Problém Národného cintorína sa pohol dopredu – Leto 2001

MARTIN – Po viac ako ročnej prestávke začne v krátkom čase pracovať komisia pre správu Národného cintorína. Ako nás informoval zástupca generálneho riaditeľa Slovenskej národnej knižnice Milan Rakús, v kompetencii komisie bude okrem iného prerokúvať a posudzovať žiadosti o pridelenie hrobového alebo urnového miesta významným osobnostiam.Po tom, čo v minulom roku nadobudol účinnosť tzv. knižničný zákon, prešiel Národný cintorín spod správy Matice slovenskej pod Národnú knižnicu, čo prijali predstavitelia Matice s nevôľou. Národný cintorín však už roky chátral a všetky projekty na jeho záchranu narážali na nedostatok peňazí. Vyjasnenie vzťahov okolo správy cintorína by malo urýchliť a vyriešiť aj problém jeho nevyhnutnej rekonštrukcie. Krádeže vzácnych bronzových búst z náhrobkov neboli v poslednom čase ničím mimoriadnym, a tak je jednou zo základných požiadaviek do budúcnosti zabezpečenie ochrany cintorína. Nevyhnutný je aj nový informačný systém, ozvučenie a reštaurovanie niektorých vzácnych náhrobkov. Národný cintorín je národnou kultúrnou pamiatkou a je na ňom pochovaných mnoho velikánov našej kultúry, politického života a vedy. Zámerom súčasných správcov cintorína je jeho postupné prebudovanie na pietny areál múzea in situ, v ktorom budú dominovať hroby a náhrobky.
Za rok nefungovania komisie pre správu cintorína sa nazbieralo takmer dvadsať žiadostí o pridelenie miesta. Mestské zastupiteľstvo v Martine už v júni prijalo uznesenie, ktoré schválilo štatút tejto kultúrnej pamiatky. V nadväznosti na štatút vymenoval primátor mesta komisiu pre správu cintorína, v ktorej sú zástupcovia mesta, SNK a Matice slovenskej.
KVETA FAJČÍKOVÁ


  Zdroj: (eta)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ombudsman do Martina

Vo februári minulého roku schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu Ústavy SR. Popri iných dôležitých zmenách zakotvila v našom ústavnom systéme aj inštitúciu verejného ochrancu práv – ombudsmana. O niekoľko dní by sme po voľbe v slovenskom parlamente mali poznať jeho meno. Zákon o verejnom ochrancovi práv, ktorý podrobnejšie vymedzuje postavenie ombudsmana bol schválený koncom minulého roka. Podľa tohto zákona by sa jeho sídlom mala stať Bratislava. Ja som ale toho názoru, že by malo byť zmenené a sídlom ombudsmana by sa mohol stať Martin. Dôvodov na to je viacero.

Martin: Prvá budova Matice Slovenskej

Dnes v nej sídli Slovenské národné literárne múzeum. Budovu začali stavať v roku 1864 podľa plánov Jána Bobulu a slávnostne ju otvorili na 3. valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 1865. Od roku 1870 tu sídlilo prvé Slovenské múzeum.

Pro Slovakia: dvadsaťkrát viac žiadostí ako prostriedkov

Do Štátneho fondu kultúry (ŠFK) Pro Slovakia, ktorý mal na tento rok schválenú dotáciu 72 miliónov korún, prišlo rekordných 2 949 žiadostí. Požadovaná suma bola 1,341 miliardy Sk. Pretože 8 percent z dotačnej sumy zostáva viazaných a 600-tisíc je určených na správu fondu, Pro Slovakia mala k dispozícii len zhruba 5 % z celkovo požadovaných prostriedkov. Informovala o tom včera na tlačovej besede riaditeľka ŠFK Pro Slovakia Božena Klészová. Napriek snahe komisií ostáva 1 794 žiadostí nepokrytých…