P1120106 0

Interiér juhozápadnej bašty a z časti zachovalá západná stena vonkajšieho hradného múru.

Živánska veža

Zvyšky päťpodlažnej strážnej veže v údolí riečky Žitavy. Dodnes sa dochovala hmota severnej strany, ktorá dosahuje takmer pôvodnú vý…