Listovanie históriou v Thurzovom dome

listovanie_historiou_maj_2011

V marci 2011 pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v priestoroch Matejovho domu nedeľné popoludnia pri knihe. V máji v tejto akcii rozhovorov s autormi, ktorí píšu o histórii pokračujeme v priestoroch Thurzovho domu. Stretnutia počas tohto mesiaca, ktoré sme pre návštevníkov v múzeu pripravili sú zároveň sprievodnými podujatiami k prebiehajúcim výstavám v Thurzovom dome.

Témou májového Listovania históriou je knižná kultúra.

Prvé z dvoch podujatí sa uskutoční 8. mája 2011 o 14.00 hod. Naše pozvanie prijala PhDr. Klára Komorová, PhD., ktorá predstaví nový knižný titul  – Klenoty knižnej kultúry. PhDr. Klára Komorová, PhD. je pracovníčkou Slovenskej národnej knižnice v Martine a okrem prezentácie publikácie sa návštevníci Thurzovho domu dozvedia viac o jedinečných knižných zbierkach zo 16. a 17. storočia sústredených v sídlach šľachtických rodín.

Druhým májový posedením pri knihe bude stretnutie s Ing. Viliamom Ľudovítom Macholdom, ktoré sa uskutoční 22.5. 2011 o 14.00 hod. Ing. Viliam Ľudovít Machold je členom významnej banskobystrickej kníhtlačiarskej rodiny Macholdovcov, návštevníkom predstaví svoju publikáciu – Kníhtlačiarska sága rodu Machold. Týmto podujatím bude návštevníkov sprevádzať PhDr. Marián Bovan, autor výstavy Písané a tlačené na banskobystrický spôsob.

Súčasťou podujatia je aj predaj publikácií s autogramiádou.

Návštevníci si zároveň môžu prezrieť dve výstavy s tematikou knižnej kultúry, ktoré prebiehajú v Thurzovom dome. Výstavu pracovníkov Slovenskej národnej knižnice – Od rukopisného kódexu k digitálnej knihe a výstavu pracovníka Stredoslovenského múzea PhDr. Marián Bovan – Písané a tlačené na banskobystrický spôsob

http://www.stredoslovenskemuzeum.sk/

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…