate výročie Hronského smrti. “Hronský nie je niekým, kto patrí do minulosti,” vyhlásil Markuš.

Slávnosti sa začnú v utorok slávnostným zasadnutím Výboru MS, na ktorom bude seminár o oživotvorení Matice a vyhlásenie Roku J. C. Hronského. Dejateľov si uctia položením kvetov na Národnom cintoríne a o 15:00 mesto Martin odovzdá Matici Dom J. C. Hronského, v ktorom bude stála expozícia o ňom, o ZMS aj o Hronského nástupcovi na čele inštitúcie Stanislavovi Mečiarovi. V stredu bude rokovať Rada Slovákov žijúcich v zahraničí, preberú “praktické veci a spoluprácu ZMS a zahraničných Slovákov,” povedal správca Matice Ján Eštok. Na zasadnutí sa však pravdepodobne nikto zo Zahraničnej Matice slovenskej pre vysoký vek nezúčastní, povedal Markuš, ktorý priznal, že sa uvažuje o fúzii slovenskej a zahraničnej Matice.


Priestor dostanú aj mladí slovenskí umelci z Vysokej školy výtvarných umení, ktorí sa predstavia na výstave Súčasné umenie áno, či nie? V sobotu vystúpia slovenské folklórne súbory, na matičnom jarmoku sa budú prezentovať tradičné remeslá. Program slávností otvoria v amfiteátri o 16:00 aj za účasti premiéra Roberta Fica. V rámci programu vystúpia SĽUK, Zuzana Smatanová, Kmeťoband a Peter Nagy so skupinou Indigo. Koncert bude zadarmo a ako informovala riaditeľka ekonomického odboru a jedna z členiek Výboru MS Katarína Pacnerová, mesto Martin oslavuje aj tak, že pre verejnosť sprístupní v sobotu všetky múzeá a galérie úplne zadarmo.


Jozef Cíger Hronský bol slovenský redaktor, nakladateľ, publicista, prozaik, autor literatúry pre mládež, tajomník neskôr správca Matice slovenskej. Narodil sa vo Zvolene 23. februára 1896 a zomrel 13. júla 1960 v argentínskom Lujáne. Vyštudoval maďarský kráľovský štátny učiteľský ústav v Leviciach. Keď učil v Krupine, spolupracoval pri založení časopisu Hontiansky Slovák. Na meštianke v Kremnici zase spoluzaložil a redigoval edíciu Mládež. V druhej polovici 30. rokov podľahol v kultúrnopolitickej orientácii vplyvu ľudákov, ale vo vlastnej umeleckej tvorbe okrem niekoľkých výnimiek nezaujímal krajné nacionalistické postoje. Bol významným matičným organizátorom a výrazne ovplyvnil edičnú činnosť na Slovensku. Jeho priorita bola výchova detského čitateľa k estetickému vkusu a láske k slovenskej literatúre, pričom tvorba pre deti a mládež sa prelínala. Osobitne významná je jeho esejistická a novelistická tvorba. Venoval sa aj dramatickým útvarom komediálneho žánru, úpravám ľudových rozprávok. V umeleckých a estetických princípoch jeho tvorby sú podnety a východiská pre nasledujúci vývin slovenskej prózy. Zaslúžil sa o vybudovanie tlačiarne Neografia v Martine.


V roku 1945 sa z oprávnených obáv pred politickou perzekúciou rozhodol emigrovať najskôr do Rakúska a odtiaľ do Talianska a Argentíny. V zahraničí publikoval naďalej, najmä v časopisoch ľudáckej emigrácie. V roku 1959 založil Zahraničnú Maticu slovenskú. Po páde komunizmu ho občiansky, politicky i umelecky plne rehabilitovali. Roku 1993 previezli jeho telesné pozostatky do Martina a uložili ich na Národnom cintoríne.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Renesančné trulice VI

2. TRUHLICE CUDZEJ PROVENIENCIE

Truhlice pochádzajúce z oblastí ležiacich mimo nášho územia sa na Slovensko dostali predovšetkým vďaka zberateľskej vášni niektorých predstaviteľov významných šľachtických rodov. Medzi nimi sú touto záľubou známi najmä Pálffyovci, ktorí svojimi zberateľskými aktivitami obohatili o taliansky renesančný nábytok napríklad hrad Červený Kameň, či Bojnický zámok, alebo Andrássyovci, ktorých zberateľstvu podobne vďačí múzeum vytvorené v priestoroch kaštieľa v Betliari.

České osobnosti v Martine v 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia.

Zdenko Ďuriška, Slovenská národná knižnica, Martin
Z prednesených príspevkov vyplýva, že výraznejší prílev Čechov na
Slovensko nastal až po vzniku spoločného štátu v roku 1918. Ale české
osobnosti prichádzali na Slovensko už aj predtým, niekde ich bolo viac,
inde menej. Medzi mestá, v ktorých pôsobil väčší počet českých
osobností patril aj Martin, ktorý v druhej polovici 19. storočia zaujal
miesto centra slovenského národného života.