Nitra: Kraj vyčlenil na rekonštrukciu Župného domu ďalších 300 tis. €

Severné krídlo Župného domu

Spolu 300-tisíc eur vyčlenili nitrianski krajskí poslanci na rekonštrukciu historického Župného domu. Pôvodne boli tieto peniaze v rozpočte určené na interiérové vybavenie, stále však nie sú dokončené rekonštrukčné práce. Začali sa v polovici roka 2008 a termín ich ukončenia kraj už niekoľkokrát odkladal. Ani schválených 300-tisíc eur však na úplné dokončenie rekonštrukcie stačiť nebude, poslanci ešte budú musieť vyčleniť ďalších niekoľko stotisíc eur.

Podžupan Ján Vančo pre agentúru SITA povedal, že rekonštrukcia sa skončí tento rok, kedy presne to však bude, zatiaľ povedať nevie. “Je to stará budova a stále sa tam niečo komplikuje, napríklad praskol strop,” skonštatoval. Svoj čas si vyžaduje aj práca reštaurátorov. Pre časový posun harmonogramu prác sa v minulom roku z rozpočtu kraja na Župný dom nevyčerpalo zhruba 620-tisíc eur, no peniaze sa medzičasom použili na iné účely.

Severné krídlo Župného domu sa nekontinuálne rekonštruuje už od roku 1993. Interiér by mal vyzerať tak, ako na začiatku minulého storočia. Architekt v projekte vychádzal zo zachovaných historických nábytkov a ostatné prvky doplnil v rovnakom slohu. Prevládajúcim materiálom bude tmavé drevo. Na prízemí bude rokovacia sála pre krajské zastupiteľstvo, na poschodí koncertná sála a banketová miestnosť s výstupom na terasu, vo foyer budú šatne a sociálne zariadenia.

Župný dom je národnou kultúrnou pamiatkou. Pôvodne neskorobaroková palácová stavba vznikla v roku 1777 ako sídlo Nitrianskej župy. Dnešnú secesnú podobu dostala počas rozsiahlej prestavby v rokoch 1903-1908. V súčasnosti tu sídli župan a Nitrianska galéria, ktorá budovu vo vlastníctve kraja spravuje.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Kaštiel vo Svätom Antone 250-rocný ?

Oľga Kuchtová

Kaštieľ so Svätom Antone leží v  kraji pod Sitnom, v  blízkosti starobylej Banskej Štiavnice, na úpätí lesnatých hôr. Má také silné fluidum, že neustále priťahuje návštevníkov aj napriek tomu, že lepšie časy zažil už dávno. Patril známemu šlachtickému rodu Koháryovcov, neskôr Coburgovcov, ktorých príbuzenstvo preniklo do všetkých panovníckych rodov v  Európe. Vyhlásením tejto pamiatky za štátny kultúrny majetok sa v  roku 1951 dostal do správy štátu. V  roku 1962 získal štatút múzea.

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.