Reštaurátori pôsobia v Levoči už 20 rokov

LEVOČA 12. júna 2003 (SITA) – Kostol sv. Jakuba v Levoči, kláštorný kostol v Červenom Kláštore a mauzóleum Andrassyovcov v Trebišove sú prioritami, na ktorých v súčasnosti pracuje Oblastný reštaurátorský ateliér (ORA) v Levoči. Tohto roku by malo byť ukončené južné nárožie s priľahlou balustrádou na kostole sv. Jakuba v hodnote 17 mil. Sk. Ukončená by mala byť aj prvá časť rekonštrukcie veže kostola v hodnote 8 mil. Sk. Celkové náklady na vežu odhaduje vedúci ORA Ivan Tkáč na takmer 40 mil. Sk. Ďalších približne 100 mil. Sk si vyžiada kompletná obnova obvodového plášťa kostola. Ak by práce, ale hlavne financovanie opráv gotického kostola sv. Jakuba pokračovalo aspoň tak ako v posledných rokoch, rekonštrukcia by mala byť podľa Tkáča ukončená už o päť rokov.

Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči predstavuje jedno z najkompletnejších reštaurátorských pracovísk na Slovensku, „ktoré nám závidia aj v zahraničí“, uviedol na tlačovej besede v Levoči Ivan Tkáč. Okrem Levoče fungujú ateliéry aj v Banskej Bystrici a Bratislave. Tohto roku si ORA v Levoči pripomína 20 rokov existencie. Za posledných šesť rokov dosiahol ročný objem prác hodnotu 12 až 15 mil. Sk. Za 20 rokov existencie realizovali levočskí reštaurátori práce v objeme viac ako 125 mil. Sk. V súčasnosti pracuje v ORA Levoča 22 stálych zamestnancov. V lete sa ich počet rozširuje až na 60. Za toto obdobie realizovali reštaurátori ORA niekoľko desiatok reštaurátorských zásahov, ktoré často smerovali k záchrane havarijného stavu kultúrnych pamiatok.

K najvýznamnejším v rokoch 2001 a 2002 patrí kompletné reštaurovanie nástenných malieb zo začiatku 14. storočia v kostole sv. Martina v Martinčeku (okr. Ružomberok). Za objavenie nástenných malieb získal ORA cenu „Objav roka“. V minulom roku ukončili reštaurovanie nástenných malieb v kostole sv. Šimona a Júdu v Sliačoch zo začiatku 14. a z 15. storočia. K významným akciám patrila aj obnova fasády Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi, reštaurovanie mariánskeho stĺpu s Immaculatou z Popradu – Veľkej či hlavný oltár Smrti Panny Márie v kaplnke Zápoľských v Spišskom Štvrtku.
20 rokov činnosti ORA v Levoči pripomína výstava „20 rokov Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči a reštaurátorská tvorba 2001 – 2002“, ktorá je od dnes prístupná na Radnici v Levoči. K zaujímavým exponátom patria sochy z oltára Narodenia od Majstra Pavla z Levoče. Návštevníci výstavy majú jedinečnú možnosť vidieť dielo Majstra Pavla zblízka. Pri tejto príležitosti vydal ORA katalóg s kompletným prehľadom 20-ročnej práce ateliéru.

(SITA, ro;zd), 0147

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Na spišskonovoveskú kostolnú vežu treba 9 miliónov

LEVOČA 10. januára 2001 (SITA) – Komplexné zreštaurovanie severného operáku (oporný múr) a balustrády na kostole sv. Jakuba v Levoči v hodnote 8,2 mil. Sk bolo v roku 2000 najvýznamnejšou akciou Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči. Okrem toho, levočskí reštaurátori pokračovali v obnove nástenných malieb v kostole v Červenom Kláštore. Komplexná injektáž klenby a fixácia kamenných rebier v lodi kostola si vyžiadali takmer 0,7 mil. Sk. V Spišskej Novej Vsi sa reštaurátori zamerali na komplexný reštaurátorský prieskum a záchranné práce na fasáde Provinčného domu.