Madona známa zo stokorunáčky dostala novú tvár

LEVOČA 13. decembra 2004 (SITA) – Madona, všetkým Slovákom známa zo stokorunovej bankovky, od Majstra Pavla z Levoče dostala novú tvár. Spolu s ostatnými sochami a celým bočným oltárom Narodenia Pána v Chráme sv. Jakuba v Levoči sa po dvoch rokoch reštaurátorských prác opäť predstavila verejnosti. Reštaurátori Oblastného reštaurátorského ateliéru z Levoče ukončili v novembri po dvoch rokoch komplexnú obnovu oltára Narodenia.Celkové náklady na reštaurovanie súboru ranogotických sôch a barokového oltára boli 80 tisíc eur. Akciu financovala bavorská nadácia Messerschmitt-Stiftung. Reštaurátori sa snažili v maximálnej miere obnoviť sochy do podoby, ktorú mali pred reštaurátorskými zásahmi v rokoch 30-tych a 50-tych rokoch minulého storočia, uviedol vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči Ivan Tkáč.
Pre nemeckú nadáciu zaoberajúcu sa záchranou umeleckých diel je to prvý väčší projekt na Slovensku. Nadácia sa doteraz podieľala len na obnove nemeckých hrobov na starom cintoríne v Kežmarku. S prácou levočských reštaurátorov je veľmi spokojný aj prezident nadácie Michael Kuhlentahl. „Na začiatku prác boli isté rozdiely v metódach oproti Nemecku. My viac konzervujeme, u vás sa viac používala chémia. Napokon Levočania prevzali našu metodiku a spolu s ich zručnosťou sa dosiahol vynikajúci výsledok,“ povedal Kuhlentahl. Súčasťou projektu bolo aj vydanie knihy „Oltár Narodenia Pána v kostole sv. Jakuba v Levoči“, ktorá približuje obnovu tohto vzácneho diela.
Prezident nadácie je tak spokojný s prácou levočských reštaurátorov, že sem chce doniesť jednu zo sôch z vlastnej zbierky na reštaurovanie. Pre Spiš a Levoču sa rozhodli hlavne kvôli spišským Nemcom, ktorí tu v minulosti žili. Už v budúcom roku chce nemecká nadácia financovať obnovu malieb v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
V tomto roku pokročili aj práce na celkovej rekonštrukcii levočského chrámu. „Dokončili sme reštaurovanie jednej tretiny veže kostola v hodnote tri milióny korún,“ uviedol Ivan Tkáč. Reštaurátorské práce na veži chcú ukončiť najneskôr do dvoch rokov. Od ich ukončenia závisí ďalší postup prác na obnove exteriéru kostola. Rímskokatolícky farský úrad v Levoči musel dať znovu opraviť len nedávno zrekonštruovanú strechu. Novembrová víchrica spôsobila škody za viac ako dva milióny korún.

(SITA, ro;zd), 0297

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova chrámu sv. Jakuba v Levoči

Obnova gotického chrámu sv. Jakuba v Levoči bola v minulom roku najväčšou investičnou akciou Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči. V minulom roku ukončili reštaurátori obnovu sakristie a začali pracovať na exteriéri a interiéri svätyne kostola. V roku 2010 vykonali reštaurátori na chráme sv. Jakuba práce v hodnote takmer milión eur. Obnova svätyne chrámu sv. Jakuba potrvá podľa vedúceho Oblastného reštaurátorského ateliéru Ivana Tkáča do roku 2012. Náklady na obnovu tejto časti kostola odhaduje Tkáč na 1,2 milióna eur. Po dokončení obnovy svätyne zostane reštaurátorom obnoviť už len južnú stranu a časť veže kostola. Ešte do Veľkej noci by sa mali do interiéru kostola vrátiť aj zreštaurované náhrobné epitafy z krstnej kaplnky.

Reštaurátori pôsobia v Levoči už 20 rokov

LEVOČA 12. júna 2003 (SITA) – Kostol sv. Jakuba v Levoči, kláštorný kostol v Červenom Kláštore a mauzóleum Andrassyovcov v Trebišove sú prioritami, na ktorých v súčasnosti pracuje Oblastný reštaurátorský ateliér (ORA) v Levoči. Tohto roku by malo byť ukončené južné nárožie s priľahlou balustrádou na kostole sv. Jakuba v hodnote 17 mil. Sk.

Levočskí reštaurátori predstavujú svoju tvorbu

LEVOČA 24. mája (SITA) – V objekte historickej Radnice v Levoči sprístupnili dnes výstavu Reštaurátorská tvorba 1995-2000 Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči. Je to už tretia výstava, ktorou levočskí reštaurátori prezentuje svoju tvorbu. Počas tohto obdobia realizovali takmer sto akcií od reštaurovania obrazov po kompletnú obnovu pôvodných nástenných malieb a rekonštrukčné práce na drevených oltároch a kostoloch. Na výstave je inštalovaná predovšetkým fotografická dokumentácia a textové informácie k jednotlivým akciám reštaurátorov. Dotvárajú ju trojrozmerné exponáty, originály, ktoré reštaurovali pracovníci ORA v Levoči.

Veža kostola sv. Jakuba na budúci rok už bez lešenia

25. februára 2005 (SITA) – V tomto roku začnú reštaurátori Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči s druhou etapou obnovy veže kostola sv. Jakuba v Levoči. Už v januári začali vyrábať kamenné prvky na vežu. “Hneď ako to dovolí počasie, začneme s výmenou poškodených kamenných prvkov na veži,” uviedol pre SITA riaditeľ ORA Ivan Tkáč.

Obnova veže kostola sv. Jakuba si vyžiada desiatky miliónov

LEVOČA 24. mája 2001 (SITA) – “Už niet čo zachraňovať, treba meniť celé kamenné nárožia,“ zhodnotil stav veže levočského kostola sv. Jakuba po reštaurátorskom prieskume vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči Ivan Tkáč. Do konca júna bude reštaurátorský prieskum na veži kostola ukončený. Do konca roka chcú reštaurátori urobiť prípravu pre kamenárske práce na nej. Náklady na obnovu veže odhadujú reštaurátori na desiatky miliónov korún, lebo treba vymeniť celé kamenné prvky. Obnovu veže, okrem chýbajúcich finančných prostriedkov, ohrozuje podľa I. Tkáča aj situácia u dodávateľa kamennej hmoty z lomu Králiky, ktorým je firma Mramor Krupina. “Dodávateľ nie je schopný garantovať dodávky kamennej hmoty“, uviedol vedúci ORA. Lom v Králikoch je podľa neho vydrancovaný a bude potrebné do neho veľa investovať, aby sa tam mohlo opäť ťažiť. Záujem o ťažbu kameňa nie je podľa Tkáča ani zo strany majiteľa lomu. Prípadný dovoz vyhovujúceho kameňa z najbližších lomov z Hoříc a Buřan v Česku by zvýšil náklady na reštaurovanie kostola sv. Jakuba. Tohto roku bude ORA Levoča pokračovať v reštaurátorských prácach na južnom nároží a priľahlej kamennej balustráde.