Reštaurátori pôsobia v Levoči už 20 rokov

LEVOČA 12. júna 2003 (SITA) – Kostol sv. Jakuba v Levoči, kláštorný kostol v Červenom Kláštore a mauzóleum Andrassyovcov v Trebišove sú prioritami, na ktorých v súčasnosti pracuje Oblastný reštaurátorský ateliér (ORA) v Levoči. Tohto roku by malo byť ukončené južné nárožie s priľahlou balustrádou na kostole sv. Jakuba v hodnote 17 mil. Sk. Ukončená by mala byť aj prvá časť rekonštrukcie veže kostola v hodnote 8 mil. Sk. Celkové náklady na vežu odhaduje vedúci ORA Ivan Tkáč na takmer 40 mil. Sk. Ďalších približne 100 mil. Sk si vyžiada kompletná obnova obvodového plášťa kostola. Ak by práce, ale hlavne financovanie opráv gotického kostola sv. Jakuba pokračovalo aspoň tak ako v posledných rokoch, rekonštrukcia by mala byť podľa Tkáča ukončená už o päť rokov.

Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči predstavuje jedno z najkompletnejších reštaurátorských pracovísk na Slovensku, „ktoré nám závidia aj v zahraničí“, uviedol na tlačovej besede v Levoči Ivan Tkáč. Okrem Levoče fungujú ateliéry aj v Banskej Bystrici a Bratislave. Tohto roku si ORA v Levoči pripomína 20 rokov existencie. Za posledných šesť rokov dosiahol ročný objem prác hodnotu 12 až 15 mil. Sk. Za 20 rokov existencie realizovali levočskí reštaurátori práce v objeme viac ako 125 mil. Sk. V súčasnosti pracuje v ORA Levoča 22 stálych zamestnancov. V lete sa ich počet rozširuje až na 60. Za toto obdobie realizovali reštaurátori ORA niekoľko desiatok reštaurátorských zásahov, ktoré často smerovali k záchrane havarijného stavu kultúrnych pamiatok.

K najvýznamnejším v rokoch 2001 a 2002 patrí kompletné reštaurovanie nástenných malieb zo začiatku 14. storočia v kostole sv. Martina v Martinčeku (okr. Ružomberok). Za objavenie nástenných malieb získal ORA cenu „Objav roka“. V minulom roku ukončili reštaurovanie nástenných malieb v kostole sv. Šimona a Júdu v Sliačoch zo začiatku 14. a z 15. storočia. K významným akciám patrila aj obnova fasády Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi, reštaurovanie mariánskeho stĺpu s Immaculatou z Popradu – Veľkej či hlavný oltár Smrti Panny Márie v kaplnke Zápoľských v Spišskom Štvrtku.
20 rokov činnosti ORA v Levoči pripomína výstava „20 rokov Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči a reštaurátorská tvorba 2001 – 2002“, ktorá je od dnes prístupná na Radnici v Levoči. K zaujímavým exponátom patria sochy z oltára Narodenia od Majstra Pavla z Levoče. Návštevníci výstavy majú jedinečnú možnosť vidieť dielo Majstra Pavla zblízka. Pri tejto príležitosti vydal ORA katalóg s kompletným prehľadom 20-ročnej práce ateliéru.

(SITA, ro;zd), 0147

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Levočskí reštaurátori predstavujú svoju tvorbu

LEVOČA 24. mája (SITA) – V objekte historickej Radnice v Levoči sprístupnili dnes výstavu Reštaurátorská tvorba 1995-2000 Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči. Je to už tretia výstava, ktorou levočskí reštaurátori prezentuje svoju tvorbu. Počas tohto obdobia realizovali takmer sto akcií od reštaurovania obrazov po kompletnú obnovu pôvodných nástenných malieb a rekonštrukčné práce na drevených oltároch a kostoloch. Na výstave je inštalovaná predovšetkým fotografická dokumentácia a textové informácie k jednotlivým akciám reštaurátorov. Dotvárajú ju trojrozmerné exponáty, originály, ktoré reštaurovali pracovníci ORA v Levoči.

Na spišskonovoveskú kostolnú vežu treba 9 miliónov

LEVOČA 10. januára 2001 (SITA) – Komplexné zreštaurovanie severného operáku (oporný múr) a balustrády na kostole sv. Jakuba v Levoči v hodnote 8,2 mil. Sk bolo v roku 2000 najvýznamnejšou akciou Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči. Okrem toho, levočskí reštaurátori pokračovali v obnove nástenných malieb v kostole v Červenom Kláštore. Komplexná injektáž klenby a fixácia kamenných rebier v lodi kostola si vyžiadali takmer 0,7 mil. Sk. V Spišskej Novej Vsi sa reštaurátori zamerali na komplexný reštaurátorský prieskum a záchranné práce na fasáde Provinčného domu.

Dvadsaťpäť rokov reštaurátorského ateliéru v Levoči

12. júna 2008 – Doteraz finančne, materiálovo a časovo najnáročnejším dielom, ktoré stále nie je ukončené, je obnova exteriéru chrámu sv. Jakuba v Levoči. Intenzívne sa tejto národnej kultúrnej pamiatke venujú reštaurátori od roku 1996.
Za 12 rokov reštaurátorských prác sa na tejto akcii preinvestovalo približne 60 mil. Sk. Ďalšie prostriedky stálo reštaurovanie mobiliáru samotného kostola. Tkáč sa ani nepokúša odhadnúť termín ukončenia prác na exteriéri kostola. „Všetko bude závisieť od finančných prostriedkov,“ uviedol vedúci ORA. Koncom 90-tych rokov odhadovali reštaurátori rozsah prác na exteriéri kostola sv. Jakuba na 200 mil. Sk.

Obnova veže kostola sv. Jakuba si vyžiada desiatky miliónov

LEVOČA 24. mája 2001 (SITA) – “Už niet čo zachraňovať, treba meniť celé kamenné nárožia,“ zhodnotil stav veže levočského kostola sv. Jakuba po reštaurátorskom prieskume vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru (ORA) v Levoči Ivan Tkáč. Do konca júna bude reštaurátorský prieskum na veži kostola ukončený. Do konca roka chcú reštaurátori urobiť prípravu pre kamenárske práce na nej. Náklady na obnovu veže odhadujú reštaurátori na desiatky miliónov korún, lebo treba vymeniť celé kamenné prvky. Obnovu veže, okrem chýbajúcich finančných prostriedkov, ohrozuje podľa I. Tkáča aj situácia u dodávateľa kamennej hmoty z lomu Králiky, ktorým je firma Mramor Krupina. “Dodávateľ nie je schopný garantovať dodávky kamennej hmoty“, uviedol vedúci ORA. Lom v Králikoch je podľa neho vydrancovaný a bude potrebné do neho veľa investovať, aby sa tam mohlo opäť ťažiť. Záujem o ťažbu kameňa nie je podľa Tkáča ani zo strany majiteľa lomu. Prípadný dovoz vyhovujúceho kameňa z najbližších lomov z Hoříc a Buřan v Česku by zvýšil náklady na reštaurovanie kostola sv. Jakuba. Tohto roku bude ORA Levoča pokračovať v reštaurátorských prácach na južnom nároží a priľahlej kamennej balustráde.