Martin: Turčianska galéria

Obnova.sk Foto

Budova bývalého župného domu pochádza približne z roku 1740. Župný dom bol sídlom Turčianskej župy od prenesenia sídla župy zo Sklabinského hradu až do zániku župnej organizácie. Po rozsiahlej rekonštrukcii na prelome 70. a 80. rokov 20. stor. sa budova od r. 1983 stala sídlom Turčianskej galérie, ktorá prezentuje stálu expozíciu Výtvarné umenie Turca od gotiky po 20. storočie a niekoľkokrát ročne výstavy slovenských výtvarníkov.

Obnova.sk Foto

V budove sa nachádza aj Ateliér dieťaťa Kocúr, ktorý je otvorený pre všetky deti aáujemcovia o členstvo v ňom sa môžu prihlásiť priamo v galérii.

Daxnerova 2

Pondelok- zatvorené, Utorok až Nedeľa 10:00- 16:30 hod.

Tel.: ++421 / (0)43 / 4224981 , 4224448

Seriál: Prehliadka historického centra mesta Martin (č. 3)
Nabudúce: Slovenská sporiteľňa a Slovenské komorné divadlo (4)
Minule: Rímskokatolícky Kostol sv. Martina (2)

Zdroj: TIK Martin

Zaujimavý kontakt
Turisticko- informačná kancelária
Divadelné námestie 1
036 01 Martin
Pondelok- Piatok 9:00- 17:00
Tel.: ++421 / (0)43 / 4238776, 16186
e-mail: tik@martin.sk
internet: www.martin.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

História mesta Martin

Územie dnešného mesta bolo osídlené už od strednej doby kamennej (2 600 až 2 300 pred Kristom), archeologické výskumy odkryli na území Martina tiež pamiatky zo strednej doby bronzovej (1 500 až 1250 pred Kristom), bohaté sú aj pohrebiská lužickej kultúry v Martine, Jahodníkoch a vo Vrútkach.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…