Liturgické predmety a knihy

Výstava doplňuje a rozširuje predchádzajúcu výstavu vzácnych kníh , ktorú do dnešného dňa videlo v Zemplínskom múzeu vyše 500 návštevníkov.Na výstave možno vidieť liturgické predmety a knihy , ktoré sú spojené s byzantskou
liturgiou a používaním cirkevnoslovanského jazyka na území východného Slovenska. Tieto predmety dokladujú , že na tomto území sa uplatňovala liturgická aj jazyková kontinuita pred aj po užhorodskej únii 1649. S tým súvisela aj kontinuita života tu žijúceho obyvateľstva. Napriek všetkým vojnovým udalostiach spojených s bojmi s Turkmi a stavovskými povstaniami v 16. a 17. storočí.

Medzi najstaršie tu vystavované pamiatky patrí ,, baškovský rukou písaný evanieliár, krásne iluminovaný, z 15. storočia, Bol na mnohých európskych výstavách. Na východnom Slovensku je vystavený 1. krát. Z tohto obdobia je aj ,,Oktoich,, liturgická kniha, rukou písaná, avšak doteraz písomne a jazykovo nespracovaná.

Z tohto obdobia je aj stará krstiteľnica zo Strážskeho, z bývalého dreveného chrámu..
Vzácnymi pamiatkami sú aj vyše 250 ročný drevený kríž, národná kultúrna pamiatka
zo 18. storočia z Jasenova, spolu s ďalšími liturgickými predmetmi. Z konca 18. storočia je aj ,,Pláštenica ,, z Ruskoviec pri Sobranciach. Táto patrí medzi 4 najstaršie pláštenice na Slovensku, na svoj vek je v dobrom stave.

Tieto predmety sa výstavne prezentujú prvýkrát na Slovensku. K unikátom patrí aj nedávno nájdený doklad zo Zemplínskej Širokej , ktorý zmenil históriu chrámu, tým že nedávne oslavy 200 výročia chrámu, boli vlastne oslavami výstavby pred 300 rokov.
Rovnako sa prvýkrát prezentujú fotokópie fresiek zo Suchého ako aj ďalšie pamiatky.
Všetky vystavované predmety a knihy svedčia, že východné Slovensko nebolo na chvoste dejinného vývoja , ale napriek všetkým nepriaznivým okolnostiam si zachovalo dedičstvo, ktoré možno odvodzovať až z čias Veľkej Moravy a Misie sv. Cyrila a Metoda.
Toto dedičstvo po smrti sv. Cyrila a Metoda, ani po vyhnaní ich učeníkov nezaniklo.

Michalovce 26.11.2008

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

V Zemplínskom múzeu vystavujú evanjeliár z 15. storočia

1. decembra 2008 – V Zemplínskom múzeu v Michalovciach je po prvý krát na východnom Slovensku vystavený rukou písaný iluminovaný Baškovský evanjeliár z 15. storočia. Evanjeliár patrí medzi najstaršie vystavované pamiatky na výstave vzácnych liturgických kníh a predmetov, ktorú pripravil Spolok sv. Cyrila a Metoda.

V Nitre možno vidieť výsledky 70-ročnej práce archeológov

Výstavu, ktorá prezentuje výsledky 70-ročnej práce slovenských archeológov, otvorili v piatok 3. júla 2009 v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Zastúpené sú všetky najdôležitejšie lokality, ktoré skúmal Archeologický ústav (AÚ) SAV v Nitre počas 70 rokov svojej existencie. “Návštevníci môžu vidieť nielen nálezy z posledných rokov, ale aj staršie významné predmety, ktoré doteraz neboli ukázané.. Prvýkrát sú tu napríklad súborne vystavené zlaté šperky z doby bronzovej z Barce, Spišského Štvrtku a Nižnej Myšle,“ povedal pre agentúru SITA zástupca riaditeľa AÚ SAV Karol Pieta.