V Zemplínskom múzeu vystavujú evanjeliár z 15. storočia

1. decembra 2008 – V Zemplínskom múzeu v Michalovciach je po prvý krát na východnom Slovensku vystavený rukou písaný iluminovaný Baškovský evanjeliár z 15. storočia. Evanjeliár patrí medzi najstaršie vystavované pamiatky na výstave vzácnych liturgických kníh a predmetov, ktorú pripravil Spolok sv. Cyrila a Metoda. Z tohto obdobia je aj rukou písaná liturgická kniha Oktoich. Tiež stará krstiteľnica zo Strážskeho (15. storočie), z bývalého dreveného chrámu.

Vzácnymi pamiatkami na výstave sú aj vyše 250-ročný drevený kríž, uznaný za národnú kultúrnu pamiatku z prvej polovice 18. storočia z Jasenova. Z roku 1799 je plaštenica z Ruskoviec pri Sobranciach. Táto patrí medzi štyri najstaršie plaštenice na Slovensku, na svoj vek je v dobrom stave. Tieto predmety sa výstavne prezentujú na Slovensku prvý krát.

K unikátom patrí aj nedávno nájdený písomný doklad /vo veži chrámu/ zo Zemplínskej Širokej. Prvý krát je prezentovaná aj farská matrika stará vyše 200 rokov, ktorá popisuje život z tohto obdobia. Rovnako sa prvý krát prezentujú fotokópie fresiek v cerkvi z Lesného, ktorých gotická časť je zo 14. – 15. storočia, baroková časť zo 17 .- 18. storočia.

Na výstave možno vidieť liturgické predmety, knihy, zakladajúce listiny chrámov. Tieto predmety dokladujú, že na území dnešného východného Slovenska sa uplatňovala liturgická aj jazyková kontinuita pred aj po Užhorodskej únii z roku 1646. S tým súvisela aj kontinuita náboženského života tu žijúceho obyvateľstva, napriek všetkým vojnovým udalostiam spojeným s protitureckými vojnami a stavovskými povstaniami v 16. a 17. storočí.

Agentúru SITA informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články